Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Slik gikk de frem. Se filmen her.

Filmen er laget av Eirik Stordrange og Eivind Kaasin.


– Du vet jo aldri hvordan dagen blir. For unger er ganske uforutsigbare, forteller Katrine Lervik.

Og akkurat idet ordene faller hører vi en intens banking på vinduet. Det er ungene som leker utenfor. Slik er hverdagen. I en barnehage.

Katrine Lervik er tillitsvalgt for Fagforbundet på Eid barnehage. Idébanken møter henne og daglig leder Audun Forr for en prat i den lille barnehagen på Melhus. Sammen med personalet har de foretatt en imponerende snuoperasjon.

Da Audun kom inn som leder i 2017 var sykefraværet over 20 prosent.

Å være en del av noe

– Jeg kom inn og var litt spent, for det var jo snakk om at det var en barnehage hvor det var litt å ta tak i, forteller Audun.

Omtrent samtidig fikk barnehagen en mulighet til å bli med i et prosjekt i regi av SINTEF og Fagforbundet.

– De var interessert i å ha et prosjekt i Melhus kommune og ville ha med en barnehage. Kommunen valgte nok oss fordi vi hadde et veldig høyt fravær.

Heldigvis ble det veldig lite snakk om fravær i prosjektet, ifølge Audun.

– Hvis det blir for mye snakk om disse fraværsfaktorene, så blir det det vi fokuserer på. Jeg tror at sykefraværet handler mye om at folk skal skjønne hvor viktige de er på jobb.

– Når fokuset blir på arbeidet og det å utvikle organisasjonen, så synes folk det er artigere å komme på jobb. Folk skjønner at det at jeg kommer på jobb er skikkelig viktig.

– Hvordan kan tillitsvalgte og verneombud være med på å utvikle organisasjonen videre?

Audun Forr, daglig leder

Eid barnehage-10.jpg
Brikkene er i ferd med å falle på plass i Eid barnehage. 

Fikk fart på samarbeidet

Et av målene med prosjektet var å styrke samarbeidet på arbeidsplassen og utvikle arbeidsmiljøet. En viktig arena ble et møtepunkt de allerede hadde fra før.

– HMS-gruppe er noe som er pålagt å ha fra kommunens side. Den består av leder, tillitsvalgt og verneombud.

– Vi valgte å ha felles HMS-gruppe for barnehagen og skolen, i og med at vi er ett oppvekstsenter.

– I utgangspunktet skal vi behandle vernerunder og slikt. Så kom dette prosjektet med det utvidede trepartssamarbeidet.

– Det er ett av suksesspunktene i prosjektet. Hvordan kan tillitsvalgte og verneombud være med på å utvikle organisasjonen videre?

– Den HMS-gruppa kan ta inn innspill fra avdelingene også, legger Audun til.  

Eid barnehage-2.jpg
– Jeg tror ikke jeg har vært i en barnehage som er så god på å få i gang samarbeid på tvers, hvor de skjønner at her må vi dra lasset sammen, forteller Audun. 

Et nytt syn på det å være tillitsvalgt

Katrine var ganske fersk som tillitsvalgt da prosjektet startet. Rollen som tillitsvalgt ble noe annet enn hun hadde sett for seg på forhånd.

– Vi fikk ei gruppe å snakke i, og vi fikk snakket sammen på en litt annen måte enn når du kommer inn og sier at; Hei! Dette er det noen som har krav på, sier hun. 

Lervik forteller at det er stor stas å være tillitsvalgt. Før ble det sett på mer som et tvangsverv.

– Vi kom inn kun når det var en personalsak eller når det var lønnsforhandlinger. Da kommer du inn bare som opposisjon imot. Det bygger jo egentlig ikke noe godt samarbeid.

– Det har vært en helt annen rolle jeg fikk enn å være imot leder. Vi er på en måte på samme lag.

– Og så er det veldig lett å være uenig når en har en genuin tillit til at alle vil det beste for barnehagen, legger Audun til.

– Vi fikk snakket sammen på en litt annen måte enn; Hei! Dette er det noen som har krav på.

