Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Noen forandringsprosesser er mer kompliserte og følelsesladde enn andre. Dette verktøyet kan bidra til å skille mellom følelser og fakta i slike prosesser.

Fire F er et dialogverktøy. Det sikrer at forskjellige sider av en forandring blir utforsket og gått igjennom på en strukturert måte. Metoden kan gjennomføres på 1-3 timer avhengig av antall deltagere. 

Deltagerne guides til å undersøke og snakke om forandringen ut fra fire forskjellige perspektiver:

 • Fakta – alle fakta omkring forandringen. Hva har skjedd helt konkret, og hva kommer til å skje videre?
 • Følelser – hvordan oppleves det følelsesmessig å være en del av forandringen?
 • Funn – hvilke ressurser, gode arbeidsvaner, redskaper og måter å tenke og handle på kan hjelpe oss med å takle den nåværende forandringsprosessen?
 • Fremtid – hva har vi lært om forandringer som vi kan ta med oss videre til lignende prosesser? 

Hvorfor bruke Fire F?

Verktøyet sikrer både individuell og felles læring. Verktøyet sørger for at det kommer frem mange nyanser i bildet av forandringen. Dette gjør det lettere å støtte og hjelpe hverandre i prosessen.

Når bruke Fire F?

Verktøyet er spesielt nyttig i forandringer som har gitt en viss usikkerhet, motstand eller mistillit. Det er også nyttig der det kanskje har vært litt kaotiske tilstander underveis og hvor det har vært vanskelig å skille følelser og fakta. I slike situasjoner kan det være særlig viktig å få fram forskjellige opplevelser og få styrket medarbeidernes eierskap, aksept og motivasjon gjennom dialog og involvering.

Fire F er best å bruke når forandringsprosessen er godt i gang eller i sluttfasen, så deltagerne har erfaringer å trekke på. Det kan også brukes som en evalueringsmetode i ettertid – for eksempel med fokus på hvordan man skaper robuste forandringer fremover.

Sagt om metoden

«Den hjelper med å skille følelser og fakta og få fokus på kompetanse i en forandringsprosess.»

«Metoden er en god mulighet til å snakke om vanskelige problemstillinger eller uklare situasjoner som man har et felles ansvar for å håndtere. Den vil for eksempel kunne brukes i etterkant av en arbeidsmiljøundersøkelse med negativt innhold.»

Slik kan dere bruke Fire F
  

 1. Sørg for at ha et lokale som er stort nok til at deltagerne kan bevege seg uten vanskeligheter – gjerne et lokale uten bord eller hvor de kan flyttes vekk.

 2. Heng opp flippovere eller A3-ark i lokalet – ett for hver av de fire F’ene. Øverst på hvert ark skrives F-overskriften og et kort tilhørende spørsmål som passer til forandringen deres, for eksempel:

  1. Fakta: Hva vet vi om bakgrunnen for omstillingen? Hva vet vi om hvordan det blir ”på den andre siden”?
  2. Følelser: Hvordan oppleves det å være en del av omorganiseringen? Hvilke bekymringer er til stede?
  3. Funn: Hva lyktes vi med sist vi var i en sånn situasjon? Hva gjør vi allerede bra som kan hjelpe oss med å skape robusthet under omstillingen?
  4. Fremtid: Hva vil vi gjøre videre etter i dag for å sikre at både denne og fremtidige forandringer blir robuste?

 3. Ved oppstart introduseres formålet med møtet og hva som skal skje videre.

 4. La hele gruppen starte med Fakta. Fortsett deretter til Følelser, Funn, og til sist, Fremtid. Gi deltagerne 5-7 minutter til å drøfte spørsmålet innbyrdes ved hver flippover. Unngå grupper med mer enn seks deltagere. Del heller inn i flere mindre grupper på 3-4 personer.

 5. Spør nå hva gruppen/gruppene har snakket om ved hvert F-ark og få frem synspunktene fra deltagerne. Noter på arket. Det kan ta fra 5 til 20 minutter ved hvert ark, avhengig av antallet grupper.

 6. Når deltagerne har vært hele veien rundt, ta en avsluttende runde og spør deltagerne hva de har fått ut av øvelsen. Hva har de lært som kan brukes i fremtidige forandringer?

 7. Møteleder avslutter med å skissere hvordan resultatene skal brukes videre.

Kilde: BAF - www.arbejdsmiljoweb.dk

Les mer

idebanken

Omstilling kan gjere arbeidsplassen meir inkluderande

Omstilling skjer stadig oftare i norsk arbeidsliv, og vi veit at omstillingsprosessar kan støyte folk ut av arbeidslivet. I slike prosessar er det klokt å balansere omsynet til dei tilsette med verksemdas behov for utvikling. Slik sikrar ein at omstillingar gjer arbeidsplassen meir inkluderande, og ikkje omvendt.