Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En mann og en kvinne står på hver sin side av en dataskjerm. Begge holder opp lyspærer. På skjermen vises en nettside med overskriften Arbeidsmiljøportalen. Illustrasjon.

Forbedre arbeidsmiljøet og forebygge arbeidsrelatert sykefravær

Hvordan skape et godt arbeidsmiljø som hindrer arbeidsrelatert sykefravær? Svarene får du på Arbeidsmiljøportalen

 

 

Arbeidsmiljø handler om arbeidet, og hvordan dere organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet på din arbeidsplass. 

Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever derfor ulike tilnærminger 

Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse og jobbengasjement, og virksomhetens resultater og produktivitet. 
 

Ved å jobbe med de faktorene i arbeidsmiljøet forskning viser fører til arbeidsrelatert sykefravær, vil arbeidsplassen kunne få ned dette sykefraværet.

Arbeidsmiljøportalen hjelper dere med å gjøre dette. 

Hva er Arbeidsmiljøportalen?

Arbeidsmiljøportalen er en nettside som tilbyr kunnskapsbaserte verktøy og fakta tilpasset ulike bransjer.  

Her får dere innsikt i de vanligste arbeidsmiljøutfordringene i deres bransje, og hjelp til hvordan dere kan jobbe forebyggende med eget arbeidsmiljø. 

Målet er at dere organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet enda bedre. Det kan føre til økt engasjement, bedre arbeidsflyt, og at færre blir sykmeldt på grunn av jobben. 

Hvilke verktøy finner dere på Arbeidsmiljøportalen?

Arbeidsmiljøportalen har to verktøy som deres arbeidsplass kan bruke.  

  • En bra dag på jobb utviklet av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
  • Arbeidsmiljøhjelpen utviklet av Arbeidstilsynet 

Ved å gjennomføre ett av verktøyene vil dere: 

  • Få en felles forståelse for hva arbeidsmiljø handler om 
  • økt innsikt i deres eget arbeidsmiljø 
  • Finne treffsikre løsninger på egne arbeidsmiljøutfordringer 

Verktøyene er enkle å ta i bruk. Det er laget veiledere og støttemateriell som hjelper dere med gjennomføringen steg for steg. 

Verktøyene har ulik fremgangsmåte. Bli derfor kjent med de to, og velg det som passer dere best. 


Finn din bransje på arbeidsmiljøportalen

Portalen er inndelt etter bransjer, og verktøy er tilgjengelig for en rekke bransjer. I tillegg finner du generell informasjon om arbeidsmiljø, fakta, opplæringspakke og tips og råd. 

 

Om Arbeidsmiljøportalen og arbeidsmiljøsatsingen 

 

Bokstavene IA vises inni en grønn sirkel. Dette er logoen for inkluderende arbeidsliv. Illustrasjon.

Definisjonen Arbeidsmiljø handler om arbeidet ligger til grunn for arbeidsmiljøsatsingen.

Arbeidsmiljøsatsingen er en av hovedsatsingene i nåværende IA-avtale, og skal bidra til at flere virksomheter jobber systematisk og kunnskapsbasert med det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Satsingen støtter opp under IA-avtalens mål og innsatsområder.

Arbeidsmiljøportalen.no er et av flere tiltak i arbeidsmiljøsatsingen. Hensikten er å gi virksomheter bransje- og arbeidsrettet kunnskap og verktøy som enkelt kan tas i bruk på den enkelte arbeidsplass.

Arbeidsmiljøsatsingen er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet, Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), NAV og Havindustritilsynet.