Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skal det gjennomføres endringer på arbeidsplassen? Prøv dette verktøyet.

Hvorfor bruke verktøyet endringsbalanse?

Når ledere snakker om endringer har de ofte en tendens til å fremheve det som har vært negativt med det eksisterende og snakke varmt om det som skal komme. For mange medarbeidere er det omvendt. De har en tendens til å fokusere på det som er bra med det som er i dag og det som blir dårligere i fremtiden.

Dette er et faktum man bør ta på alvor. Det er viktig å gi anerkjennelse for at noen kan oppleve, eller være redd for, at endringene kan gjøre ting verre. Det er et viktig prinsipp i dette verktøyet at de ansatte selv skal få gi utrykk for hvordan de oppfatter endringens positive og negative sider.

Hvordan? 

Selve skjemaet kan brukes i mange sammenhenger. Som individuell refleksjon i gruppen som planlegger endringer, eller til å gjennomføre en dialog mellom ledelse og ansatte.  En slik prosess kan for eksempel gjennomføres på denne måten: 

 1. Inviter ledere og medarbeidere til workshop. Presenter temaet for workshopen. Den som er prosessleder presenterer så endringsbalansen og tanken bak verktøyet (ref. Hvorfor bruke verktøyet).

 2. Oppgaven kan løses individuelt eller i gruppe. Dersom oppgaven skal løses individuelt får deltakerne utlevert et balanseskjema. Skal oppgaven løses i gruppe får gruppene utlevert en flipover eller et A3-ark hvor de kan tegne balanseskjemaet.

 3. Prosessleder stiller følgende fire spørsmål, som deltagerne besvarer individuelt, i par eller mindre grupper. Svarene kan enten skrives direkte på arket eller på post-it-sedler: 
  • Hvilke fordeler opplever dere med å ha det slik det er nå? Skriv det ned i felt 1. 
  • Hvilke ulemper og utfordringer ser dere for dere når endringene er gjennomført? Skriv de ned i felt 2. 
  • Hvilke ulemper og utfordringer opplever dere ved å ha det slik det er nå? Skriv de ned i felt 3. 
  • Hvilke fordeler forventes det å oppnå ved å gjennomføre den foreslåtte endringen? Skriv de ned i felt 4.

 4. Samle inn alle flipoverne/arkene. Oppsummer hva de ansatte og lederne opplever som:
  • Utfordringer og ulemper med eksisterende løsning 3 
  • Visjonen/drømmen 4 
  • Den pris man opplever å måtte betale for endringen 1 og 2

 5. Bruk denne oppsummeringen i den videre dialog om endringen. Det er viktig at alle opplever at deres bidrag blir hørt og tatt på alvor – ikke minst det som dere har skrevet i felt 1 (det som fungerer nå) og felt 2 (det som kan bli problematisk i fremtiden).

 6. Bruk kunnskapen om deltagernes perspektiv på endringene inn i det videre og ikke minst i den videre kommunikasjonen om endringen. Det hjelper de ansatte å forstå.

Klikk her for å laste ned endringsskjemaet

     

Kilde: www.arbejdsmiljoweb.dk

Les mer

idebanken

Verktøy for prioritering av oppgaver

Dette enkle verktøyet kan raskt hjelpe dere å få oversikt over arbeidsoppgaver, tidsbruk og hvordan dere kan få til bedre arbeidsflyt innad i en gruppe.

idebanken

Prioriteringsøvelse

Formålet med denne øvelsen er å bli enige om hva som er de viktigste oppgavene. Hva er det vi må gjøre og hva er det vi kan gjøre om vi har tid. På den måten blir det enklere å sikre seg at vi bruker tiden på det som er viktigst og samtidig retter oppmerksomheten mot det vi faktisk gjør fremfor det vi ikke rekker å gjøre.

idebanken

Arbeidsplassutvikling - en dialogmetode

Arbeidsplassutvikling er en løsningsorientert dialogmetode der deltakerne sammen finner frem til sine ønsker og drømmer om den gode arbeidsplass. Deretter jobber de med å konkretisere drømmene til forslag til hva man kan gjøre for å forbedre og utvikle arbeidsmiljøet.

idebanken

Kartlegg arbeidspress og arbeidsglede

Denne øvelsen samler opp gruppens eller enhetens erfaringer med arbeidspress og arbeidsglede i året som gikk. Kunnskapen brukes til å lage en aktivitetsplan for tiden fremover.