Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dette kan ledere gjøre.

Mobbing er et utbredt problem i norsk arbeidsliv. Om lag fem prosent oppgir at de føler seg mobbet på jobben. Mobbing dreier seg om «situasjoner på arbeidsplassen der en person over lengre tid utsettes for negativ behandling fra en eller flere i arbeidsmiljøet, og der personen som rammes har vanskelig med å forsvare seg mot disse handlingene» (Einarsen m.fl 1994) 

Det som gjør mobbing i arbeidslivet til noe spesielt, er at det skjer innenfor et formelt maktsystem og et system som er regulert av et offentlig lovverk. Arbeidsmiljøloven setter et klart forbud mot mobbing gjennom en rekke ulike formuleringer og pålegger arbeidsgiveren og dens ledere å både forebygge og håndtere slike problemer i arbeidsmiljøet.

For å unngå mobbing er det viktig å:

1. Sette grenser for oppførsel
Lederen markerer tydelig grenser ved uakseptabel oppførsel i det daglige. De holder diskusjoner på et saklig nivå og godtar ikke personangrep eller latterliggjøring.

2. Ha kunnskap og kompetanse 
Lederne er i stand til å håndtere irettesetting og gjennomføre vanskelige personalsamtaler på en god måte. Sammen med tillitsvalgte og verneombud har de kunnskap om mobbing og kompetanse i konflikthåndtering. 

3. Ha rutiner for informasjon og konflikthåndtering
Virksomheten har rutiner som sørger for at alle får den informasjonen de skal ha. De har også rutiner for hvordan konflikter skal håndteres.

4. Unngå negativ omtale
Lederen overholder taushetsplikten om personlige forhold hos arbeidstakerne, men tar ikke imot anonyme klager om mobbing. De unngår negativ omtale av ansatte og andre ledere og tar problemet opp med den det gjelder.

5. Sette mobbing og arbeidsmiljø på dagsorden
Virksomheten har et forum der arbeidsmiljø og saker om arbeidet kan diskuteres åpent, og der uenighet kan uttrykkes og drøftes på en respektfull måte.

Det psykososiale arbeidsmiljøet er på dagsordenen og inkluderer mobbing som tema på avdelingens HMS-dager eller ved andre interne møter.

Virksomheten jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet og kartlegger det psykososiale arbeidsmiljøet med jevne mellomrom for å overvåke at arbeidsmiljøet er godt.
 

Har du et handlingsprogram mot mobbing?

Å utvikle retningslinjer eller spilleregler for samhandling mellom ansatte på den enkelte arbeidsplass er viktig for å synliggjøre hva man mener er uønsket atferd. Selv om virksomheten har et godt arbeidsmiljø, kan det skje at noen føler seg mobbet.

Det aller viktigste for å hindre at noen skal måtte oppleve å bli mobbet i et arbeidsforhold, er derfor at virksomheten har klarlagte prosedyrer og retningslinjer for å håndtere og forebygge mobbing på arbeidsplassen (såkalte handlingsprogrammer mot mobbing i arbeidslivet), og at disse selvsagt blir brukt.

Artikkelen er et utdrag basert på Idébankens temahefte Mobbing i arbeidslivet, skrevet av Ståle Einarsen, Lars Glasø, Tina Løkke Vie og Harald Pedersen.

Mobbing.jpeg

TEMAHEFTE:

Mobbing i arbeidslivet

Her finner du råd og vink til hvordan saker som gjelder mobbing bør og skal håndteres internt i virksomheten, både med tanke på juridiske og psykologiske aspekter. Heftet er skrevet for ledere, tillitsvalgte og verneombud. 

> Les digital utgave av heftet (nynorsk) 
> Les digital utgave av heftet (bokmål) 
> Last ned heftet som PDF-fil (gratis) 

 

Les mer

idebanken

Handlingsprogram mot mobbing

Eit handlingsprogram set organisasjonen i stand til å handtere og førebygge mobbing på arbeidsplassen.

idebanken

Mobbing på arbeidsplassen

Om lag fem prosent oppgir at de føler seg mobbet på jobben. Mange flere opplever ubehagelige konflikter eller mer enkeltstående episoder. Å forebygge eller håndtere mobbing krever handling fra arbeidsplassens side.