Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å holde på seniormedarbeidere, er det viktig for arbeidsgiver/leder å få oversikt over hvordan medarbeidere i alderen 45-62 år tenker om sin videre yrkeskarriere. En god samtale om senkarrieren er et godt verktøy for å finne løsninger, samtidig som arbeidsgiver viser tydelig at medarbeideren er ønsket i virksomheten så lenge som mulig.

Nedenfor følger en beskrivelse av hva utviklingssamtalen kan inneholde og er ment som hjelp i forberedelsen og gjennomføringen.

Utviklingssamtalen utfordrer seniormedarbeideren til å:

 • tydeliggjøre egne behov og ønsker
 • vurdere egne rutiner og arbeidsvaner
 • se etter muligheter til fornyelse og stimulering av egne ressurser
 • komme med forslag om hvordan egen kunnskap og erfaring kan læres bort
 • komme med forslag til egne utviklingsmuligheter og tiltak for å stimulere disse
 • komme med forslag til hva som kan gjøre arbeidsoppgavene mer utfordrende og interessante signalisere ansvar for egen situasjon

Utviklingssamtalen utfordrer arbeidsgiver til å se og legge til rette for:

 • utviklingsmuligheter
 • gi signaler og tilbakemeldinger
 • til å stille krav
 • til å vise romslighet
 • til å redefinere jobbinnhold
 • til å finne nye løsninger
 • til å følge opp

Utviklingssamtalen skal gi rom for:

 • se på yrkesaktivt liv som helhet og trekke et langsiktig perspektiv
 • ta opp livserfaringer og jobberfaringer på bred basis slik at disse kan vurderes i forhold til endringer i nåværende jobb og gjennomtenkning av ev nye oppgaver
 • vurdere hvilke realistiske bidrag arbeidsgiver kan komme med
  stille seg åpen for ny (selv-) erkjennelse som kan innebære alternativ karrierevei
 • innhente nye impulser, realisere tidligere ønsker og/eller trappe ned yrkesaktiviteten
 • forberede seg til pensjonsalder når tiden er inne
 • Momenter i seniorsamtalen
 • Opplevelse av medarbeiderens ressurser og interesser
  hva skaper engasjement, energi og overskudd
 • verdsetting av kompetanse og erfaring
 • annet….

Hva er medarbeideren tilfreds med og hva kan tenkes annerledes

 • oppgaver/arbeidsområder
 • variasjon/rutinepreg i arbeidet
 • læring/utvikling i arbeidet gjennom de oppgaver og kontakter en har
  innflytelse over eget arbeidsfelt
 • meningsfull jobb
 • team/ vi-følelse
 • annet….

Analyse av fremtid

 • hvordan vil jobben se ut i nærmeste framtid og hvilke behov har STHF
 • hvordan passer dette overens med medarbeiders ressurser og interesser
  ønske/behov for videreutvikling
 • oppgaver i dag/fremtid:
  • arbeidsoppgaver
  • arbeidsmengde/tyngde
  • tilrettelegging (fysiske arbeidsmiljø, arbeidstid…)
  • fordypning/spesialisering
 • mer/mindre ansvar
 • kompetanseutvikling (nye arbeidsoppgaver, erfaringslæring, hospitering, kurs…)
 • annet..

Andre behov for avklaring

 • arbeidstid- mulighet til økt eller redusert
 • nedtrappingsplaner
 • kombinasjon arbeid/pensjon
 • arbeidskapasitet/ helse
 • annet…

Kilde: Senter for seniorpolitikk