Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ny arbeidsgiverpolitikk får fart på Ringebu kommune.

– Hvis vi skal utvikle kommunen må vi gjøre det selv. Det er ingen andre som kommer hit og gjør det for oss, sier rådmann Per H. Lervåg.

Vet hvor de vil

Mye går rett vei i Ringebu. Kommunen er på offensiven. Nå har de også laget en arbeidsgiverpolitikk der blant annet IA (inkluderende arbeidsliv) og det å skape helsefremmende arbeidsplasser har en sentral plass. Ideen er at det du gir oppmerksomhet får du mer av.

– Arbeidsgiverpolitikken handler om å sette ord på det vi står for og å finne nye måter å lykkes på. For i Ringebu skal det være lov å lykkes, sier Lervåg.

Rådmannen peker på at kommunesektoren står overfor store utfordringer. Behovet for gode kommunale tjenester vil bare øke fremover. Dyktige medarbeidere og god organisering blir avgjørende.

– Det finnes et stort potensiale her. Ved å samle oss rundt de viktige tingene utvikler vi samarbeidet. Men da må vi holde fast i verdiene vi står for og hva vi ønsker Ringebu skal være i fremtiden. Da kan vi skape resultater som vi ellers ikke hadde fått til.

Ringebu kommune - Foto Eivind Kaasin

– Å snu en kultur tar tid. 1-3 år. Minst. Så vi må også være tålmodige.

Per H. Lervåg, rådmann 

Har tatt 1000 studiepoeng

På bordet foran oss ligger en brosjyre og en handlingsplan for arbeidsgiverpolitikken. Tiltakene går på områder som ledelse, helsefremmende arbeidsplasser, rekruttering, kompetanseutvikling og integrering.

Lervåg forteller at prosessen med arbeidsgiverpolitikken startet i 2012. Et nytt lederteam ønsket større oppmerksomhet på samarbeid og utvikling. I en analyse av arbeidsmiljøet kom det frem at lederne spesielt ønsket seg mer faglig påfyll.

– Vi har regnet etter og nå ser vi at lederne til sammen hadde tatt over 1000 studiepoeng de siste årene. Det er utrolig mye! Et fulltidsstudium utgjør 30 poeng i semesteret. Vi ønsker oss fremoverlente ledere som finner og utnytter det potensialet vi har. Det har vi fått. Vi har veldig gode ledere.

Britt Åse Høyesveen - foto Eivind Kaasin

– Hvordan gjør vi det? Å ha fokus på hvordan vi har det når vi har det som best!  

Britt Åse Høyesveen, kommunalsjef

Verdien av verdier

Innføringen av selve arbeidsgiverpolitikken har de jobbet med i vel ett år. Kommunalsjef Britt Åse Høyesveen forteller at de ansatte har fordypet seg i kommunens visjoner og verdier; raus, solid og spenstig. Det har vært en lang prosess, mener hun, men den er verdt det.

– De som kom raskt ut med motforestillinger lurte på om raus skulle bety å bruke penger helt kritikkløst, sier rådmannen og gliser.

I stedet tok de spørsmålet ned til hver enkelt arbeidsplass. Britt Åse Høyesveen forteller at alle var med og diskuterte hva for eksempel det å være raus kunne bety i hverdagen på arbeidsplassen.

– Slik laget hver avdeling et konkret innhold til ordet. Deretter ble de andre verdiene behandlet på samme måte, sier hun og legger til:

– For oss skaper verdiene retning. De er veldig styrende på hvordan vi jobber!

Bente Indergård  - foto Eivind Kaasin

– Å velge paracet og jobb før dyna er et godt tegn på en god arbeidsplass.

Bente Indergård, tjenesteleder 

Bevisst språk

Vi spør om noen oppfatter arbeidsgiverpolitikken og brosjyrene som bare ord.

– Det er mulig. Men vi har laget dette med tro på at språk skaper virkelighet, svarer Lervåg.

