Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Her involvereres tillitsvalgte på drodlestadiet. Det har skapt resultater.

Slik har de forbedret hjemmetjenesten.

Publisert 17. des. 2020

TEKST: Siri Pernille Øverli / FOTO: Eirik Stordrange


I hjemmetjenesten i bydel Alna i Oslo har sykefraværet gått ned fra over ti prosent til under åtte prosent i løpet av de siste par årene.

Det har skjedd mange endringer etter at Dario Mariani Mardal begynte som enhetsleder i 2018. Han er rask i vendingen.

 – Jeg har innsett at jeg må involvere før jeg får tenkt meg grundig om, på drodlestadiet. For ellers løser jeg problemet selv, og det blir for sent å involvere, ler han.

– Og det er jo ikke sikkert at det er jeg som har den beste løsningen. 

Linda Hægdahl, plasstillitsvalgt for Fagforbundet, medgir at Mardal kan skape litt forvirring når han kaster fram halvtenkte tanker. 

– Men på den andre siden, vi tillitsvalgte liker ikke å bli presentert for ferdigtygde ideer. Da føler vi at møtet vi deltar i bare er pro forma, og at vi ikke har noen innflytelse.

– Her er jeg bestandig med på diskusjonene på et tidlig stadium. Vi gjennomfører gode endringsprosesser. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Linda Hægdahl har mye å gjøre som plasstillitsvalgt for Fagforbundet. Hun blir involvert tidlig og ofte. Problemer løses som oftest på laveste nivå.

Dette er bydel Alna

Bydel Alna i Oslo har cirka 50.000 innbyggere. I hjemmetjenesten er det 223 årsverk og 350 ansatte. Lederteamet består av elleve. 

Faget først 

I 2018 måtte bydelen kjøpe mange sykehjemsplasser og hjemmetjenesten gikk med underskudd. Nå kjøper de hundre færre sykehjemsplasser enn i 2018. Hjemmesykepleien er blitt styrket med 50 årsverk. Tjenesten har fått lov å bestemme hvordan de nye stillingene skal brukes. Mardal sier at de stiller strenge, faglige krav. 

– Vi har ansatt flere nye sykepleiere. Bare studenter fra sykepleierhøgskolen og helsefagarbeidere får jobbe som ekstravakter hos oss nå. 

– Det gjør at vi kan la nokså syke folk bo hjemme. Vi har ressurser til å ta vare på dem og trygge de pårørende, forsikrer enhetsleder Mardal.  

De har også redusert lederspennet. Før var det tre ledere for de 350 medarbeiderne. Nå er det elleve. Alle er godt kvalifiserte. 

– Det gjør det mye lettere å være tettere på medarbeiderne og å gjennomføre endrings- og utviklingstiltak, mener enhetslederen. 

Dario Mariani Mardal, enhetsleder for hjemmetjenesten i bydel Alna.
Dario Mariani Mardal begynte i jobben som enhetsleder for hjemmetjenesten i bydel Alna i 2019. Han startet med å få faget inn i organiseringen av arbeidet.


Større spillerom med egen verktøykasse

Shaun Reid er avdelingsleder. Han forteller at sykepleierne har gitt helsefagarbeiderne opplæring i å foreta vitale målinger hos brukerne. Etter opplæringen må de avlegge en prøve. De som består, får en verktøykasse i form av en ryggsekk med utstyr i. 

– Nå har alle bestått. Helsefagarbeiderne kan nå selv undersøke pasientene og kontakte legevakten om de finner ut at det er nødvendig. De trenger ikke å vente på sykepleierne, sier Reid. 

– Det gjør hverdagen bedre for både helsefagarbeidere, sykepleiere og ikke minst for pasientene. Opplæringen har bidratt til å ansvarliggjøre og trygge den enkelte helsefagarbeider. De kan utføre flere oppgaver og arbeide mer selvstendig. Jobben blir mer variert og interessant. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Helsefagarbeiderne har fått utstyr som gjør dem mer selvhjulpne.

Lavere sykefravær med heltid 

Stadig flere som er kvalifisert og som ønsker det, jobber heltid.

– Vi flytter ledige stillingsbrøker, slik at vi kan ansette folk i hele stillinger, sier avdelingsleder Shaun Reid.

– Medarbeidere som jobber heltid har bedre oversikt og føler større ansvar for arbeidet. Det gir bedre kvalitet i tjenesten og dessuten lavere sykefravær, mener han.

Den plasstillitsvalgte oppgir at Fagforbundet stiller seg bak dette. De mener at heltidskultur er viktig nærværstiltak.


Fra 25 prosent til to prosent sykefravær 

Dario Mardal forteller at sykefraværet var oppe i 25 prosent i en av avdelingene. Misnøyen var stor, og medarbeiderne var frustrerte. De så svart på alt. Etter flere møter og med god oppfølging fra nytilsatt avdelingsleder, begynte de å tenke konstruktivt. Sakte, men sikkert gjorde de endringer på ett og ett område.  

