Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ansatte og ledere i Andebu kommune går offensivt til verks. Ved å skape mer helsefremmende arbeidsplasser skal tjenestene bli bedre og sykefraværet mindre. Det er tanken bak et stort utviklingsarbeid i kommunen.

Det siste året har helsefremmende ledelse vært et viktig tema i Andebu kommunen. Lederne har gjennomført et omfattende opplæringsprogram. «Trappevasken begynner øverst» er slagordet. Det betyr at lederne må starte med seg selv om de skal lykkes med å utvikle kommunen dit de vil. Nå er tiden inne for å trekke tillitsvalgte og verneombud med i arbeidet. Sammen skal de skape arbeidsplasser som gir helse til beste for både brukere og ansatte.

– Ja vi er i rute. Det vi har lykkes best med er forankringen, forteller prosjektleder og organisasjonssjef Eirin Farmen og sikter til det store engasjementet blant lederne.

Felles måte å lede på

104 kommuner deltar i det landsomfattende prosjektet «Saman om ein betre kommune». Andebu er en av dem og får støtte til prosjektet fra kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Jeg føler at vi er i startgropa ennå, men vi har lagt et godt grunnlag for å lykkes, sier Farmen.

Hun forteller at kommunen har laget en ny og felles plattform for ledelse. Den sikrer at lederne har felles resultatområder, prinsipper og verdier i sitt arbeid.

– Dette er grunnmuren. Vi får et helt annet trøkk i tiltakene når alle er med på dette, sier hun.

Rådmannen viser vei

Den vakre sommerdagen ved Jarlsberg flyplass er som skapt for optimister. Det tar av både utenfor og inni konferansesenteret som ligger like ved. Blant de åtti deltakerne treffer vi en smørblid og entusiastisk rådmann. Ole Sverre Lund har lagt sjela si i å gi Andebu kommune et skikkelig løft.

Ole Sverre Lund, rådmann i Andebu
– Vi har gått fra tilfeldig ledelse til styrt ledelse, forteller rådmann Ole Sverre Lund.

– Vi er på god vei! Det er et formidabelt arbeid som er lagt ned så langt. Det vi får til sammen vil garantert gi resultater, sier han og får varm applaus.

Lund trekker frem tre viktige punkter fremover:

  • Å sette sykefravær og nærvær på dagsorden på alle arbeidsplassene i kommunen.
  • Hver enkelt tar sitt ansvar for arbeidsmiljøet.
  • Å følge kommunes leveregler.

Lund forteller at HMS og prosjektet Sammen på jobb er fast punkt på rådmannens ledermøte. Han oppfordrer alle ledere til å gjøre det samme på personalmøtene.

 Holde kokeplate varm! er hans bildeklare oppfordring til forsamlingen.

Trepartssamarbeidet trekker alle med

Prosjektet er bygd på et trepartssamarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte og verneombud.

Over halvparten rekker opp hånden når varaordføreren spør etter tillitsvalgte og verneombud. Resten er ledere på ulike nivåer.

– Nå fortsetter trappevasken nedover og vi setter inn tiltak der det er behov. Vi har veldig stor tro på dette, sier Farmen.

Tillitsvalgte er med

Anne Merete Sørensen stående-4353
Anne Merete Sørensen, tillitsvalgt

Anne Merete Sørensen er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet og sitter i styringsgruppa i prosjektet.

– Det som er fint med å være med i prosjektet er å se at alle parter har ulike roller og tilnærmingsmåter. Men så skal vi prate sammen, bli enige og gå videre sammen. Det er så flott! sier hun.

Sørensen holder frem hovedavtalen (avtale mellom arbeidsgiverorganisasjonen KS og ulike arbeidstakerorganisasjoner) som et grunnleggende dokument i samarbeidet.

– Utfordringen er at lederne på hver enkelt arbeidsplass må ta seg tid til å samarbeide om å utvikle arbeidsplassen og gjøre den mer helsefremmende. Det ligger mange oppgaver og venter. Det er når leder, tillitsvalgt og verneombud starter et tett samarbeid at det egentlige prosjektet begynner, sier hun.

Fornøyd departement så langt

Ina Ruud er fagdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og leder hovedprosjektet Saman om ein betre kommune der over hundre kommuner deltar. Alle prosjektene er basert på trepartssamarbeidet, men kommunene jobber med ulike temaer og prosjekter. Kommunene som jobber med å redusere sykefraværet startet på ulike tidspunkt. Den første pulja begynte i 2011, den andre i 2013.

Ina Ruud stående-4347
Ina Ruud fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Kommunene som startet i 2011 har hatt størst nedgang i sykefraværet, forteller Ruud.

Hun håper at Andebu og andre kommuner som startet arbeidet i fjor, vil oppleve samme utvikling.

– Andebu har spesielt gode muligheter til å lykkes, sier hun og peker på den sterke forankringen blant lederne.

– Når tillitsvalgte og verneombud blir med og trekker i samme retning vil resultatene bli gode, sier Ruud.

Les mer

idebanken

Slik skal Andebu få helsefremmende ledelse

Andebu vil gjøre kommunen til en mer helsefremmende arbeidsplass. Et større lederprogram og prosjektet ”Sammen på jobb” skal gjøre susen. Tanken bak er enkel: Arbeidsplasser som blir drevet godt, gir gode tjenester og god helse til de som jobber der.