Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skal vi lykkes med nærværsarbeidet må alle være med. Også de stille stemmene. Dette er en metode for å få med alle for å skape en bedre arbeidsplass.

En viktig suksessfaktor i nærværsarbeidet er forankring både blant ledere og medarbeidere. Det gir eierskap og skaper engasjement for det som skal gjennomføres. 

Denne metoden hjelper dere med å komme fram til hva det er viktigst å ta tak i og hva dere skal prioritere først.

IGP-metoden (Individ – Gruppe –Plenum) er en strukturert metode som kan brukes i en slik medvirkningsbasert utvikling av arbeidsplassen.

 • IGP er en forkortelse for individ, gruppe, plenum
 • Metoden foregår i fire etapper;
  • individuell refleksjon
  • samstemme i gruppe
  • presentere i plenum
  • prioritere og lage handlingsplan
 • Metoden skal sikre medvirkning og fører til at beslutninger blir tatt i fellesskap
 • Metoden kan brukes i personalmøter eller internt i HMS/IA-gruppen
 • Fremgangsmåten er detaljert beskrevet i vedlegget (Last ned fremgangsmåten her)

Forberedelser

I forkant av selve gjennomføringen av metoden gjøres et forarbeid:

Utpeke IGP-leder:

 • IGP-leder for gjennomføring er ofte leder, fagansvarlig, ekstern rådgiver (BHT) etc.

Lage spørsmål:

 • Lag ett spørsmål med bakgrunn i en spesiell utfordring, et aktuelt utviklingsbehov eller forbedringsmulighet i eget arbeidsmiljø. Medarbeiderundersøkelser og andre kartlegginger kan være et godt utgangspunkt.

 • Spørsmålet skal være løsningsorientert og positivt ladet
  • Eksempler på spørsmål:
   • Hva skal til for å fremme arbeidsnærvær?
   • Hvordan kan vi sikre god arbeidsfordeling?
   • Hva innebærer begrepet god kommunikasjon?
   • Hvordan kan vi tilrettelegge på vår arbeidsplass?
   • Hva konkret må til på vår arbeidsplass for at ansatte skal gå til leder før de oppsøker lege?

 Gruppeinndeling

 • Ansatte deles inn i grupper på 3 – 8 deltakere. Man kan velge å ha like eller ulik gruppesammensetning (eks. kjønn, yrkesgrupper) alt etter hva spørsmålsstillingen er. Det er en fordel å ha god gruppedynamikk. Leder kan sette sammen gruppene forhånd.

 • IGP-leder utpeker gruppeleder i hver gruppe. Gruppeleder har ansvar for å overholde at alle kommer til og får sin taletid, holde tiden, telle sammen poengsum og føre opp gruppens resultat i plenum.

 • Resultatet implementeres i en handlingsplan. 

Lykke til!

Last ned fremgangsmåte for IGP-metoden