– Ett og et halvt år etter er sykefraværet skarve to prosent i avdelingen. Arbeidstakerne er de samme. 

Gode turnusplaner er gode nærværstiltak  

Shaun Reid, avdelingsleder i hjemmetjenesten i bydel Alna


Morsommere å være leder og tillitsvalgt 

– Det er mye morsommere å være leder nå, sier avdelingsleder Shaun Reid.

– Det er så fint å kunne stole på de ansatte. Jeg er trygg på at de som er ute hos brukerne utfører jobben sin bra. Det er hyggeligere å gi skryt når medarbeiderne kommer inn enn det motsatte.

– Det er mye lettere å være tillitsvalgt også, istemmer Linda Hægdahl. Hun forteller at hun føler seg velkommen når hun banker på en leders dør og at hun opplever at de er interessert i å lytte til forslagene hennes.

– Jeg presenterte blant annet et forslag til endring av turnusplaner for ledergruppa, sier Hægdahl.

– Etterpå fikk jeg legge det fram for HR-avdelingen. Vi fikk tillatelse til å prøve det ut i ett år.

Forslaget går ut på å la medarbeiderne i større grad få velge når de skal avvikle fridager etter arbeid på helligdager.  

– Gode turnusplaner er gode nærværstiltak, slår avdelingslederen fast.
 

Avdelingsleder Shaun Reid
Terskelen for å bli sykmeldt er høyere når medarbeiderne føler at de trengs på jobben, mener avdelingsleder Shaun Reid.


Look to Alna 

Dario Mardal, Shaun Reid og Linda Hægdahl er fornøyde med snuoperasjonen de er i ferd med å gjennomføre.

– Før lå bydel Alna bestandig på bunnen av alle kommunale undersøkelser. Vi var aldri med i noen eksterne prosjekter. Kulturen var negativt ladet med oppmerksomhet på alt som ikke fungerte. Nå er det mange fra andre bydeler som vil snakke med oss og høre om hva vi har gjort.

– Vi har utfordringer hver dag, både med sykefravær og organisering og fagutøvelse. Men det er blitt mye bedre, sier Dario Mardal beskjedent.

Vi gjennomfører gode endringsprosesser. 

Linda Hægdahl, plasstillitsvalgt for Fagforbundet i hjemmetjenesten, bydel Alna
 

Dette gjør de når noen blir sykmeldt  

I samarbeid med tillitsvalgte og verneombud, har HR-avdelingen i Bydel Alna har gjort det lettere for medarbeidere og ledere å vite hva de skal gjøre når noen blir syke. De har laget en veiledning, sykefraværsstiene, som ligger lett tilgjengelig for alle på bydelens intranett.  

For dette fikk bydel Alna pris av Oslo kommunes opplærings- og utviklingsfond høsten 2019. 

Sykefraværsstiene er fem ulike «brukerreiser» som på en lettfattelig måte illustrerer og beskriver ansattes rettigheter og plikter ved ulike former for fravær: 

 • Egenmelding 
 • Hyppig fravær 
 • Sykt barn/barnepassers sykdom 
 • Sykmelding 
 • Langtidssykmelding 
   

– Sykefraværet har gått noe ned etter at vi tok i bruk sykefraværsstiene, sier HR-rådgiver Trude Gundersen. 

– En arbeidstaker som melder seg syk med egenmelding kan for eksempel lese i sykefraværsstien at hun skal ringe og si fra til leder før arbeidsdagen starter. Hun skal holde jevnlig kontakt med leder. Når hun kommer tilbake på jobb, skal hun selv registrere egenmeldingsdagene. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Trude Gundersen, som er HR-rådgiver i Alna bydel, har vært primus motor i å utvikle sykefraværsstiene.

Liste over arbeidsoppgaver  

I hjemmetjenesten har de i tillegg utarbeidet en oversikt over de fleste arbeidsoppgavene de utfører. Den går leder og medarbeider gjennom når de snakker sammen om hvordan de kan tilrettelegge for at sykefraværet skal bli så kortvarig som mulig. Mange tar også denne listen med til legen. Det gjør det lettere for legen å vurdere hvor lenge sykemeldingen bør vare.

Last ned listen over aktuelle arbeidsoppgaver (.docx)   
 

Oppsummert 

 • Enhetsleder er rask med å involvere ledere, tillitsvalgte og andre ressurspersoner. 
 • De ansatte er godt kvalifisert. 
 • Lederspennet er håndterbart. 
 • Helsefagarbeiderne utfører enkle tester og målinger på pasientene og tar selvstendige avgjørelser.  
 • De har tillit til hverandre. 
 • De har fokus på det som fungerer og på det som gir nærvær. 
 • De har god oversikt over arbeidsoppgaver og muligheter for tilrettelegging. 
 • De følger sykefraværsstiene.