Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Denne øvelsen samler opp gruppens eller enhetens erfaringer med arbeidspress og arbeidsglede i året som gikk. Kunnskapen brukes til å lage en aktivitetsplan for tiden fremover.

Hva går øvelsen ut på?

Bli bevisst på hva arbeidsplassen har gjort og vært god til og å skape energi og pågangsmot for nye forandringer.

Formål

 • Styrke samholdet i gruppen
 • Å få bedre tak på stressfaktorene i hverdagen
 • Å bidra til at gruppen er med på å skape sin egen fremtid

Deltagere

Verktøyet kan brukes av grupper med opptil 15 deltagere. Det er en betingelse at deltakerne jobber sammen daglig.

Styring

 • Aktiviteten styres av lederen eller en prosessveileder. Lederen eller prosessveilederen deltar ikke i å sette historier inn på tidslinjen. Hvis lederen ikke styrer prosessen, kan hun gjerne delta med å sette inn historier.
 • Det er viktig at hver person får mulighet til å fortelle om sine opplevelser.
 • Det er viktig at lederen oppsummerer og sørger for å gjennomføre de aktivitetene som planlegges for tiden fremover.
 • Prosessen kan eventuelt fordeles over for eksempel to ettermiddager. Den første dagen handler om å beskrive historien frem til i dag og den neste dagen dreier som om å utvikle en plan for den neste halvår/hele år.

Gjennomføring

 1. Prosesslederen ønsker velkommen og forteller om formålet og fremgangsmåten. Det velges en referent som påtar seg å skrive ned tidslinjen med alle overskriftene og stikkordene. Det gjelder både fortiden og fremtiden. Det velges en periode. For eksempel et år tilbake og et halvt år frem.
 2. Tidslinjen tegnes på tavle/papir, og det gjennomføres en felles brainstorming og hvilke større oppgaver og aktiviteter som har vært gjennomført i forrige periode. Aktivitetene skrives inn på tidslinjen. (10 minutter.)
 3. Hver person får nå en grønn og en rød post-it seddel. Den enkelte skal nå finne en oppgave eller situasjon fra forrige periode som var grønn, dvs. var lystbetont og ga energi. Deretter en oppgave eller situasjon som var "rød" dvs. var vanskelig tøyde grensene. 5 minutter. (Hvis gruppen er på under 8 personer, eller dere har mer tid, kan hver person skrive to av hver farge.
 4. Det tegnes nå en lang tidslinje på veggen (flere flipoverark/brunt papir) fra starttidspunktet til i dag. En person om gangen går nå opp og forteller om en "grønn" eller "rød" situasjon. De røde settes under linjen og de grønne settes over linjen. 1 time
 5. Tidslinjen deles opp i kapitler, dvs perioder. Gjennomfør brainstorming på overskrifter til kapitlene. 10 minutter.
 6. Fremtiden. Nå tegnes det en linje videre fra i dag og frem. For eksempel et halvt år/ett år. Det gjennomføres brainstorming på hvilke store oppgaver/aktiviteter/forandringer som vil komme i perioden, både røde og grønne.
 7. Sett sammen grupper på 5 personer. Med utgangspunkt i de historier som er fortalt kommer gruppene nå med forslag til:
  1. Grønne begivenheter i tiden fremover
  2. Rutiner eller aktiviteter som kan brukes når røde situasjoner oppstår. Det kan være faste ukentlige "værmeldinger" i timet eller lignende. 15 min.
 8. Hver gruppe legger frem sine resultater og setter post-it lapper med overskriften på aktiviteten inn på fremtidslinjen. Grønne lapper for energigivende aktiviteter i teamet og gule for rutiner og aktiviteter som kan forebygge stress-situasjoner.
 9. For å finne ut av hvilke av forslagene som står på tidslinjen som er de to viktigste går hver deltager opp og setter to kryss: Et på hver av de to grønne lappene hun synes er viktigst og et kryss på hver av de to gule lappene hun synes er viktigst.
 10. På bakgrunn av denne prioriteringen avslutter lederen prosessen og peker på det som kan iverksettes og legges inn i kalenderen med det samme. Lederen kan eventuelt be om en kort tenkepause og sette en dato for når hun eller de som har ansvaret kommer tilbake med en beslutning.

 

 

 

Les mer

idebanken

Hva kan vi bli bedre på?

Kulturdialogen undersøker arbeidsplassens verdier og handlemønstre. Gjennom dialogen finner dere fram til det som fungerer, og det som kan utvikles og bli bedre.