Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bedrifter som tar samfunnsansvar skaper tilhørighet. Deres ansatte ønsker å være involvert. Det er sammenheng mellom samfunnsansvar, lojalitet, ytelse, omsetning og fravær, viser forskning.

– Involver de ansatte mer! Det er jo så lett. Det er bare å spørre dem!

Caroline Ditlev-Simonsen er forsker ved BI og en ekte entusiast. For henne handler samfunnsansvar om store utfordringer, men også om dagligdagse ting.

– Vi må sykle mer, sier hun.

– Det er godt både for helsen og for miljøet!

Hun viser frem sykkelen sin. Den står i en fin kontrast til de fasjonable glassveggene på BI i Oslo.

– Jeg har en gammel sykkel. Så blir den ikke stjålet. Langt flere burde sykle til jobben, er hennes oppfordring.

For tiden studerer hun transportmønstre til og fra jobb.

 Jeg vil finne ut av hva som skal til for å få ansatte til å sykle mer og hvordan arbeidsgiver kan bidra til dette, forklarer hun.

Mer positive til å bidra

Det går fort i svingene når Ditlev-Simonsen får legge ut om favorittemnet sitt, samfunnsansvar.

– I Norge mener åtti prosent av ledere og ungdom at næringslivet må ta mer samfunnsansvar. Det er en trend nå med økt engasjement for samfunnsansvar. Blant annet er det stadig flere bedrifter som gir julegratialet til et godt formål, forteller hun.

Velg riktig sak

Ditlev-Simonsens råd til bedriftene er å involvere de ansatte i arbeidet med samfunnsansvar. Dette gjelder også når de bestemmer hvem som skal få julegratialet.

 Ikke begynn med en beslutning på ledermøte med en etterfølgende spredning av det glade budskap nedover i organisasjonen. Det skaper gjerne lite positiv effekt, snarere tvert i mot, sier hun.

 Støtt heller saker som alle kan stille seg bak og som er i tråd med bedriftens verdigrunnlag. Det skaper fellesskap rundt formålet.

Mer enn veldedighet

Selv om veldedighet er viktig, er samfunnsansvar mye mer enn det.

– Alle beslutninger som angår driften bør ta hensyn til samfunnsansvaret. Dette handler om hensynet til miljøet, menneskerettighetene, rettferdighet og etikk. Samfunnsansvar bør være en del av alle stillinger. Det er derfor naturlig at ansatte blir involvert i dette på sine arbeidsområder, påpeker Ditlev-Simonsen.

Både snill mot meg og snill mot verden

Ditlev-Simonsens forskning viser at spesielt to forhold påvirker følelsen av tilhørighet til bedriften. Det ene er når ansatte blir sett og hørt og arbeidsgiver bryr seg om dem. Det andre er når ansatte opplever at arbeidsgiver tar samfunnsansvar.

 Størst effekt har støtte og oppfølging av den enkelte. Men det er også en klar sammenheng mellom det å bli oppfattet som samfunnsansvarlig og følelsen av tilhørighet. Dette er interessant når vi vet at følelsen av tilhørighet har så mye å si for høy ytelse og produktivitet og lavt fravær, sier hun.

IA-arbeidet er å ta samfunnsansvar

Å jobbe etter IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) kan være en del av bedriftens erkjente samfunnsansvar.

 Problemet for mange bedrifter er at de ikke helt vet hva de skal gjøre for å bli en god IA-bedrift. Men det gjelder det samme her som for andre samfunnsansvarsområder: involver de ansatte og begynn med blanke ark – i konkret betydning. Det viktigste er å stimulere folk til å se hva de kan gjøre sammen, sier hun.

Samfunnsansvar

  • Næringslivets samfunnsansvar er den norske betegnelsen på Corporate Social Responsibility (CSR)
  • For virksomhetene betyr samfunnsansvar å ta både sosiale, miljømessige og økonomiske hensyn i sin strategi og daglige drift.
  • Effekten av CSR kan være tilhørighet og lavere fravær, kostnadseffektiv drift, redusert risiko, styrket posisjon i samfunnet og andre positive effekter på langsiktige målsetninger.
  • Formålet er å bidra til bærekraftig utvikling.