Katrine Lervik, tillitsvalgt i Fagforbundet

Eid barnehage-4.jpg
– Vi vil skape trygge barn. At de har selvtillit, omsorg og empati. Det er basisen vi har lyst til å lære dem, sier Katrine Lervik.

Er med allerede på idéstadiet

– Etter pedagognormen i 2017 hadde vi rolleklarhet som tema i prosjektet. Det handler om både rollene i HMS-gruppa, men òg om rollene i barnehagen, sier Audun. 

Et av målene var at de skulle få til felles planleggingstid. Pedagogene skulle få sitte sammen. I en barnehage krever det planlegging og logisitikk. 

­– Jeg hadde jeg noen tanker rundt det. Og da valgte jeg å drøfte den ideen med tillitsvalgte i Fagforbundet. 

–  Da valgte jeg å ta inn Katrine som tillitsvalgt allerede på idéstadiet og spurte; Hvordan skal vi få løst det på best mulig måte, ut fra de rammene vi har?

Eid barnehage-18.jpg
Det meste som skjer i barnehagen handler om læring. Det skjer gjennom gjennom lek og aktiviteter i hverdagen.

Samarbeid satt i system

– Man skal ha reell innflytelse. Det blir vanskelig hvis jeg kommer med en ferdig skisse og sier at vi skal gjøre det slik, og så skal de tillitsvalgte bare si ja eller nei.

Audun ser verdien av samarbeidet.

– Det blir en lederstøtte eller en utvidet ledergruppe.

– Og så er det lettere for oss, både tillitsvalgt og verneombud, å komme med små ting òg. At vi tar ting tidlig i prosessen, mener Katrine.  

– At det er en såpass tillit oss imellom at jeg ikke trenger å vente til det blir en sak før jeg kommer til ham. Jeg kan ta det litt i forkant, og si at nå er det litt murring, kan vi snakke litt om det?

– Så jeg bestemmer litt over hva han skal ta tak i, på en måte.

– Det å ha noen blant personalet som kjenner prosessen, som kjenner gangen i det, som vet argumentasjonen, som vet hva som er drøftet. Det er kjempeviktig, mener Audun. 

– Jeg tror de ansatte opplever å bli lyttet til. De får ikke nødvendigvis viljen sin, men de opplever at det er et system for hvordan de skal gi tilbakemeldinger, og hvor veien går.

– Når fokuset blir på arbeidet og det å utvikle organisasjonen, synes folk det er artigere å komme på jobb.

Audun Forr, daglig leder

 

Eid barnehage-17.jpg
Det er aldri et stille øyeblikk i en barnehage.  

Det er prosessene som bør kopieres, ikke løsningene

I dag er sykefraværet i barnehagen stabilt på under sju prosent. Det er under gjennomsnittet for barnehager.

– Nå er vi den fasen med å se på hvordan vi skal sikre at dette blir en måte jobbe på hos Eid skole og barnehage. Ikke ut fra hvem som er her, men ut fra hvilke roller som er her, sier Audun.

­– Det skal ikke ha noe å si om jeg blir skiftet ut, eller om Audun blir skiftet ut, eller om verneombudet blir skiftet ut. Hjulene skal gå rundt uansett, mener Katrine.

Audun har vært og snakket om prosjektet i en del andre barnehager og andre fora.

–  Da blir det blir veldig fort fokus på hvilke løsninger kom vi fram til. Men da mister du den prosessen vi har hatt frem til HMS-gruppa vi har fått som fungerer så godt. Det er prosessene som må kopieres, ikke selve løsningen.

– Jeg tror vi har jobbet veldig godt med strukturer, arbeidsmiljø og forutsigbarhet. Det er noe med at folk kommer på jobb og vet at her funker ting bra, da. Litt den stolthet i jobben.

– Vi har klart å skape et lag. Og det gjøres i samarbeid med alle sammen.

Katrine er enig. 

– Vi vet liksom plassen vår, at vi er viktige. Alle sammen er like viktige på forskjellig nivå. Og da føles det rett å komme på jobb selv om du kanskje har litt vondt i halsen eller vondt i kneet.

Vil du vite mer?

Les mer