Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Andebu vil gjøre kommunen til en mer helsefremmende arbeidsplass. Et større lederprogram og prosjektet ”Sammen på jobb” skal gjøre susen. Tanken bak er enkel: Arbeidsplasser som blir drevet godt, gir gode tjenester og god helse til de som jobber der.

Idébanken har besøkt to ledersamlinger i kommunen. Vi ville vite hva en virksomhet gjør når den skal bli mer helsefremmende. Vi fant raskt ut at mye handlet om

  • sammenhengen mellom helse og organisering av det daglige arbeidet 
  • forankring i alle ledd
  • å se hver enkelt medarbeider

I Andebu møtte vi ivrige og oppglødde ledere. De snakket om at trappevasken må starte øverst, om apekatter som ikke må forstyrre og om å velge hatter i bestemte farger. Hva i all verden er dette?

Enkelttiltak virker sjelden

Andebu1
– Vi har fått et nytt perspektiv på ledergjerning og lederoppgaver. Helsefremmende ledelse skal gi trivsel og helse blant ansatte og mer fornøyde brukere av kommunens tjenester, sier rådmann Ole Sverre Lund.
Rådmann Ole Sverre Lund forklarer.  Trappevasken begynner øverst  betyr at lederne må begynne med seg selv og ta ansvar.

– For å lykkes er vi avhengig av gode ledere, sier han.

Lund forteller at kommunen tidligere har gjennomført mange enkelttiltak, blant annet for å få ned sykefraværet, men uten spesiell stor suksess. Nå involverer han hele kommunen i et stort løft.

Mange veier til helse

I følge konsulent Rune Haugen i Vida Pluss er det å jobbe helsefremmende ikke en egen metode. Det kan gjøres på mange måter. Han og kollega Erik Slinning hjelper rådmannen og de andre lederne å holde prosessen i gang.

– Dette handler ikke om frukt og trening på jobb, men å skape enheter og organisasjoner som drives på en sunn måte. Det er  det  som er mest avgjørende for de ansattes helse, sier Haugen.

For mange apekatter gir stress

Lederne i Andebu er opptatt av hvordan de organiserer arbeidet. God arbeidsflyt og god tidsstyring er viktige sider ved dette. Av og til kan det likevel dukke opp uventede oppgaver som bare må tas, kanskje fordi de er viktige eller det haster. Dersom det blir mange tilfeldige oppgaver kan de over tid bli plagsomme som ”apekatter”, og skape stress. Ledere som klarer å organisere arbeidet på en god måte, jobber derfor helsefremmende.

– Jeg er blitt mer bevisst på hva jeg skal prioritere, sier Chritina Stornes Olsen, i hjemmetjenesten.

– God tidsstyring fremmer god helse, sier hun. 

Fargeprakt av ulike hatter

Tegninger av hatter med ulike farger og former skal symbolisere at medarbeiderne er forskjellige og har ulike behov. Noen er følelsesmennesker, andre er mer rasjonelle. Noen er sosiale, mens andre trives best med egne oppgaver. Å bli sett og hørt er imidlertid et grunnleggende behov for alle. Da må lederne vite hva de skal se etter.

– Poenget med hattene er at lederne får et redskap til å se medarbeiderne sine bedre, forklarer Feri Adloo på vei inn til lunsj. Hun er leder på sykehjemmet i kommunen. 

– Alt blir lettere når vi vet hvordan folk er forskjellig. Da behandler vi alle på deres nivå og kan høre på alle. Vi har også lært mye om prosesser og hvordan personalmøtene våre kan bli gode. Med en klar plan for møtene vet vi hvordan vi kan snakke sammen uten å være redd for å miste kontrollen. Vi har lært mye på disse samlingene og er allerede blitt mye flinkere til å lede, sier Feri.

Tegn på fremgang

Lederopplæringen og prosjektet er forankret i alle ledd, i trepartssamarbeidet og i politiske vedtak i kommunen.

– God og bred forankring er en viktig grunn til at vi har lykkes så langt. Nå er vi enige om hva vi vil og hva som er i fokus fremover, sier rådmann Ole Sverre Lund.

– Jeg er faktisk stolt over å være rådmann i denne kommunen og tror at mer helsefremmende ledelse vil løfte oss flere hakk. Vi er blitt bedre kjent med hverandre som ledere og alle er mer trygge i lederrollen. Vi er klarere på lederprinsippene våre og verdiene vi styrer etter, sier han.

Resultater

Andebu2
– Det handler om lederutvikling, å bygge stein på stein. Andebu skal bli en meget god IA-bedrift, sier prosjektleder Eirin Farmen.
Sykefraværet i Andebu kommune har ikke vært spesielt høyt sammenlignet med andre kommuner. I det siste har det blitt lavere. Målet er at pilen skal fortsette å peke den veien ytterligere noen knepp.

Rådmannen ser den positive trenden og lurer på om dette kan ha sammenheng med prosjektet og lederopplæringen.

– Ja, sykefraværet har gått ned, men vi kan ikke konkludere eller ta ut noen gevinster ennå, advarer prosjektleder Eirin Farmen.

– Men det ser lyst ut, det er riktig.

Andebu kommune

  • Andebu kommune har drøyt 5400 innbyggere.
  • 70% arbeider i hjemmekommunen. De fleste andre jobber i Tønsberg, Sandefjord og Stokke.
  • Andebu kommune er med i det landsomfattende utviklingsprogrammet ”Saman om ein betre kommune” gjennom prosjektet ”Sammen på jobb”.

Saman om ein betre kommune

  • ”Saman om ein betre kommune” går fra 2012 til 2015 og er et program i regi av Kommunal og regionaldepartementet, KS og arbeidstakerorganisasjonene. 110 kommuner deltar.
  • Lokale prosjekter som er knyttet til programmet tar for seg sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltid/deltid og omdømme.