Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dokka Fasteners har lagt om produksjonen og involverer medarbeiderne på en helt annen måte enn før. Her er helse og utvikling to sider av samme sak.

– Opplevelsen av sammenheng. Det er det vi er opptatt av, sier HR-sjef Ann-Kirsti Seiersten.

 Tidligere ledet hun blant annet flyktningetjenesten. Da handlet det mye om at foreldre og barn skulle forstå hvilken sammenheng de var kommet i, i deres møte med skolen.

– Opplevelsen av sammenheng påvirker direkte helsa og hvordan vi trives og fungerer. Det samme gjelder i arbeidslivet, sier hun.

Gangen i det hele

Dokka Fasteners har latt seg inspirere av Aaron Antonovsky som kanskje har bidratt mest innenfor helsefremmende tenkning. Seiersten forklarer hva det går ut på.

– Hverdagen og jobben skal være begripelig, håndterbar og meningsfull.  Det handler mye om å forstå «hvordan og hvorfor», sier hun.

– En bolt er ikke bare en bolt, legger produksjonssjef Yngve Hansebakken til og forklarer det hele med et nærliggende eksempel.

For det er bolter de lager på Dokka Fasteners. Store bolter. Det meste går til vindmøller og til oljeindustrien. Etterspørselen er stor og 98 prosent er eksport.

– Det er ganske rart å tenke på. Vi kjører stål inn fra Spania, og så eksporterer vi til Kina og Australia. Det er en lang vei før boltene er på plass der de skal. Det er kvaliteten på produktene våre og kompetansen til den enkelte medarbeider som får til dette.

Dokka Fastners 11 - Eivind Kaasin.jpg

– De ansatte skjønner hvorfor produktene må ha kvalitet når de skjønner hele verdikjeden.

Yngve Hansebakken, produksjonssjef.

Sterke forbindelser

Å forstå hele verdikjeden fra begynnelse til slutt er ikke enkelt, men avgjørende, i følge HR-sjefen.

– Bedriftens verdigrunnlag er ”Strong Connections”, sterke forbindelser. Det gjelder i forhold til kunder og leverandører underveis i prosessen, men ikke minst mellom eiere, ledere og medarbeidere, sier hun og legger til:

–Derfor er produksjonen lagt om og medarbeiderne blir involvert på en annen måte enn før. 

Dokka Fastners 09 - Eivind Kaasin.jpg
Siste finpuss av boltene før de sendes til kundene.

Mer tillit

Rune Olsen er tillitsvalgt og har jobbet i ni år i Dokka Fasteners.

– Før var det mer gammeldags, nå er det mye mer moderne, sier han.

– Vi har fått mer frihet og ansvar og jobber mer sjølstendig. 

Før ble de ansatte instruert av lederne. Nå forventes det at de i større grad vurderer oppgavene selv. Det stiller krav til kompetansen.

– Det er mer komplisert og mer utfordrende, men samtidig også mer moro, sier Olsen.

– Vi lærer mer. Når en klarer vanskelige oppgaver føler en seg bedre selv. Da opplever man jobben også som mer meningsfull.

Dokka Fastners 05 - Eivind Kaasin.jpg
Dokka Festeners leverer bolter i alle størrelser. Mange av boltene blir blant annet brukt i produksjonen av vindmøller.

Fastnerskolen

Bedriften satser mye på kompetanseheving slik at alle forstår bedre hvordan fabrikken fungerer. Fastnerskolen er et 15,5 timers kurs for alle ansatte og gjennomføres intensivt på ei uke. Fagtemaene er slikt som økonomi- og bedriftsforståelse, verdikjede, HMS, produktkvalitet, måleteknikk, maskiner og verktøy. Det er ledere og ansatte selv som er kurslærere.

– Selv om mange har jobbet her i mange år vet de ikke nødvendigvis hva kolleger i andre avdelinger gjør. Derfor får alle også en omvisning hos hverandre, sier Seiersten.

Hun forteller at kurset er blitt godt mottatt både på grunn av faglig innhold og fordi det har skapt engasjement.

