Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Her er noen gode råd til ledere som skal ta kontakt med ansatte som er sykmeldt på grunn av psykiske helseproblemer.

  1. Når medarbeidere blir sykmeldt på grunn av psykiske helseproblemer, er mange usikre på hvordan de skal møte personen. Følg reglene som gjelder for oppfølging ved sykefravær. Ta kontakt med den sykmeldte. Hvis legen mener at den ansatte skal skjermes for kontakt, vil han/hun skrive det på sykmeldingsblanketten.
  2. Det er bedre å ringe en gang for mye enn en gang for lite. Selv om den sykmeldte virker avvisende, er det viktig at du bryr deg. Spør hvordan han eller hun har det. Fortell at vedkommende er savnet, men unngå å presse den sykmeldte tilbake for tidlig.
  3. Husk at du kan bidra til å endre motivasjonen hos den ansatte. Forvent ikke at en som er sykmeldt, skal være kreativ og drive frem sin egen sak.
  4. Bruk mulighetene sykmeldingsblanketten har til å kommunisere. I feltet for mer informasjon kan du gi tilbakemelding om muligheter for å tilrettelegge arbeidsplassen. Hvis denne muligheten brukes, er det et godt utgangspunkt for samhandling.
  5. Husk at du som leder skal tenke på den ansattes muligheter til å fungere på jobb, og ikke på diagnosen.
  6. Bruk dialogmøtet til ta kontakt og samarbeide med helsetjenesten og eventuelt NAV.
  7. Tilrettelegging for en person kan påvirke  arbeidssituasjonen til  andre ansatte. Vurder derfor å ta med tillitsvalgt og verneombud på råd om hvordan de ansatte i så fall skal involveres. Bli også enig med den sykmeldte om hva du som leder skal informere om.

Les mer