Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trondheim kommune kobler unge og erfarne medarbeidere. En mentorordning gjør det lettere å starte yrkeskarrieren, men vanskeligere å avslutte den.

– Man føler seg mye tryggere, rett og slett.

Det sier Andrea Stiles. Hun er en av fire deltakere i prosjektet ”Senior-junior” og er svært fornøyd med mentorordningen.

– Jeg tror det er noe alle kjenner på når de skal begynne på en ny arbeidsplass. Det å ha en å støtte seg ekstra til, har veldig mye å si, sier hun.

Ser jobben i nytt lys

Idébanken møter Andrea og mentor Rolf Angell-Petersen på en seniorkonferanse i Trondheim. Til daglig jobber de ved Heimdal bo-og aktivitetstilbud, en kommunal tjeneste for voksne personer med nedsatt funksjonsevne. Rolf forteller at mentorrollen har gitt han et nytt perspektiv på jobben.

– Da jeg skulle veilede, måtte jeg tenke over jobben min på nytt. Som mentor må jeg formidle hva vi legger vekt på og hva som er god, etisk holdning. Mentorrollen har rett og slett gjort meg mer faglig bevisst, sier han.

Lærer mer

Begge avliver et par myter om forholdet mellom mentor og den unge. Den ene handler om at mentor øser av sin erfaring og visdom over på den andre. I dette tilfellet går ”øsingen” begge veier.

– Nyansatte tenker litt annerledes og kommer med nye og bedre løsninger mange ganger. Mentorrollen har gjort meg mer lydhør for hva de unge kommer med, sier Rolf.

– Det er lettere å være stolt over det vi får til. 

Rolf Angell-Petersen 

At de to også står på like fot er et viktig poeng for Rolf.

– Dette handler ikke om å være overordnet og underordnet. Andrea er fagutdannet og kjempeflink. Vi lærer og vi støtter hverandre, sier han.

God hjelp for begge

Den andre myten er bildet av junioren som avlaster senioren, for å unngå belastninger etter mange år i arbeidslivet.

– Det går like mye den andre veien, sier Andrea.

Mentorordningen betyr ikke bare at hun kan avlaste Rolf. Også han avlaster henne.

– Jobben på Heimdal kan være tøff av og til, ikke minst psykisk. Den støtten jeg får fra Rolf gjør meg tryggere i situasjoner som faktisk kan være ganske farlige. Å snakke med Rolf om hvordan vi best kan håndtere slike situasjoner er veldig verdifullt for meg, sier hun.

Gunstig for miljøet

Angell-Petersen mener at prosjektet Senior-junior bare er positivt for arbeidsmiljøet.

– Yrkesrollen vår er løftet frem gjennom dette prosjektet. Det er lettere å være stolt over det vi får til. Ved å bruke oss seniorer kommer nyansatte raskere inn i oppgavene. Samtidig får vi nye ideer og blir mer bevisst i jobben vi gjør. Det er klart dette har betydning for oss alle, sier han.

Pensjon eller fortsatt jobb

De positive opplevelsene rundt det å være mentor har gjort tanken på å pensjonere seg litt vanskeligere for Rolf.

– Du skal ikke se bort ifra det, nei! sier han med et stort smil.

– Dette prosjektet har nok  bidratt til at jeg faktisk kan stå lenger i jobb enn det jeg hadde tenkt, sier han.

 

 

Asbjørn Strømmen-høyt

Vil utvikle en heltidskultur

Asbjørn Strømmen er enhetsleder ved Heimdal bo- og aktivitetstilbud. Han forteller at prosjektet Senior – junior også skal prøve ut nye måter å rekruttere helsefagarbeidere på. Ett forsøk er å tilby faste heltidsstillinger til de som er nyutdannet og se om dette kan gjøre jobben mer attraktiv for dem.

– Heltidsstillinger er etterspurt. Normalt må ansatte jobbe lenge før de får et slikt tilbud. Med dette prosjektet kom det ekstra lønnsmidler som skulle brukes på nyansatte, forteller Strømmen.

For Andrea var tilbudet om fast heltidsjobb helt avgjørende for at hun søkte stillingen.

– Jeg har flere venner som jobber deltid i små stillinger. De er alltid på jakt etter strøjobber for å klare seg økonomisk. Slik vil ikke jeg leve, sier hun.

Alternativet for henne ville for eksempel være å ta videreutdanning og slå inn på en annen yrkesvei.

– Men det er jo dette her jeg vil! Jeg vil jobbe med mennesker og være noe for dem. Derfor er jeg så takknemlig for at jeg fikk denne sjansen,  sier Andrea.

Mulig å forvalter ressursene bedre

Strømmen peker på at prosjektet har gjort både mentorer og nyansatte mer synlige. I tillegg har utfordringer rundt ufrivillig deltid blitt enda mer tydelige for mange.

– Å kunne tiltrekke oss gode medarbeidere fremover er helt avgjørende. Men det er stor konkurranse. Ved å bruke mentorordningen og gjøre samarbeidet på arbeidsplassen attraktivt får vi i pose og sekk. Vi får beholde seniorene lenger og de unge søker seg hit, fordi det er trygt og mye å lære. Men uten større stillinger blir det vanskelig å rekruttere de vi helst vil ha, sier han. 

Les mer

Utviklingssamtale med seniormedarbeidere

For å holde på seniormedarbeidere, er det viktig for arbeidsgiver/leder å få oversikt over hvordan medarbeidere i alderen 45-62 år tenker om sin videre yrkeskarriere. En god samtale om senkarrieren er et godt verktøy for å finne løsninger, samtidig som arbeidsgiver viser tydelig at medarbeideren er ønsket i virksomheten så lenge som mulig.