– I produksjonen rullerer vi mer og oftere enn før, forteller produksjonssjefen.

– Det forutsetter at alle kjenner prosessen, oppgavene og er interessert. Slik blir vi også mindre sårbare.

Dokka Fastners 02 - Eivind Kaasin.jpg

– Det er mer komplisert og utfordrende nå, men samtidig også mer moro. 

Tillitsvalgt Rune Olsen om de nye arbeidsoppgavene i virksomheten. 

Krever mer av ansatte

Bedriften ble kjøpt av Würth-konsernet i 2008.

–Det er gjort store investeringer her, forteller Hansebakken.

Seiersten viser en foil med en bred pil som peker skrått oppover. På pilen står det, oversatt til norsk, ”Fra industriproduksjon til sterke forbindelser”. Under pilen er det skrevet inn investeringer som er gjort i maskiner, teknikk og prosesser. Over pilen er det skrevet inn investeringer som går på medarbeiderne.

– Det er her selve verdiskapningen skjer, sier hun og peker på den øverste delen.

– Uten de ansatte ville ikke investeringene blitt til noen ting.

Nye roboter har tatt over mange oppgaver. Det har skapt store endringer i fabrikken.

–Jeg tror endel i lokalmiljøet ikke er klar over dette. Før ansatte vi folk fordi vi trengte to armer, nå trenger vi hodet, sier produksjonssjefen.

Dokka Fastners 07 - Eivind Kaasin.jpg

– Hverdagen og jobben skal være begripelig, håndterbar og meningsfull.

Ann-Kirsti Seiersten, HR-sjef

God gjenklang i konsernet 

Å videreutvikle bedriften og de ansatte ut fra ideen om en helsefremmende arbeidsplass har gitt god gjenklang i konsernet. Seiersten peker på at eiernes styreleder, Bettina Würth, er veldig opptatt av god HR.  (HR eller Human resources, står for bedriftens personalavdeling og håndtering av de ansatte)

– Slik jeg ser det er god HR og helsefremmende arbeidsplasser to sider av samme sak. De grunnleggende prinsippene i Würth-gruppen har dessuten vært en inspirasjonskilde for oss når vi utarbeidet bedriftens verdier og  som vektlegges i det helsefremmende personalarbeidet, sier hun.

Dokka Fastners 04 - Eivind Kaasin.jpg

– Bedriften her tenker utvikling. De er kommet lenger enn å bare tenke forebygging og reparering.

Dag Siem Pettersen, IA-rådgiver.

IA del av personalpolitikken

Dokka Fasteners er en ivrig IA-bedrift. Det er en av  grunnene til at NAV Arbeidslivssenter gjerne vil vise frem bedriften til inspirasjon for andre.

– De formidler et veldig bra verdigrunnlag, sier IA-rådgiver Dag Siem Pettersen.

– De satser mye på kompetanseheving og på medarbeiderne, og de jobber godt med inkludering.

Han trekker spesielt frem at bedriften har integrert personalledelse og inkluderende arbeidsliv, forkortet til PIA.

– Sammenlignet med andre IA-bedrifter har de fått en veldig god struktur på IA-arbeidet gjennom PIA, sier han.

Seiersten forteller at IA er et eget resultatområde.

– Vi ønsker et lavt sykefravær og har alltid tre på praksisplass og fem lærlinger.

I tillegg er det mange arbeidssøkere som får en mulighet når bedriften trenger ekstra bemanning.    

– Vi vil bidra med vårt samfunnsmandat. Det er viktig hvordan vi blir oppfattet i lokalmiljøet. Vi glemmer ikke den sammenhengen vi står i. Alt dette er viktig for identiteten, helsa og hva vi får til.

> Se videointervju med Dokka Fasteners:

 

Om Dokka Fasteners

  • Dokka Fasteners var 140 år i 2015.
  • Bedriften har hatt flere eierstrukturer, og ble kjøpt opp av Würth-konsernet i 2008
  • Bedriften er NCE medlem (Norwegian Centres of Expertise) som en del av industrimiljøet rundt Raufoss, den såkalte Raufoss-klynga.

Les mer