Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nortura Gol har skapt en effektiv og inkluderende arbeidsplass.

– Tror du kundene ville betalt for et sykefravær på 17 prosent!?

Fabrikksjef Ingrid Hillestad Medhus er glad for at Nortura Gol ikke har samme utfordringer som andre arbeidsplasser i Norge. Det hadde trolig vært kroken på døra.  

Lavt fravær og tungt arbeid

Ved fabrikken er livet hektisk. De jobber manuelt, raskt og med mange ensidige bevegelser og tunge løft. Andre steder blir slike faktorer forklaringen på et høyt sykefravær. Men sykefraværet ved slakteriet er ikke høyt. Det er svært lavt, mellom 3,5 prosent og 4 prosent. Det har det vært lenge.

Et lite hopp opp til 5 prosent den siste måneden, bekymrer ikke.

– Nei, vi vet hvorfor. Økningen skyldes blant annet noen planlagte operasjoner og sånne ting, forteller Egil Skrindo Nilsen, tillitsvalgt og midlertidig verneombud.

Om høsten, når det er høysesong og på det travleste, har de nesten ikke sykefravær.

– Da har vi ikke tid til slikt, sier Nilsen med et smil.

Nortura Gol_02
Det går unna på linja i slakteriet, men de ansatte har full kontroll.

Som toppidrett 

Medhus forteller at viljen til å tilrettelegge er stor.  Men det er likevel begrenset hvor mange som samtidig kan ha særskilt tilrettelegging.

– Vi må unngå at problemene oppstår og ta tak i dem så tidlig som mulig, sier Egil Skrindo Nilsen og setter pekefingeren i bordet:

– Det er egentlig for seint når sykmeldingen kommer!

Hver avdeling i fabrikken har en egen ressursgruppe. Gruppa skal overvåke behovene og finne tiltak raskt hvis noen trenger avlastning eller ekstra tilrettelegging.

– Dette er som toppidrett. Vi gjør alt vi kan for å unngå skader. Når de likevel oppstår, gjelder det at de ansatte kan komme raskt tilbake, sier Nilsen. 

Nortura Gol_03
– Vi orker ikke lange prosesser med mye prat. Her er det viktig at det skjer noe raskt, sier fabrikksjef Ingrid Medhus.

– Vi må unngå at problemene oppstår og ta tak i dem så tidlig som mulig.

Egil Skrindo Nilsen, tillitsvalgt. 

Gode hjelpere

Forholdene innad på arbeidsplassen og et godt støttesystem rundt bedriften har mye å si for at alle kan komme på jobb. NAV-kontoret, bedriftshelsetjenesten og NAV Arbeidslivssenter har en aktive roller som samarbeidspartnere.

– Vi hadde ikke klart det samme uten disse gode hjelperne, sier fabrikksjefen.

Arbeidet ved slakteriet setter høye krav til god helse. Derfor er også NAV aktivt med og finner løsninger, blant annet ved å bruke tilretteleggingstilskuddet og andre ordninger.

– Med støtte fra NAV finner vi mange ganger løsninger som vi ellers ikke hadde klart, sier fabrikksjefen.

Ikke minst gjelder dette når helsa tvinger ansatte til å finne annet arbeid.

– Vi hadde et tilfelle her. Da ordnet NAV praksisplass i en annen bedrift for en ansatt. Det fungerte bra. Deretter dekket de utdanning og bidro ved oppstart i den nye jobben.

Slike ting hjelper veldig mye.

Nortura Gol_06
– Vi jobber hele tiden med å finne forbedringer, sier Egil Skrindo Nilsen. På fabrikksjefens kontor har de full oversikt over hva som skal forbedres.

Havnet aldri i skuffa

– På Nortura virker IA-avtalen fordi den ikke har havnet i en skuff, sier Inger Lill Solberg. Hun er IA-rådgiver fra NAV Arbeidslivssenter Buskerud og mener Nortura er et godt eksempel på en inkluderende arbeidsplass.

– De bruker IA-avtalen aktivt og de er egentlig flinke på alt.

Solberg forteller at i fabrikken er det mye oppmerksomhet på medarbeidernes helse.

– De ivaretar også ansatte som lett kunne ha falt ut av arbeidslivet. De mener det er viktig at også disse skal ha en arbeidsplass å gå til, sier hun.

Dessuten er Nortura flink til å se bredt når de skal rekruttere nye medarbeidere.

– Mange unge og mange som har søkt arbeid en stund, har fått nye muligheter her, forteller Solberg.

Nortura Gol_05
– IA er ikke noe for seg selv, men er inkludert i HMS-arbeidet. Det er en helhet, sier Inger Lill Solberg.

– Uten et nært og godt samarbeid med ledelsen hadde vi ikke fått til dette så bra.

Egil Skrindo Nilsen, tillitsvalgt

Resultatlønn påvirker

Ved Nortura har de resultatbasert lønn. Nilsen mener lønnssystemet styrker interessen i å finne gode løsninger og ha et lavt sykefravær. Det lønner seg for alle parter.

­– Vi ønsker selvsagt at eierne tjener godt. Da blir det mer på oss også, sier han.

I fabrikken er det produksjonslinjer. Lønna er avhengig av hva hver linje leverer.

– Vi har nok en konkurransekultur her. Det er viktig at linja gjør det bra. Det er en del av moroa, sier Nilsen.

Han forteller at sykmeldte gjerne stikker innom helt uoppfordret.

– Jeg tror de gjør det fordi de trives godt, sier han, men legger til:

– Og kanskje er de litt engstelige for at fraværet skal gå ut over kollegene, spesielt når det er mye å gjøre.

Tempoet bør være høyt, men ikke så høyt at det gir skader eller forlenger sykefravær. Unødvendige fravær er kostbart.

– Mitt inntrykk er at her er de veldig flinke til å finne en god balanse. De tar vare på hverandre og passer på. Det er grunnholdningen, sier IA-rådgiver Solberg.

Nortura Gol_04
– Fabrikksjefen stiller opp og pakker når trykket er stort. Det viser at vi alle er i samme båt. Når vi andre ser det, får vi også lyst å gå om bord, sier Egil Skrindo Nilsen.

HMS og partssamarbeid

I fabrikken har de sjelden skader og helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet. Samarbeidet mellom ledelse og tillitsvalgte er godt. Fabrikksjefen trekker frem at arbeidsmiljøutvalget og regelmessige samarbeidsmøter mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud har mye å si.

–Men vi er slettes ikke enige bestandig, og det kan gå varmt for seg mange ganger. Men når vi går ut av rommet er diskusjonen over, sier fabrikksjef Medhus. Tillitsvalgt Egil Skrindo Nilsen nikker:

– Her er det stor takhøyde. Uten et nært og godt samarbeid med ledelsen har vi ikke fått til dette så bra.

 
Nortura Gol_07
Ferdig pakka

Om Nortura Gol

  • 80 ansatte, dobbelt i høysesongen
  • Ca. 30 prosent er kvinner, de fleste i merkantile stillinger.
  • De praktiserer resultatbasert lønn.
  • Ved fabrikken slakter de 120.000 sau/lam og 8.000 storfe i året og skjærer og pakker tilsvarende kvantum.
  • Det kjente Hallingskarv-lammet er en av spesialitetene.

Les mer