Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sonjatun omsorgssenter klarer det mange andre institusjoner ikke får til, et høyt nærvær på arbeidsplassen. Her er noen av deres viktigste erfaringer.

– Vi er i gang 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Det skal mye mere til å holde folk på jobb her enn på mange andre arbeidsplasser.

Det sier Anita Jensen, virksomhetsleder for Sonjatun omsorgssenter for demente. Her jobber 29 ansatte det beste de kan for 16 pasienter.

I fjor fikk de IA-pris, noe Jensen virker oppriktig glad for.

– Å få prisen var en oppmuntring. Vi hadde akkurat vært gjennom en vanskelig tid med nedskjæringer. Da var det godt å bli sett. Er det noen som har flere priser så bare kom med dem! sier hun spøkefullt.

Halvparten av sykefraværet til resten av bransjen

Pleie og omsorg har lenge vært en av bransjene med høyest sykefravær. Statistikken viser et legemeldt fravær i bransjen på godt over 9 prosent de siste årene. Eksperter peker på at mange kvinner jobber i disse yrkene, og at det er en vesentlig grunn til sykefraværet.

Et prisverdig unntak er Sonjatun omsorgssenter. Der jobber det bare kvinner, men sykefraværet er nesten halvparten av gjennomsnittet i bransjen.

– Vi ligger på pluss/minus fem prosent legemeldt sykefravær. Det har vi gjort i mange år nå, forteller Jensen.

Anita Jensen, virksomhetsleder for Sonjatun omsorgssenter for demente. Foto Eivind Kaasin

– Vi begynte med oss selv, hva vi ville. Vi gikk på kurs og oppdaterte oss faglig.

Anita Jensen, virksomhetsleder

Fikk en ny start

Vi er i Nordreisa i Nord-Troms og været står iskaldt inn fra nord, men for bare noen dager siden var det gode sommertemperaturer, får vi høre.

Her ble Sonjatun åpnet i år 2000 og fikk nytt bygg i 2004. Både Anita Jensen, Kari Johnsen og Nina Frogum har vært med hele veien og lenger enn det.

– Da vi skulle starte opp en egen avdeling for demente, ville vi starte med blanke ark, forteller Johnsen.

– På den gamle arbeidsplassen var noen slitne. Etter hvert trodde vi andre at vi var like slitne som dem. Men det var vi jo ikke, sier hun og ler.

Vet hva de vil

De gjorde en grundig jobb i forkant av at omsorgssenteret ble en egen enhet.

– Vi begynte med oss selv, hva vi ville. Vi gikk på kurs og oppdaterte oss faglig.

Jensen mener det viktigste er holdningene, hvilke ambisjoner man har og hvilke mål som blir satt.

– Å ha visjoner er veldig viktig. Vi vil skape trygghet og trivsel for de som bor her og gi de det beste tilbudet. Pårørende skal være trygge på at beboerne har det bra, sier Jensen. 

Nina Frogum, hjelpepleier 1 på Sonjatun. Foto Eivind Kaasin
– Vi hadde visjoner om dette stedet og dem har vi oppnådd. Det er klart vi trives da.

Nina Frogum, hjelpeleier 1

Gjensidig tillit mellom leder og ansatte

De som søkte jobb ved det nye omsorgssentret, var de mest interesserte og dedikerte medarbeiderne, samtidig som de hadde mye erfaring. Jensen har stor tillit til sine medarbeidere.

– Jeg fikk de beste. Når jeg er vekke, er jeg helt trygg på at alle her gjør en god jobb, sier hun. 

Tilliten går også andre veien. De ansatte har stor tillit til lederen sin.

– Anita er en god leder. Hun er hjelpsom, hører på og støtter oss. Hun er tydelig på både ja og nei. Samtidig føler vi at hun er en av oss, sier Frogum.

En av grunnene til det siste er at Jensen fortsatt går 25 prosent i pleien i tillegg til lederjobben. Det har flere fordeler.

– Jeg får god innsikt i det som skjer og skjønner hvordan medarbeiderne har det på jobb, sier hun.

– Å ha visjoner er veldig viktig. Vi vil skape trygghet og trivsel for de som bor her og gi de det beste tilbudet.

