Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nye arbeidsmetoder gav ringvirkninger hos Røros Produkter.

– Bedre informasjonsflyt. Større variasjon i arbeidsoppgaver. Ansatte som lettere tar egne avgjørelser og kan påvirke egen arbeidsdag. Mer samarbeid på tvers, økt mestring og bedre teamfølelse. 

Dette er noe av det Røros Produkter omtaler som ringvirkningene av digitaliseringsprosessen som bedriften er inne i.

Da de ble med i ARMS-prosjektet i 2012 (arena for masseprodusert skreddersøm), var hensikten å få til en mer lønnsom produksjon. Det lyktes de med. Nå ser de at omleggingen også har gjort noe med arbeidsmiljøet. 

Bedre oversikt

Daglig leder Rolf Schjølberg og IT-ansvarlig Hanne Mari Hindklev er ivrige når de beskriver prosessen:

– Før hadde vi papirtegninger ute på mange steder i produksjonslokalet. Skulle vi gjøre endringer, måtte vi skrive ut nye tegninger og bytte på hvert enkelt sted i fabrikken.

Produksjonsarbeiderne hadde også sin stasjon med sine arbeidsoppgaver. De hadde lite oversikt over helheten i produksjonen. Nå som papirtegninger og beskjeder er byttet ut med digitale styringsverktøy som alle har tilgang til, har de en mye bedre informasjonsflyt. 

– Med oversikt over produksjonen er det også mye lettere å hjelpe hverandre. Spesielt når det trengs litt ekstra innsats på en annen avdeling.

– Etter hvert som folk mestrer nye oppgaver, så vokser sjøltilliten og engasjementet.

Kurt Ove Holden, teamleder

Røros produkter -1 - Foto Ragnhild Dåsnes
- Det var motstand i starten, men nå ser vi at digitaliseringa har skapt mer engasjement og samhold i bedriften, sier daglig leder Rolf Schjølberg, teamleder Kurt Ove Holden og IT-ansvarlig Hanne Mari Hindklev. (Foto: Ragnhild Dåsnes)

Motstand i starten

Endring utløser ofte motstand. Slik var det også på Røros Produkter. Mange har vært ansatt lenge, og erfaringen med data var svært ulik. Flere ble utrygge med tanke på nye arbeidsoppgaver, større rotasjon og større ansvar. 

Kurt Ove Holden, teamleder i produksjonen sier det slik:

– Før slapp vi å tenke så mye, og noen syntes nok det var greit. «Hvorfor skal vi endre på noe som fungerer», sa de. Nå ser vi at vi har fått mye mer spennende arbeidsdager. Etter hvert som folk mestrer nye oppgaver, så vokser sjøltilliten og engasjementet. 

– Jeg er mest imponert over innstillinga til de som var mest skeptiske i starten, skyter daglig leder Rolf Schjølberg inn. 

Røros produkter -2
Fra produksjonshallen: Thor Rambraut og Johan Arild Knutsen (gående) (Foto: Røros Produkter)

Har blitt engasjerte medspillere

Så har da også bedriften tatt de kritiske stemmene på alvor.

 – Vi lyttet til de som var skeptiske og ga dem mulighet til å komme med innspill til forbedringer. For det nytter ikke å si at noe ikke fungerer, vi må ha konkrete forslag.

Selv om ikke alle får det som de vil, men lytter de til gode innspill.

– Nå ser vi at noen av de sterkeste motstanderne, har blitt engasjerte medspillerne, sier Hanne Mari Hindklev. 

– Hva med de som ikke er vant til å bruke dataverktøy? Hvordan får dere dem med dere?

– Vi har ansatte her som ikke har pc hjemme, men vi har prøvd å gjøre dørstokken lav. 

– Få med deg en arbeidskamerat til å hjelpe deg hvis du er usikker, sier vi. Da ser vi at folk blir tryggere og mer interessert i de nye verktøyene.

