Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En sammenslåingsprosess er en stor lederutfordring. Dette kloke grepet kan forenkle prosessen og forbedre utfallet når to eller flere grupper skal slås sammen.

Sammenslåinger og omorganisering er vanlig i arbeidslivet. De kan bli tvunget frem av nedskjæring og vekst eller andre omstillinger. En sammenslåing kan styrke en avdeling eller en virksomhet. Men når to eller flere grupper skal bli en, innebærer det endringer i etablerte kulturer, arbeidsmetoder og det ”kjente og kjære”. I slike situasjoner kan det lett oppstå en ”oss og dem” tankegang hvor medarbeiderne blir mer opptatt av å sikre seg og sine. Hvordan man går frem kan derfor bety forskjellen mellom tillit og fellesskap, og interessekonflikt og ressurskamp.

Et klokt grep som kan gjøre det lettere, er å la de ulike gruppene finne hverandres plussfaktorer. En plussfaktor er en egenskap, kompetanse, evne eller annen ressurs som beriker gruppen og dens arbeid.

La de ulike partene bli bedre kjent med hverandre og hverandres kompetanse. Gjerne over flere møter i ulike situasjoner eller en lengre samling. Så går metoden ut på at de ulike gruppene forteller hverandre hvilke plussfaktorer den andre gruppen har. Reflekter gjerne rundt hvordan plussfaktorene kan berike det nye fellesskapet og forbedre gruppens felles måloppnåelse. Ta gjerne også en runde med refleksjon rundt premisser for et godt arbeidsmiljø og en vellykket sammenslåingen. Lykkes man med metoden kan en fortsette sammenslåingen med økt tillit, fellskapsfølelse og en mer avvæpnet innstilling. 

Når man har gjennomført denne metoden kan neste steg være å i fellesskap meisle ut noen verdier, kjøreregler eller mål for den nye gruppen. Det er en suksessfaktor at alle føler seg sett og hørt og kjenner eierskap til prosessen. Dokumenter det endelig resultatet i et måldokument. Benytt gjerne ekstern bistand, som f.eks. fra NAV Arbeidslivssenter i disse prosessene.

Les om virksomhet som benyttet denne metoden

Det kloke grepet som blir presentert her er satt sammen på bakgrunn av erfaring og observasjon fra Idébankens besøk hos ulike virksomheter. 

Noen tips og råd i sammenslåingsprosesser

 

 • Tydelig, ærlig og dekkende kommunikasjon til riktig tid.
 • Sørg for god informasjonsflyt mellom alle parter.
 • Søk om ekstern hjelp, f. eks fra NAV Arbeidslivssenter.
 • Bli kjent med hverandre og finn plussfaktorene: hva er de andre gode på og hva kan vår enhet tilføre det nye?
 • Involver alle i arbeidet med planer og måldokument for den nye enheten.
 • Framsnakk hverandre.        
 • Bruk Idébankens dialogspill for å komme i dialog om arbeidsmiljøet.
 • Lag dere noen regler eller retningslinjer for hvordan dere ønsker at arbeidsmiljøet skal være hos dere.
 • Fortsett å jobbe aktivt med arbeidsmiljøet, også etter sammenslåingen. Ikke gjør det til en engangshendelse, men et kontinuerlig arbeid.
 • Vær nøye på å dokumenter og føre referat fra alle møter.
 • Vær tålmodig. Sammenslåingsprosesser tar tid. 

Les mer

idebanken

Fant plussfaktorene og bygde tillit i felleskap

Da landbrukskontorene i Våler og Åsnes ble slått sammen til ett kontor, måtte de ansatte se det positive i hverandre. – Vi skulle knipe noen i å gjøre noe bra, forteller tillitsvalgt Gunn Aanstad.