Anita Jensen, virksomhetsleder

Tilliten til lederen henger også sammen med at de ansatte har tro på at hun har innflytelse.

– Anita har respekt oppover i systemet og blir hørt på. Det er veldig viktig for oss. Vi har vært veldig heldig med lederen vår, sier Frogum.

Jensen vil ikke bli kalt sjef.

– Jeg skal lede og jobbe sammen med mine medarbeidere, involvere dem og ta avgjørelser sammen med dem. Jeg har vært veldig heldig med mine ansatte også, sier hun med henvisning til det som nettopp var sagt om henne.

Kari Johnsen, hjelpepleier og vara verneombud. Foto Eivind Kaasin
– Opplæring av nye kolleger foregår ved at vi har dem med overalt og viser våre holdninger til pasientene. I stedet for å se på må de gjøre oppgavene sammen med oss, sier hjelpepleier og vara verneombud Kari Johnsen.

Jobben må tilpasses familielivet

Jobben har ikke bare faglige sider og verdier. De ansatte har også et familieliv som skal tilpasses et liv i turnus.

– Noe av det viktigste er ønsketurnus. Med den kan den enkelte få tilpasset jobben til familielivet. Da blir stresset mindre. Sykefraværet hadde nok vært høyere uten denne ordningen, mener Jensen.

Frogum forteller at de ansatte egentlig tilrettelegger for hverandre hele tiden slik at vaktskiftet går smidig og belastninger blir mindre.

– Vi hjelper hverandre. Alle kan bli psykisk slitne, blir peise ferdig. Hvis noen for eksempel har hatt en stri nattevakt, kan vi hjelpe dem ved å ta ekstra oppgaver om morgenen. Det er viktig å vite at vi har hverandre når det røyner på.

– Det er helt avgjørende å  vite at en er dyktig og at vi sammen gjør en god jobb.

Anita Jensen, virksomhetsleder

Johnny Knutsen, IA-rådgiver for Sonjatun omsorgssenter. Foto: Eivind Kaasin
– IA-prisen til Sonjatun omsorgssenter var helt fortjent. Mange sykehjem i Norge har mye å lære av dem, sier Johnny Knutsen, IA-rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Troms.

Jobben er også et sosialt liv

Det er en sammensveiset gjeng som jobber på omsorgssenteret. IA-prisen på 10 000 kroner brukte de på tur til Krakow. 15 deltok. Hjemme hadde de gode vikarer å sette inn, og de fikk også hjelp av nabosykehjemmet med bemanningen. Det er ikke første gang de legger ut på større turer sammen. I løpet av disse årene har de vært på 5 storbyturer i Europa.

– Turene gir oss tredobbel glede. Vi gleder oss lenge og sparer penger, det er selve turen og så alle historiene etterpå, sier Frogum.

Vi spør om hvor meningsfull jobben er på en skala.

– Ti! kommer det kontant fra Knutsen og Jensen mens de ler høyt.

– Vi hadde visjoner om dette stedet og dem har vi oppnådd. Det er klart vi trives da. Men selvsagt, vi kan ha tunge dager her også, sier Frogum.

Jensen nikker og er enig.

– Da er det å vite at en er dyktig og at vi sammen gjør en god jobb, helt avgjørende. Jeg tror dette er noe av grunnen til omdømmet vårt.

Om Sonjatun omsorgssenter

  • Etter en brann i 1969 ble det satt i gang en innsamlingsaksjon for å bygge nytt helsesenter på Storslett.
  • HKH Kronprinsesse Sonja var beskytter for innsamlingsaksjonen.
  • Kronprinsessen deltok aktivt i utformingen av husets storstue, Sonjastuen, og var leder av kunstkomiteen.
  • Sonjatun Helsesenter ble åpnet av HKH Kronprinsesse Sonja i 1977.
  • Sonjatun Omsorgssenter, som er et sykehjem spesielt tilrettelagt for personer med demens, ble åpnet i 2000.
  • HKH Dronning Sonja deltok også ved 30-årsjubileet i 2007.

Les mer

idebanken

De beste arbeidsplassene er helsefremmende

Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. Friske og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive bedrifter. For den enkelte betyr en helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte helseplager.