Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Møt arbeidsgiverlosen Håvard Sund. Han jobber på arbeidslivssenteret i Nordland, der han bistår ledere som trenger litt ekstra veiledning om psykisk helse. Her forteller han litt om jobben sin, og kommer med gode tips om hvordan man kan takle psykiske utfordringer på jobben.

En arbeidsgiverlos er en person med god kompetanse på psykisk helse og arbeid. Håvard er utdannet psykiatrisk sykepleier med spesialisering innen rus. Han har jobbet innen kommune og spesialisthelsetjenesten.

Hva vil det si å være en arbeidsgiverlos?

Håvard Sund
Håvard Sund jobber som arbeidsgiverlos i på arbeidslivssenteret i Nordland

– En arbeidsgiverlos er en støttespiller til ledere som ønsker å ha fokus på arbeid og psykisk helse. Jeg ønsker å være en veileder for ledere som har ansatte med psykiske helseplager. Målet er å hindre at medarbeideren faller ut av arbeidslivet, samtidig som man skal bidra til nyrekruttering.

Hvorfor trenger vi en arbeidsgiverlos?

– Rett og slett fordi det kan oppleves ensomt og vanskelig for mange ledere å vise omsorg, samtidig som man må sette noen klare grenser.

– Jeg kan bidra med innspill til hvordan man kan legge til rette og gjennomføre samtaler med mennesker som sliter med psykiske helseplager. Jeg bedriver også kursing om temaet arbeid og psykisk helse.

Hvordan kan virksomheter bruke deg?

– Alle IA-bedrifter har egen IA-rådgiver som er godt kjent med hvor og når jeg bør kontaktes. Utover det pleier jeg å oppfordre hver enkelt leder til å ta kontakt med meg slik at vi sammen kan ta grep før problemene oppstår. Ledere som kjenner at "dette skulle jeg ha vist mer om", "dette kan jeg ikke noe om" eller "dette vil jeg ikke" kan ta kontakt så tidlig som mulig.

– Da kan det dreie seg om rådslagning per telefon der leder trenger noen hint og tips på hva man skal si, gjøre eller forvente. Jeg brukes også en del i systematisk jobbing, der interne kurs og temadager er en måte å gjøre det på. Jeg kan delta på møter med leder og den ansatte, og der det er hensiktsmessig, i dialogmøter.

Hvorfor bør virksomheter bruke deg?

– Jeg har spisskompetanse på psykisk helse og har lang erfaring fra feltet. Jeg tenker ofte løsninger, men har med meg kunnskapen om symptomene og hvilke belastninger de kan gi.

Psykisk helse og jobb

Hva er psykisk helse?

– Det er noe alle har. Det handler om følelsene og tankene dine og sier noe om hvordan du egentlig har det.

Hvorfor er den viktig i arbeidslivet?

­– Arbeidslivet er en del av selve livet og i livet har vi alle opp og nedturer, noen større en andre. De fleste av oss identifiserer deler av seg med hva man gjør, altså jobben, og da tenker jeg at det er avgjørende å klare å stå i jobben. Har man en arbeidsplass der man føler at man kan være åpen og snakke om hvordan det som plager en har innvirkning på livet/jobben akkurat nå, vil man oppleve forståelse og toleranse for at en til tider ikke kan jobbe for full maskin.

– Mennesker som har opplevd kriser, angst, depresjon og andre psykiske helseplager, kan ofte være en ressurs internt på arbeidsplassen. Slike typer plager har ofte vært vanskelige og tunge, ensomme og noen ganger skamfulle. Det å ha en kollega eller venn som har vært gjennom slike ting ser jeg som en styrke.

Skal man være åpen hvis man sliter på jobb?

– Man skal være så åpen man selv ønsker. Man har alt å tjene på at noen vet at man sliter med ett eller annet og at det har innvirkninger på den jobben man skal utføre. Åpenhet bidrar til mer kunnskap og kunnskap bidrar til mindre spekulasjoner og feiltolkning.

– Jeg mener at det er ikke type plage eller diagnosen som er det avgjørende å vite alt om, men hvordan det innvirker på meg som ansatt. Hva kan jeg bidra med på tross av at jeg har det vanskelig. Hvilke hensyn må arbeidsplassen med tanke på dette, og ikke minst: Hva skal til for at jeg ikke faller ut i langvarig sykemelding. 

Hva gjør jeg dersom jeg føler tungsinn og lurer på om jeg burde bli sykmeldt?

– Da går du til din nærmeste leder og legger fram saken. Avgjørelser basert kun på mine egne tanker kan bli bedre dersom de luftes med noen andre. Snakk med en du har tillit til, og se det an. Kanskje kan du justere på noen småting i livet ditt så det går seg til igjen.

– Noen ganger skal man sykemelde seg, helt klart, men vi ser at det ofte er uheldig å være lenge borte. Det er ofte slik at negative tanker man har om seg selv, forsterkes når man har dem helt alene og man havner fort i en spiral av dårlig samvittighet, nedsettende tanker om seg selv.

Hva gjør du selv for å opprettholde din psykiske helse?

  • Jeg er til stede for mine barn og har god samvittighet hva gjelder prioritering av tid til dem.
  • Jeg trener mye. Jeg mener det er en viktig bidragsyter til at jeg har det bra. Sette seg noen hårete mål som langdistanse triatlon og sykkelrittet Bodø-Mo.
  • Jeg trener en del med kona, noe som anbefales. Det styrker samholdet og er bra «parterapi».
  • Jeg har gode venner som jeg kan snakke med, og så synes jeg det er viktig at mine kollegaer kjenner meg. Jeg har behov for å kunne være både privat og personlig på jobb.

Tre tips for å beholde sin psykiske helse?

  1. Forsøk å leve slik at en har minst mulig dårlig samvittighet
  2. Gi litt mer faen
  3. Fysisk aktivitet/jobb

Er det greit å ha en dårlig dag på jobben?

– Ja! Hadde flere hatt en dårlig dag på jobben ville færre vært borte fra den.

Hva gjør jeg dersom jeg har en dårlig dag?

– Da går du på jobb og ser det an. Blir den verre drar du hjem.

– Gjør folk oppmerksom på at du ikke har det helt topp, da er det lettere både for deg og dine kollegaer å skjønne hva som skjer. Jeg kan i alle fall bli både mutt og avvisende dersom ikke ting fungerer.

Les mer

idebanken

Jobbintervjuet

Hvilke egenskaper ser vi etter når vi rekrutterer? Hva er det som styrer valgene våre? Se denne filmen.

idebanken

Depresjonen som skapte en ny leder

Tom-Gøran Jønsson var den ambisiøse lederen som ville nå stadig høyere. Så møtte han veggen. Da han ble frisk, hadde han helt nye tanker om ledelse.