Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kvinne og en mann står foran en utklippstavle med IA-logoen på. Mannen triller på en rullestol. I rullestolen sitter en annen mann med hvitt hår. Illustrasjon.

IA-bransjeprogram for sykehjem

Tiltak for bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær på din arbeidsplass.

 

 

40 prosent av sykefraværet i sykehjemsektoren er koblet til arbeidsmiljøet. Derfor er det mulig å unngå noe av sykefraværet ved å forbedre arbeidsmiljøet.

Gjennom IA-avtalen er det derfor etablert et eget bransjeprogram for sykehjem. Programmet inneholder tiltak som skal redusere og forebygge sykefraværet og hindre frafall i bransjen.

Hva kan bransjeprogrammet hjelpe din arbeidsplass med?


IA-bransjeprogrammet tilbyr dere som jobber i kommunale og private sykehjem tiltak for å jobbe målrettet og helhetlig med arbeidsmiljøet og sykefraværet.

Tiltakene er tilpasset de ulike og unike utfordringene dere står i, og retter seg spesielt mot å forbedre HMS-arbeidet, styrke ledere og partssamarbeidet samt skape en bedre arbeidsdag for alle.

Arbeidsmiljøets betydning for kvaliteten i tjenesten og viktigheten av et godt partssamarbeid står sentralt i programmet.

 

 

Hvilke tiltak kan dere ta i bruk? 


IA-bransjeprogram for sykehjem retter seg mot hele sykehjemmet, og tilbyr tiltak både for ledere, HMS-grupper og personalgrupper.

Tiltakene er utviklet og testet sammen med sykehjem.


1. «Oss og vårt»

– en metode for å jobbe med eget arbeidsmiljø


«Oss og vårt» er et praktisk verktøy som setter de ansatte i stand til å jobbe kreativt med utvikling av eget arbeidsmiljø. Verktøyet bygger på tjenestedesign og er en medarbeiderdrevet innovasjonsprosess. 

Metoden består av en serie verksteder der dere sammen skal kartlegge og identifisere utfordringer og styrker i deres arbeidsmiljø. Deretter finner dere løsninger som dere tester ut på deres arbeidsplass. 

Interessert i å lære hvordan dere skal gjennomføre «Oss og vårt»? 

IA-bransjeprogrammet for sykehjem tilbyr opplæring i «Oss og vårt»- metoden. Gjennom opplæringen får du innføring i prosessen og metodene som brukes, og trener på hvordan dette skal gjennomføres i praksis. 

 

2. «Rolleforståelse»

– et digitalt kurs i rolleforståelse og partssamarbeid

Dette er et praktisk kurs i partssamarbeidet, rettet mot HMS-grupper i sykehjem. 

«Rolleforståelse» styrker partssamarbeidet arbeidsplassen, og bidrar til at leder, tillitsvalgt og verneombud blir tryggere i rollene sine. 

Kurset går over seks moduler, og inneholder både teoriundervisning, refleksjonsoppgaver og praktisk øving. 


3. «En bra dag på jobb»

– et digitalt verktøy for å jobbe med arbeidsmiljøfaktorer


«En bra dag på jobb» er utviklet av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), og hjelper dere med å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og lavere sykefravær. 

Gjennom «En bra dag på jobb» får dere en oversikt over de faktorene som forskning viser har en betydning for arbeidsmiljøet på sykehjem. Det legges også til rette for at dere skal identifisere utfordringene som er gjeldende hos dere, og finne løsninger sammen. 

 

4. Øvrige opplæringsprogram

– innen lederskap, samarbeid, arbeidsmiljø m.m.

Bransjeprogrammet for sykehjem tilbyr også andre opplæringsprogram og verktøy. 

Dere kan gjennomføre disse tiltakene med en intern prosessveileder i deres virksomhet, eller i samarbeid med eksterne hjelpere. Hør med HR-avdelingen i deres virksomhet, bedriftshelsetjenesten eller NAV om de kan bistå. 

4.1. «Stødig lederskap»

- et ledelsesutviklingsprogram

«Stødig lederskap» er utviklet for og sammen med ledere i sykehjemsbransjen. 

Gjennom programmet skal ledere utforske deres egen rolle og adferd. Dere skal utvikle dere slik at dere står stødigere i deres rolle. 

«Stødig lederskap»-programmet varer i ca. 6 måneder, og veksler mellom samlinger med reflekterende team, og egen studietid. 

4.2. «Springbrett for samarbeid»

– bygg et godt grunnlag for samarbeid om arbeidsmiljøarbeid

«Springbrett for samarbeid» har som mål å bygge et bedre samarbeid mellom tillitsvalgte, verneombud og ledere i sykehjem, og trygge dere i respektive roller. 

«Springbrett for samarbeid» foregår over ett arbeidsmøte, hvor dere blant annet jobber med hvordan dere er bevisst deres egen og andres roller og hvordan dere samarbeider i HMS-gruppen. 

4.3. «Tilbakemeldingskultur»

«Tilbakemeldingskultur» er et fleksibelt opplæringsopplegg for ledere og ansatte i sykehjem. Kurset legger til rette for god læringskultur, psykologisk trygghet og bidrar til et bedre samarbeid.

Opplæringen består av teoretisk undervisning, praktiske øvelser og refleksjon i grupper.

 

 

Min arbeidsplass er interessert – hva gjør vi?


Dere kan lese mer om bransjeprogrammet for sykehjem på hjemmesiden til programmet. 

Ved øvrige spørsmål kan prosjektleder for programmet Sara Formo kontaktes. Dette kan gjøres enten via e-post eller på telefon 902 19 943. 

 

 

Om IA-bransjeprogram 

 

Bokstavene IA vises inni en grønn sirkel. Dette er logoen for inkluderende arbeidsliv. Illustrasjon.

IA-avtalen 2019–2024 setter arbeidsplassen i sentrum. Avtalens innsatsområder, organisering og virkemidler skal støtte arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte virksomhet.

For å støtte opp under målene er innsatsen målrettet mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall.

Innholdet og organiseringen av bransjeprogrammene er tilpasset hver enkelt bransje.