Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

De var utarma av omorganisering, men Posten på Fauske ordnet opp. Nå er sykefraværet historisk lavt.

Det er en vakker vårdag. Solen skinner fra blå himmel, og vi er på tur til Posten distribusjon Indre Salten som har sin terminal på Fauske. Leder Kim Hernes tar imot oss i døra.

– Her inne er det vernesone, sier han med et stort smil.

– Dere må ta på dere sko med vernetå og markeringsvest. 

Han viser oss skapet der utstyret står. Ingen tvil om at rutinene er på plass. Vi skriver oss inn i besøksprotokollen og følger etter han inn i distribusjonslokalet.

Utarma av omorganisering

– Dette er det eneste tidspunktet i løpet av dagen der vi alle er samlet. Resten av dagen kjører hvert postbud sin rute i sin bil – ganske alene, forteller Hernes.  

Vi står blant nummererte vogner med ferdig fordelt post.  Klokka er 0900, og postbudene er i gang med å laste vognene til bilene. 10 ruter, en bil pr rute går ut fra terminalen. Her treffer vi også nestleder Tor Arve Pedersen og tillitsvalgt Leif Skjevik. De forteller at posten har gjennomgått store omleggingsprosesser over lang tid.

– Posten var utarma av omorganisering. Det var et voldsomt sykefravær. Folk var slitne og hadde mye ondter, sier Tor Arve.

Så skjedde det noe. 

– Vi fikk hjelp til å se mulighetene

Kim Hernes, leder

Fokus på nærvær

Tor Arve forteller:

– Først fikk vi et friskt og godt lederbytte på rett tid. Den nye lederen Kim Hernes, fokuserte på nærvær og la til rette forholdene slik at de ansatte kunne være på jobb.

– Han leide inn vikarer, og gjennom NAV arbeidslivssenter fikk han tilskudd slik at postbudene kunne ha «hjelpemann» på bilen til de tyngste oppgavene.

Kim legger til:

– På det meste hadde terminalen på Fauske tilrettelegging for nesten 30 prosent av arbeidsstokken. Omtrent ukentlig gjennomførte de dialogmøter med ansatte.

Internt i posten var det nå stort fokus på nærvær. Ledere på alle nivå ble mye flinkere til å følge opp og å være tett på. Kim skryter av Unicare Bedriftshelsetjeneste og Silja Ruud som bisto i mange av dialogmøtene. Også Arbeidslivssenteret hjalp oss, sier Kim.

– Vi fikk hjelp til å se mulighetene og til å søke om tilretteleggingstilskudd. Pengene vi fikk hjalp på.

For noen var det nok også en vekker da avdelingen på Fauske gjennomgikk en helsescreening. Det ble mer bevissthet på kosthold, aktivitet og helse. De ansatte fikk oppfølging og veiledning en til en i arbeidstida, men valgte selv hva de ville gjøre ut av det. 

Posten Fauske_02
IA-rådgiver Håvard Sivertsen, Leif Skjevik, Kim Hernes (leder) og Tor Arve Pedersen (nestleder)

Tillitsvalgt Leif Skjevik forteller:

­– Folk trives mer nå. De har det bedre på jobb. Det viser de årlige arbeidsmiljøundersøkelsene. Mange hos oss har lang fartstid. Det har nesten ikke vært nyansettelser siden 90-tallet.

– Postbudene er oppfostret med at det skal være kvalitet i leveransene. De vil mestre oppgaven, og de er ærekjære. Postbudet har alltid levd for å levere.

– Lederne lytter til våre forslag og innspill

Leif Skjevik, tillitsvalgt

Partene drar i lag

Leif trekker også fram det gode samarbeidet på arbeidsplassen mellom ledelsen og de tillitsvalgte og verneombud som et suksesskriterium.

– Kim og lederne lytter til våre forslag og innspill. Kim ser oss. Vi blir tatt med på råd og kan få til fleksible løsninger. For eksempel kan vi få jobbe inn pauser hvis vi trenger tid til å hente ungene i barnehage før den stenger. Eller om noen sliter så fanger han det opp.

– Teamfølelsen er blitt mye større. Alle skjønner at vi er en gjeng som må samarbeide for å få jobben gjort, selv om vi kjører alene, sier han.

– Vi kan være mye uenig, men vi blir enig til slutt. Nå forstår vi at vi har ulike roller og oppgaver og at vi spiller på lag.

De er alle enig i at disse faktorene til sammen er godt nærværsarbeid og har gitt god effekt. Langtidssykefraværet gikk drastisk ned fra ca. 20 prosent til 0 prosent som det ligger på nå.

Tallene sier sitt. Fortellingen er ikke bare sann, den er også et strålende eksempel på at godt nærværsarbeid gir store og gode effekter. Menneskene er den viktigste ressursen for bedriften, og det er viktig å se dem. Godt klima for samarbeid der ledelse, tillitsvalgte og verneombud jobber for felles mål er også viktig.

Besøket er over, og i det vi går ut i sola igjen kjenner jeg at jeg smiler. Det slår meg at dette var en glad og positiv gjeng med mye humor. Den gode følelsen tar jeg med meg videre.

Hva har de gjort?

  • Fokus psykososialt arbeidsmiljø
  • Fokus på nærværsarbeid
  • Åpen dialog partene i mellom
  • Lederperspektiv – være tidlig ute og tett på
  • «Se» den enkelte og tidlig avklare den ansatte sitt behov
  • Godt samarbeidsklima

Les mer

idebanken

Ulike perspektiver på sykefravær

Sykefraværet i Norge er høyt sammenlignet med andre land. Ekspertene peker på forskjellige årsaker til sykefraværet og hva som skal til for å redusere det. Her er de viktigste perspektivene.