– Kos med misnøye er også språk! kommer det kontant fra kommunalsjef Gro Li Sletvold. Hun vil heller ha medarbeidere som er dyktige på å se etter nye muligheter og finne løsninger.

– Det er en annen måte å tenke på enn å bare lete etter feil og mangler.

Hun forteller at lederne blir målt på oppfølgingen av arbeidsgiverpolitikken.

– Det er med og holder trykket oppe i dette arbeidet.

Gro Li Sletvold - foto Eivind Kaasin

– Vi sier ikke at vi er gode, for da er vi allerede i ferd med å bli dårligere.

Gro Li Sletvold, kommunalsjef

Nesten ikke fravær

For å lykkes må Ringebu ha et lavt sykefravær. Kommunen har satt som mål at gjennomsnittlig 94,5 prosent skal være på jobb. Da er de en av kommunene i landet med lavest fravær. Ringebu er på god vei til å nå målet og har i enkelte kvartaler også ligget under målet.

– Vi har gitt helsefremmende arbeidsplasser og inkluderende arbeidsliv en fremtredende plass i arbeidsgiverpolitikken, forteller tjenesteleder Bente Indergård.

– Helt konkret handler dette om en arbeidsplass som skaper lyst til å gå på jobb også når formen kanskje ikke er helt hundre prosent.

En givende jobb gir livskvalitet og overskudd, mener hun. Medarbeidere med god helse er viktig for kvaliteten på tjenestene, for nærværet, effektiviteten og økonomien.

– Helsefremmende arbeidsplass gir muligheter der de ansatte kan utvikle seg. Det utvikler også kommunen, sier hun.

Ringebu 13 Isak Dybdahl - foto Eivind Kaasin

– Å være god på tilrettelegging og forebygging er nødvendig før en kan jobbe helsefremmende. Det hjelper ikke å male på rust.

IA-rådgiver Isak Dybdahl

Må være tålmodig

Lervåg peker på at kulturendring ikke er en lett øvelse.

– Alle er forskjellige. Vi når ikke nødvendigvis frem til alle, men til de fleste. Vi må lære oss en ny måte å tenke på. Ryggmargsrefleksen skal bli litt annerledes. Men å snu en kultur tar tid. 1-3 år. Minst. Så vi må også være tålmodige.

Han mener det er viktig å tenke både helhetlig og langsiktig. Hvordan kommunen med administrasjon og tjenester fungerer har mye å si for utviklingen i hele kommunen.

– Vi skal bidra til å skape godt næringsgrunnlag og at folk har lyst å bo her. Da må vi ha attraktive jobber og gode kommunale tjenester. Det er det vi ønsker å få til.

Kloke grep i Ringebu kommune

  • Engasjement, ambisjoner og trøkk på IA og arbeidsmiljø fra ledelsen i kommunen.
  • Utarbeidet en helhetlig plan for arbeidsgiverpolitikken i kommunen.  Denne planen må lederne rapportere på. 
  • De ansatte drøftet kommunens verdier og laget konkret innholdet til dem; Hva betyr verdiene på vår arbeidsplass? 
  • Gode rutiner for sykefraværsoppfølging og tilrettelegging.
  • Omfattende lederopplæring
  • Fokus på det helsefremmende - hvordan er det når det er som best?

Les mer

idebanken

Rådmann med fast grep om sykefraværet

Trykket og engasjementet fra rådmannen satte ekstra fart på sykefraværsarbeidet på Karmøy. Det trengs for at kommunen skal gi gode tjenester fremover. Her har andre kommuner noe å lære.

idebanken

Best på sykefravær gjennom ti år

I ti år har Evje og Hornnes kommune hatt landets laveste sykefravær i kommunal sektor. Rask oppfølging og lite konflikter kan være noe av grunnen.

idebanken

De beste arbeidsplassene er helsefremmende

Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. Friske og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive bedrifter. For den enkelte betyr en helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte helseplager.