Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En ny IA-avtale er på plass. Dette er hva partene i arbeidslivet har blitt enige om.

Tirsdag 18. desember undertegnet partene i arbeidslivet en ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Avtalen gjelder fra og med 2019 og ut 2022.

Nye mål og innsatsområder

Partene er enige om to nasjonale målsettinger:

  • sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018
  • frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.

Innsatsen skal målrettes mot bransjer og sektorer som har potensial for redusert sykefravær. Det skal settes egne mål for prioriterte bransjer.

Innsatsområdene er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og lange gjentagende sykefravær.

Nye virkemidler og tiltak

Den nye avtalen skal gjelde for hele arbeidslivet. Avtalen legger stor vekt på partenes felles innsats på arbeidsplassen. Dette er nye virkemidler og tiltak:

  • Hele arbeidslivet får tilgang på arbeidslivssentrenes ressurser. NAV Arbeidslivssenter og den enkelte virksomhet får også større handlingsrom til selv å bestemme hvordan de vil samarbeide.
  • Målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall gjennom bransjeprogrammer.
  • Etablere en ny arbeidsmiljøsatsing med vekt på kunnskapsutvikling, formidling og veivisning i forebyggende arbeidsmiljøarbeid. En nettportal på Arbeidstilsynets nettsider skal formidle kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
     
  • Satsing på konseptet HelseIArbeid med helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen, og rask tilgang på individrettet tverrfaglig utredning og avklaring som skal fremme mestring og arbeidsdeltakelse. 
  • Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykemeldte som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver.
  • Virksomheter som i dag har utvidet egenmelding kan og bør fortsette med det. I avtalen oppfordres virksomheter som i dag ikke har utvidet egenmelding til å vurdere dette. Det blir også foreslått at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Det innebærer at flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding.

Ingen endringer i sykelønnen

Regjeringen vil ikke foreslå endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden, med mindre partene blir enige om noe annet. Det presiseres i avtalen at partene likevel kan diskutere problemstillinger knyttet til sykelønn.

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet

Klikk her for å laste ned den nye IA-avtalen

Les mer