Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Avdeling kjøkken, vaskeri og renhold i Arendal kommune er raus med å tilby utprøving og opplæring for folk på arbeidspraksis. Avdelingen består av mange mindre arbeidsgrupper. Det er ideelt for folk som trenger en trygg start for å komme i gang.

Inkludering handler om å åpne dørene for de som står utenfor. Det gjør de ofte og gjerne i Arendalsavdelingen, noe flere har lagt merke til. Derfor har de også fått pris for sitt inkluderende arbeid.

Ser utover seg selv

– Ja, prisen er vel egentlig fortjent, sier en smilende avdelingsleder Tove Nævisdal ved kjøkken, vaskeri og renhold i Arendal kommune. For henne og resten av avdelingen er det viktig å gi en mulighet til de som kan og vil jobbe.

– Vi har mange solskinnshistorier, forteller Linda Aanby Gundersen, kokk og plasstillitsvalgt.

De siste par årene har ni av ti deltakere fått fast jobb etter en praksisperiode, enten i avdelingen eller andre steder.

¬– Noen har for eksempel vært på språkpraksis hos oss, slik som en kvinne fra Somalia. For noen dager siden traff jeg henne igjen. Det er herlig å se at det har gått så bra med henne, sier hun.

Arendal kommune - 02 - Foto Eivind Kaasin
– Vi føler oss forpliktet til å bidra. Noen må ta ansvar. Vi i en offentlig tjeneste har et spesielt ansvar for å bidra, sier Linda Aanby Gundersen.

For tiden har Lindas arbeidsplass to på praksisplass.

– Vi får mye igjen. Vi føler at vi har en rolle, at vi tar et samfunnsansvar. Å se at andre blir fornøyd med det vi gjør, er flott, sier hun.

– Dette er mitt dream team

Tove Nævisda

Fordel å være stor

Avdelingen er spredd på hele elleve hus rundt om i byen. Å besøke alle husene er en distanse på 10 mil. På tross av avstandene er samholdet sterkt blant de vel sytti ansatte.

– Tidligere var hver enhet en liten del av sykehjemmet eller stedet hvor de jobbet. For sju år siden ble alle kjøkken, vaskeri og renholdsavdelinger slått sammen til en felles avdeling. Det ga mange fordeler, ikke minst faglig, forteller Nævisdal.

Nå er de ikke lenger bare en liten, spesiell krok på et sykehjem.

– Nå blir vi regnet med, fordi vi har greie på mat, tekstiler, smitte osv. Vi er en stor og sterk faggruppe som blir sett og hørt. Det gir også tyngde til jobben når vi vil inkludere flere i arbeidslivet. Da er det en fordel å være stor, forteller hun.

Arendal kommune - 06 - Foto Eivind Kaasin
– Vi har bare vært heldige med deltakerne. Eller kanskje er det de som har vært heldige med arbeidsplassen? undrer Tove Nævisdal.

Også et pluss å være liten og selvstendig

Selv om avdelingen er stor, består den av elleve mindre enheter med mellom tre og tolv ansatte. Også det at de er små enheter, synes å være en styrke.

– På hver arbeidsplass legger de opp arbeidsdagen sin selv. Det blir for langt for meg å kjøre rundt til alle hver dag, sier Nævisdal.

Hun mener små enheter gir selvstendige medarbeider. Det er en viktig grunn til den inkluderende og positive holdningen.

– De er omsorgsfulle og de er lojale både til arbeidsplassen og til hverandre. For de som trenger trygghet når de skal prøve ut arbeidsevnen, er et lite arbeidsfellesskap en fordel, sier avdelingslederen.

Både pliktfølelse og nytte

Arendal kommune - 12 - Foto Eivind Kaasin
– Vi legger opp dagen selv og finner løsninger selv. Det har mye å si når vi har folk i praksis, forteller Elin Olsen, som også er verneombud ved Røed bo- og omsorgssenter.

