Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Les hvordan dere kan etablere og organisere HMS/IA-grupper på arbeidsplassen.

HMS/IA-grupper etableres lokalt på tjenestesteder og i avdelinger rundt omkring i organisasjonen. Formelt sett er gruppene underavdelinger av arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Organisering

En HMS/IA-gruppe har fire- fem medlemmer;

 • leder
 • tillitsvalgt
 • verneombud 
 • en eller to andre representanter for de ansatte.

Lokale forhold avgjør hvor ofte gruppen har møte. Mest vanlig er 6-8 ganger i året eller minst hvert kvartal.

Oppgaver

Som navnet tilsier, jobber HMS/IA-gruppene med temaer knyttet til både HMS-arbeid og IA-arbeid. Hensikten er skape medvirkning, utvikling og et godt arbeidsmiljø gjennom en felles innsats og forståelse for begge områdene.

Gruppene tar ofte for seg temaer fra arbeidsmiljøkartlegginger eller andre problemstillinger som dukker opp i arbeidssituasjonen, for eksempel hvordan de kan tilpasse behovet for tilrettelegginger.

Oppstart og vedlikehold

Gruppene kan trenge noe hjelp for å komme i gang og for å fungere godt. Årlige felles opplæringssamlinger er både inspirerende og lærerike. 

Innholdet på slike årlige samlinger kan være:

 • HMS/IA-gruppas mandat og kommunens/organisasjonens verdier
 • Medarbeiderskap og helsefremmende lederskap
 • Hva nærværsarbeid er hos oss

Gruppene får også oversikt og informasjon om ulike virkemidler de kan bruke i arbeidet:

Del av helheten

I tillegg til lokale utfordringer kan HMS/IA-gruppene også jobbe lokalt med større fellesprosjekter i kommunen/virksomheten:

 • Gravide i jobb 
 • Seniorer, hvordan beholder vi dem?
 • Skift og turnus
 • Uønska deltid
 • Nærværsprosjekt, å tilrettelegge for at flere kan erstatte hel sykmelding med en gradert sykmelding

NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten er ofte gode støttespillere for HMS/IA-gruppa. 

Les mer

idebanken

Rådmann med fast grep om sykefraværet

Trykket og engasjementet fra rådmannen satte ekstra fart på sykefraværsarbeidet på Karmøy. Det trengs for at kommunen skal gi gode tjenester fremover. Her har andre kommuner noe å lære.