Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kjersti Damlien Åvik har vært leder i store deler av sitt yrkesliv. Hun har gjort seg noen tanker om ledelse før og etter at IA-avtalen kom på plass.

Kjersti Åvik har jobbet hele 24 år i hjemmetjenesten i Nes kommune. Hun beskriver seg selv som en uformell formell leder. En som har en del formaliteter, men som balanserer dem gjennom å være uformell og tilgjengelig.

– Jeg pleier å si at vi jobber og styrer med høyrehånda, men vi må aldri glemme å ha med oss hjertehånda. Og det gjelder både som leder og medarbeider, smiler hun.

Hun har alltid likt å være førstelinjeleder, og mener det er en unik posisjon for å få til resultater og virkelig påvirke.

Å få løfte medarbeidere og se dem utvikle seg og mestre jobben er det beste ved å være leder, ifølge Åvik.

Kunnskap gir trygghet

Kunnskap gir trygghet er et mantra Åvik har hatt med seg i hele lederkarrieren sin.

– Når man har personalansvar er det avgjørende å skape trygghet og forutsigbarhet i arbeidshverdagen. Tilstedeværelse er viktig. Det samme er tydelighet. Som leder må man ha mot til å rydde opp og gi ansvar, presiserer Åvik.

Nes kommune tegnet IA-avtale i 2004. I starten synes ikke Åvik at alle endringer avtalen førte med seg var hensiktsmessige. Etter hvert som hun ble kjent med IA ble hun mer og mer overbevist om de positive effektene for kommunen. Og for seg selv som leder.

Hun begynte raskt å invitere IA-rådgiver Solrun Røed Brevik fra NAV Arbeidslivssenter Akershus inn på personalmøtene.

– Det er utrolig effektivt å få en tredjeperson med faglig tyngde inn for å formidle om arbeidsmiljø, sykefravær og ansvarsfordeling mellom arbeidstaker og arbeidsgiver Jeg har vært veldig glad for at Solrun har vært så tilgjengelig for oss, sier Åvik.

– Jeg er stolt av hjemmetjenesten, at vi, de ansatte, tør å ta de faglige utfordringene og utvikle oss.

Kjersti Damlien Åvik, tidligere leder

Kjersti Damlien Åvik og Solrun Røed Brevik - Foto Kari Larssen-Aas
IA-rådgiver Solrun Røed Brevik og Kjersti Damlien Åvik

Det viktige spørsmålet

Åvik forteller at det kan være en utfordrende å snakke med medarbeidere som er i en situasjon der de ikke kan utføre jobben sin på grunn av  sykdom.

– Det er dessverre en del som kan bli gjengangere, det vi si at de kommer tilbake i ordinært arbeid igjen og igjen uten endring i arbeidssituasjonen. Det så jeg spesielt da jeg ble virksomhetsleder.

– I samarbeid med Solrun har vi klart å få flere til å se nærmere på sin egen arbeidssituasjon. Solrun har i mange tilfeller fått medarbeidere til å innse at de ikke er på riktig plass ved å stille et viktig og litt vanskelig spørsmål: Er det her du skal jobbe? Det har blitt stadig enklere å ta opp spørsmålet, sier Åvik

Hun forteller om en enkeltsak der medarbeideren sluttet i jobben. Hun ringte Åvik i etterkant og sa hun hadde følt seg godt ivaretatt i prosessen. Kvinnen hadde fått så god veiledning at hun skjønte at hun ikke skulle ha den jobben.

– For meg er det et tydelig tegn på at vi har gjort noe riktig, sier Åvik. 

– Det har tatt tid, men jeg føler at medarbeiderne nå har klarere for seg hva de kan forvente av tilrettelegging.

Kjersti Damlien Åvik, tidligere leder

God relasjon viktig

Åvik presiserer at den gode relasjonen og tilliten mellom leder og IA-rådgiver har vært avgjørende for de gode grepene og holdningsendringene de har fått til blant medarbeiderne.

– Deltakelse i et arbeidsmiljø handler jo om kultur og holdninger. Av og til har jeg følt at tilretteleggingen krever trylling. Det har tatt tid, men jeg føler at medarbeiderne nå har klarere for seg hva de kan forvente av tilrettelegging fra vår side.

IA-rådgiver Solrun Brevik Røed er på sin side opptatt av balanse når hun utfører jobben sin.

– For å kunne stille krav må vi ha en god relasjon med arbeidsgiver. Samtidig skal vi vise arbeidstakerne at vi vil dem vel, sier hun.

Kjersti Damlien Åvik og Solrun Røed Brevik - 02 - Foto Kari Larssen-Aas
IA-rådgiveren og lederen har hatt et godt samarbeid over flere år.

Lavere sykefravær

Sykefraværet i Nes kommune har gått ned ganske mye ned de siste årene. Brevik Røed har også hatt en finger med i det spillet gjennom prosessveiledningskurs og lederveiledning. Bedriftshelsetjenesten har kommet inn i større grad og kommuneoverlegen har deltatt i samtaler.

– Sykefraværet har gått ned 5 prosentpoeng siden 2014, og det er vi selvsagt glade for, sier Åvik.

Stolt av hjemmetjenesten

Når denne saken skrives er Åvik pensjonist.

– Hva jeg er mest stolt av? Jeg er stolt av hjemmetjenesten, at vi, de ansatte, tør å ta de faglige utfordringene og utvikle oss.  Når det gjelder personalet.… det er her jeg blir rørt ….. Jeg er stolt over å ha fått jobbe med og bli kjent med så mange flotte medarbeiderne. Du blir et produkt av relasjonene du er i. På den måten har de vært viktige for å gjøre meg god.

Les mer

idebanken

Slik fikk de ned sykefraværet

Hvordan gjøre noe med et sykefravær på 20 prosent? Bjørgene aldershjem fant sin vei ut av utfordringene. I dag er sykefraværet på vel 2 prosent.

idebanken

Kva er inkluderande arbeidsliv?

Inkluderande arbeidsliv handlar ikkje berre om den nasjonale IA-avtalen. Omgrepet omfattar også ein visjon for arbeidslivet, samt ei tilnærming til korleis kvar enkelt arbeidsplass kan bli meir inkluderande.