– Bedriftene er med på å utvikle industriarbeiderfaget til å bli mer spennende, med mer ansvar og bedre muligheter for egenutvikling.

Lars Skjelstad, seniorforsker i Sintef Teknologi og samfunn

Røros produkter -4 Røros produkter -1 - Foto Ragnhild Dåsnes
Jan Ove Modell (t.v.) og Per Magne Kirkbakk i produksjonen er godt fornøyd med at papirtegninger er bytta ut med data. (foto: Ragnhild Dåsnes)

Kunden i sentrum

Seniorforsker Lars Skjelstad i Sintef Teknologi og samfunn er prosjektleder for CustomR, som involverer fire industribedrifter på Røros. 

– Kunden er hovedfokuset i prosjektet. Fra å produsere varer for lager, og håpe at kundene vil kjøpe det som ligger der, skreddersyr bedriftene nå produktet for den enkelte kunden. Ønsker de sju avfallsbeholdere i en spesiell farge, så får de det. 

En slik måte å jobbe på krever at alle ansatte ser helheten i produksjonen. Det bidrar til presisjon i hele verdikjeden. Samtidig gjør dette at bedriftene blir konkurransedyktige mot produsenter i lavkostland, som ikke tilbyr samme skreddersømmen.  Rask levering av tilpassede produkter er målet med masseprodusert skreddersøm.

– Enkelt sagt blir det lettere å få god pris for produkter kunden får spesialdesignet, enn for noe som ligger på lager, sier Skjelstad. 

Røros produkter -5
Når du kaster avfall i disse på Oslo Lufthavn, kan du tenke at de er produsert av en gjeng engasjerte industriarbeidere på Røros. (foto: Røros produkter)

Et mer spennende yrke

Han synes det er spesielt morsomt at denne satsinga skjer på Røros. 

– Det viser at det går an å drive lønnsom industri også her, hvor klima og avstand kan være ulemper, hvis en bare gjør det på rette måten.

– Dessuten er disse bedriftene med på å utvikle industriarbeiderfaget til å bli et mer spennende yrke, med mer ansvar og bedre muligheter for egenutvikling, mener forskeren.

Og for de som ferdes på Oslo Lufthavn, og slenger fra seg noe i avfallsbeholderne, så kan de tenke på at dette er skreddersøm fra Røros.

SE FILM OM RØROS PRODUKTER:

 

Om Røros produkter

 • Mekanisk industribedrift med drøyt 20 ansatte.
 • Grunnlagt i 1968, i starten som såkalt vernet bedrift. I dag ordinær privateid bedrift.
 • Noen av de ansatte har vært med fra starten. 
 • Hovedproduktene er avfallssystemer, kildesortering, rengjøringsvogner og andre metallprodukter etter kundens ønske og bestilling.
 • En av de første bedriftene på Røros som tegnet IA-avtale.

ARMS og CustomR

 • ARMS – arena for masseprodusert skreddersøm
 • Startet i 2012 i et samarbeid mellom SINTEF og fire industribedrifter på Røros. 
 • Fokus på ledelse, mellomledere, tillitsvalgte og produksjon.
 • Gjennom kompetanseheving og digitalisering skal produksjonen bli skreddersydd den enkelte kunde. 
 • ARMS er nå etterfulgt av CustomR, et prosjekt som har enda sterkere kundefokus.
 • Prosjektene er finansiert av Forskningsrådet.

Les mer

idebanken

Bedriften som alltid er i utvikling

For å nå målet om et inkluderende arbeidsliv kreves det mer enn kun oppfølging av sykmeldte. Man må også utvikle arbeidsplasser der folk har lyst til å gå på jobb. Historien om Haplast handler om det.

idebanken

Høye ambisjoner trekker ansatte på jobb

Sonjatun omsorgssenter klarer det mange andre institusjoner ikke får til, et høyt nærvær på arbeidsplassen. Her er noen av deres viktigste erfaringer.