Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

To figurer står på hver sin side av en stor ringperm. Permen har IA-logoen og en lyspære på forsiden. Begge figurene holder blyanter. Illustrasjon.

Gi ny kompetanse til sykmeldte

Noen sykmeldte trenger ny eller mer kompetanse for å fungere i jobb. Da kan kompetansetiltak for sykmeldte være en løsning.

 

 

Gjennom kompetansetiltak kan den sykmeldte få opplæring og ny kompetanse. Da vil den sykmeldte blir bedre rustet til å få seg ny jobb.

Målet er at den sykmeldte kommer tilbake i jobb og blir værende i arbeid.

Når kan kompetansetiltak være aktuelt? 

Kompetansetiltak kan være aktuelt i følgende tilfeller:  

  • Når den ansatte har vært sykmeldt gjentatte ganger eller over lang tid. 
  • Når arbeidsgiver har forsøkt å tilrettelegge arbeidssituasjonen så langt det er mulig, men det har ikke hindret nye sykmeldinger. 
  • Når den ansatte ikke klarer å utføre arbeidsoppgavene på grunn av helseutfordringene. Samtidig mangler hen kvalifikasjoner til å få andre jobber.

Hva innebærer tiltaket? 

Tiltaket blir gitt til en ansatt som er sykmeldt. Det er NAV som innvilger tiltaket. I sykepengeperioden kan den sykmeldte for eksempel få innvilget: 

  • kurs for sertifisering 
  • offentlig prøvebevis 
  • opplæring i grunnleggende ferdigheter 
  • fag- og yrkesopplæring på videregående skole eller høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) 
  • høyere utdanning på universitet og høgskole

Hvorfor prøve dette tiltaket?

Er du sykmeldt får du økt kompetansen din. Dermed kan du bli bedre rustet til å søke og stå i annet arbeid. Du kan også bli mer attraktiv på arbeidsmarkedet.  

Er du arbeidsgiver ivaretar du den ansatte, og utvikler den ansattes kompetanse. På sikt kan dette også redusere sykefraværet på din arbeidsplass.

 

Slik foregår tiltaket – steg for steg 

1. Den sykmeldte eller arbeidsgiver kontakter NAV

Den sykmeldte selv eller arbeidsgiver tar kontakt med NAV. Her forklarer du situasjonen og ber om et møte med NAV for å se på mulige løsninger. 

Er du arbeidsgiver og tar kontakt om en sykmeldt ansatt, bør du orientere den sykmeldte om dette i forkant. 

2. Den sykmeldte møter med NAV

Den sykmeldte har et møte med NAV. I møtet forklarer den sykmeldte situasjonen, og forteller NAV om sin kompetanse, interesser, ferdigheter og jobbønsker for fremtiden. 

NAV informerer om mulighetene for opplæringstiltak i sykepengeperioden. Det kan for eksempel være kortere kurs i arbeidsmarkedsopplæring eller fag- og yrkesopplæring. Det kan også være høyere utdanning. 

3. Den sykmeldte finner informasjon om opplæringstilbud

Den sykmeldte leter opp og finner informasjon om relevante kurs, fag eller emner. Den sykmeldte kontakter NAV på nytt. 

4. NAV behandler saken og gir klarsignal

NAV vurderer om kurset, faget eller emnet kan bli gitt til den sykmeldte som et opplæringstiltak i sykepengeperioden. 

5. Den sykmeldte gjennomfører opplæringen

Når tiltaket er innvilget kan den sykmeldte melde seg på eller søke opptak og gjennomføre opplæringen. 

6. Den sykmeldte søker ny jobb

Etter fullført opplæring er den sykmeldte bedre kvalifisert og klar til å søke ny jobb. Dette kan for eksempel være en ny eller annen stilling på samme arbeidssted eller på andre arbeidsplasser

 

Eksempler på bruk av kompetansetiltaket 


Butikkmedarbeider › Fikk opplæring som maskinfører › Jobber nå på flyplass 

Snekker › Tok førerkort › Jobber nå som sjåfør 

Barnehageassistent › Fikk opplæring som helsefagarbeider › Jobber på kontor på sykehus 

Driftsleder › Fikk opplæring i HR ledelse › Tar nå videre studier

 

 

Om kompetansetiltak for sykmeldte 

 

Bokstavene IA vises inni en grønn sirkel. Dette er logoen for inkluderende arbeidsliv. Illustrasjon.

Dette tiltaket er en del av avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), og blir forvaltet av NAV. 

Målet med tiltaket er å beholde flere arbeidstakere i jobb, og hindre frafall fra arbeidslivet. 

Kompetansetiltaket er kun tilgjengelig i fem fylker, men det er mulig å søke om opplæringstiltak i hele landet.