Linda Aanby Gundersen forteller at de er avhengig av hverandre i de små arbeidsgruppene. Derfor blir det også en indre justis mellom dem, en pliktfølelse om å bidra. Samtidig vet hun at avdelingslederen ikke er langt unna.

– Selv om Tove ikke alltid er her fysisk, er hun alltid tilgjengelig på telefon og epost, hvis det er noe. Det godt å ha den støtten også, sier Linda.

Samtidig legger hun vekt på at arbeidsplassene har god nytte av de som er i praksis.

– Ja, det svarer seg å inkludere flere. De er absolutt til hjelp, selvfølgelig mest etter opplæringsperioden, sier hun mens de andre rundt bordet nikker.

– Det er egentlig en enorm raushet i de små arbeidslaga, sier Gunn Byholt, kokk og tillitsvalgt i Fagforbundet.

– Når vi er få, merker vi godt at vi alle er forskjellige som personer. Vi er vant til det, og vi respekterer hverandre. Det gjør det enkelt å ta inn folk utenfra. De er ulike slik som alle er, sier hun.

Arendal kommune - 09 - Foto Eivind Kaasin
Gunn peker på at det er bra for helsa å være på jobb. – Noen ganger er det forhold i hjemmet som gjør at en må sykmelde seg .Så da skulle en heller hatt sykmelding fra hjemmet, sier hun.

Styrket fagkompetansen

For tre år siden tok atten av medarbeiderne fagbrev. Det ga avdelingen et nytt løft og mer selvtillit. De er stolt over kompetansehevingen. Den gir dem trygghet i faget. Da blir det enda litt lettere å ta imot folk som trenger opplæring. Nævisdal har mange godord å si om medarbeiderne, fordi de gir mye og er engasjerte.

– De hospiterer hos hverandre, de stiller som vikarer og avløsere for hverandre, de utveksler gode ideer og råd, alt dette både internt og på tvers av husene. Listen er lang. Dette er flotte mennesker. Dette er mitt dream team, sier hun.

 

Arendal kommune - 01 - Foto Eivind Kaasin
– Det er kjempegøy med pris og den er fortjent. Vi gjør en kjempegod jobb i kommunen og vi hjelper NAV, sier Monica Osmundsvik ved vaskeriet på Færvik.

 

Her er noe avdelingen har bidratt med de siste to-tre årene:

 • 24 har deltatt på raskere frisk. Noen har vært sykmeldte, men mange har brukt tilbudet forebyggende.
 • 14 av de ansatte, inkludert lærlinger, er fra land utenfor Skandinavia
 • 14 er over 60 år, de fleste over 64 år.
 • 12 ansatte har gradert uføretrygd, men fungerer godt i jobben og har lite fravær.
 • 9 er blitt ansatt etter praksisperiode fra NAV.
 • 7 ansatte fra andre deler av kommunen, har fått tilrettelagt arbeid i avdelingen.
 • Noen unge mennesker har varig tilrettelagt arbeidsplass i avdelingen.

Alle enhetene har hatt og har mange praksisplasser. Deltakerne kommer fra NAVs samarbeidspartnere, fra NAV, fra voksenopplæringen, introduksjonsprogram for flyktninger med mer.

 

Fem råd på god inkludering

Til andre bedrifter som ønsker å gjøre en tilsvarende innsats ga medarbeiderne følgende råd:

 • La deltakerne bli en del av mindre arbeidsgrupper. Det gir både trygghet og selvstendighet
 • Ha tålmodighet og en positiv innstilling
 • Gode rutiner
 • Plan for opplæring
 • Ikke still for store forventninger i starten

 

 

Les mer

idebanken

Hvordan lykkes med inkludering?

Gevinstene ved å ansette de som står utenfor arbeidslivet er mange. For Snorre Data har dette blitt en foretrukket måte å rekruttere på. Se filmen her!