Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Byggevarekjeden hadde god kontroll på sykefraværsarbeidet, men med IA-avtalen fikk de et ekstra løft.

– Tilgang til NAVs kompetanse var den viktigste grunnen til at vi for ett år siden valgte å tegne IA-avtale, forteller personalsjef Trine Sommerfelt Stenberg i byggevarekjeden Gausdal Landhandleri. 

– Fra før av hadde vi god kontroll på sykefraværsarbeidet, men opplever at IA-avtalen gir oss kompetanse til å følge opp mer komplekse sykefraværstilfeller på en enda bedre måte, blant annet der den ansatte også sliter psykisk.

Økt kompetanse gir trygghet og bevissthet

– Det er viktig for oss å ha trygge personalledere som kan håndtere sine medarbeidere på en god måte.

– Vi trenger også kompetanse og bevissthet hos den enkelte medarbeider i forhold til hvilke forpliktelser man har dersom helsen begynner å skrante. Det er viktig å ha god dialog med arbeidsgiver og være på tilbudssiden på tross av sykdom, sier personalsjef Trine Sommerfelt Stenberg.

Hun har sammen med NAV Arbeidslivssenter i Oppland, Hedmark og Akershus deltatt på avdelingsmøter ved flesteparten av de femten varehusene for å informere og bevisstgjøre de ansatte rundt IA-arbeidet.

– For oss betyr forankringen i praksis at alle medarbeiderne er kjent med hva som forventes. 

Personalsjef Trine Sommerfelt Stenberg. 

Oppgavebank gir flere muligheter

Hver enkelt ansatt har utarbeidet sin egen oppgavebank, som er en utvidet stillingsbeskrivelse med oversikt over alle aktuelle arbeidsoppgaver.  Denne kan brukes i samtale med leder og lege i forbindelse med tilrettelegging av arbeidssituasjonen dersom man står i fare for å bli sykmeldt. 

– Det er viktig å ha god dialog med arbeidsgiver og være på tilbudssiden på tross av sykdom

Personalsjef Trine Sommerfelt Stenberg. 

Sentral og lokal forankring

God forankring av IA-arbeidet i ledelsen, både på toppen og i det enkelte byggevarehus er viktig for Gausdal Landhandleri.  Konsernet er familieeid og bygger på stolte tradisjoner tilbake til 1938. Både eierne og toppledelsen er opptatt av å leve opp til de uttalte verdiene «Pålitelig – service – faglig stolte»

– For oss betyr forankringen i praksis at alle medarbeiderne er kjent med hva som forventes, at de jobber med holdninger til egen sykmelding, og at de har trygge personalledere, sier Trine Sommerfelt Stenberg. 

På basis av tydelige forventninger fra toppledelsen, har hver enkelt varehusleder derfor laget sin egen handlingsplan for IA-arbeidet, ut fra lokale forutsetninger. 

– IA-avtalen gir oss kompetanse til å følge opp komplekse sykefraværstilfeller på en enda bedre måte.

Trine Sommerfelt Stenberg

Jobber helhetlig med IA

Gausdal Landhandleri benytter seg i omfattende grad av kompetansetilførsel fra NAV Arbeidslivssenter, både på toppledernivå og ut mot den enkelte butikkleder.

Rådgiver Rune Hytten ved NAV Arbeidslivssenter i Oppland sier det er en glede å jobbe med en virksomhet som virkelig er interessert i og ser nytten av å jobbe systematisk med helheten i IA-arbeidet.  

– Gausdal Landhandleri har siden 2007 hatt over 110 kandidater på arbeidspraksis. Noen av disse jobber i dag ved Gausdal Landhandleri. Andre har etter praksisperioden fått tilbud om jobb i konkurrerende bedrifter, sier Hytten.

10% av de ansatte er over 60 år, og mange har en ekstrem lojalitet til arbeidsplassen sin.

– Det er få som slutter i jobben sin hos Gausdal Landhandleri. Bedriften setter nå i gang et systematisk arbeid for å finne ut hvordan de på mest mulig måte kan legge til rette for å beholde verdifull kompetanse og arbeidskraft, noe som blant annet inkluderer seniorsamtaler.

Om Gausdal Landhandleri

  • Byggevarekjede med 15 varehus i Oppland, Hedmark og Akershus
  • Ca. 300 fast ansatte, ca. 150 ekstra i høysesong
  • Omsetning 2015 ca. 1 000 mill NOK
  • Sykefravær ca. 5 %

Les mer

idebanken

Sykefravær krever tett oppfølging

IA-avtalen har gjort mange virksomheter gode på tilrettelegging og oppfølging av sykefravær. Kontakten med sykmeldte blir prioritert. Engasjerte ledere og godt samarbeid holder trykket oppe. Da kommer resultatene.

idebanken

Arbeid kan gi bedre psykisk helse

Angst og depresjoner er blant de vanligste årsakene til sykefravær, og det som fører til flest tapte arbeidsår i Norge. Arbeidsplassens evne til å ta vare på og legge til rette for ansatte som har det vanskelig, vil påvirke i hvilken grad de klarer å stå i jobb i denne perioden. For mange med psykiske helseproblemer kan arbeid bidra til at de blir raskere friske.

idebanken

Ny metode påviser arbeidsevnen hos sykmeldte

To enheter i Åmot kommune har laget en detaljert oversikt over arbeidsoppgaver. Oversikten tar de frem når de skal finne oppgaver for sykmeldte. Ofte er arbeidsevnen bedre enn det sykmeldingen sier.