Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En god pausekultur kan motvirke stress. Hvordan bruker dere pausene?

På jobb kan det ubevisst oppstå en kultur for hva som er akseptert å gjøre i pausene. Det kan være uskrevne regler som:

«Det er asosialt å ikke delta i det sosiale i pausene»
«I pausene lader vi opp ved å snakke om det vi er frustrert over.»
«Vi er effektive og gjennomfører avtaler og tar telefoner i pausene».

Med uskrevne regler er det lett å bli usikker på hva som er greit og ikke:

«Er det lov å være for seg selv i pausene?»
«Har alle samme mulighet til å ta pauser?»
«Er pausekulturen rettferdig?»

Slike sannheter og uklarheter kan hindre oss i å lade opp i pausene. Som mennesker er vi forskjellige og har ulike behov. Målet med øvelsen er å drøfte hvordan dere kan bruke pausene som vern mot stress på arbeidsplassen.

Slik er øvelsen

Verktøyet kan brukes i alle typer arbeidsgrupper. Del store grupper opp i mindre grupper på 4-5 deltagere. Vi anbefaler at gruppene består av kolleger som jobber sammen i hverdagen.

Samlet tid: ca. 45 minutter

Gruppeoppgave

Tid: ca. 20-25 minutter

Deltakerne går sammen to og to eller i grupper på maks fem personer. 

Drøft følgende spørsmål:

  • Hvordan bruker vi pausene våre?
  • Når opplever vi at pausene gir energi? Når opplever vi at pauser tar energi?
  • Har vi uskrevne regler som hindrer «sunne» pauser?
  • Hvordan støtter vi hverandre i å ta pauser, og på hvilken måte gjør vi det motsatte?
  • Er vi organisert slik at det er mulig å ta pauser?

Kom med forslag

Bli enige om minimum tre punkter for hvordan pausekulturen skal være hos dere. Skriv ned forslagene. 

Oppsummering

Tid: ca. 20 minutter 

Gruppene legger frem sine forslag. Bli enig om minimum fem felles punkter for en god pausekultur. Skriv det opp på en flip-over eller lignende, og heng den opp på et synlig sted. Dette blir en påminnelse om det dere har blitt enige om.

Les mer

idebanken

Fargeskjema gjør det lettere å snakke om stress

Med hjelp av et fargeskjema har ledere og kolleger i Næstved kommune i Danmark fått en god dialog om stress og arbeidspress. Nå vet de mer om hverandres stressignaler og hvordan de kan hjelpe hverandre.

idebanken

Meistring av stress er eit felles ansvar

Stress på arbeidsplassen er ikkje nødvendigvis negativt. Det viktige er at alle på arbeidsplassen saman førebygger skadeleg stress og samtidig set medarbeidarar i stand til å meistre det naturlege stresset.