Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En lærerhverdag byr på mange utfordringer. Det krever at helsa er på plass. På Hannestad skole gjør de alt de kan for å holde de ansatte i og på jobb.

Litt spente går vi gjennom smale ganger og nærmer oss rektors kontor. Har vi ikke opplevd dette en gang før, for lenge siden?

Denne gangen handler det ikke om forbrytelse og straff. Tvert imot. Vi skal møte en skole som har fått flere priser for sitt arbeidsmiljø.

Får oversikt

På rektors kontor sitter tillitsvalgt, verneombud, to teamledere en sekretær og rektor i et HMS-møte (Helse, miljø og sikkerhet). Hver sjette uke samles de for å følge opp arbeidsmiljøspørsmål.  

– Her jobber vi systematisk med arbeidsmiljøet. Det gir oss god oversikt, og vi kan sette inn tiltak når det trengs, forteller rektor Lars Henning Finstad.

– Vi jobber noe med fysisk sikkerhet. Men mest risiko er knyttet til det psykososiale. Det er fordi vi driver med opplæring av andre mennesker. Da handler det mye om relasjoner og trivsel.

Resultatene fra medarbeiderundersøkelser er svært gode. Sykefraværet er lavt, faktisk helt nede i tre prosent. Finstad er trygg på at arbeidsmiljøet er slik det skal være. 

Hannestad skole - 04 - Foto Eivind Kaasin.jpg
BLIR LAGT MERKE TIL: Det gode arbeidsmiljøet på skolen har blitt lagt merke til. Skolen har vunnet hele to arbeidsmiljøpriser på to år.

Alle tar ansvar

Å forklare hvorfor miljøet er blitt slik, sliter han litt mere med. Det systematiske HMS-arbeidet er én ting. Kjernen er likevel de gode holdningene blant medarbeiderne, i kulturen.

– Skolen har et veldig godt fellesskap der alle tar ansvar for arbeidsmiljøet. Det er det aller viktigste, sier Finstad.

– Vi er gode på å se hverandre. Det merker vi godt når tempoet blir høyt, og vi må finne løsninger raskt. Da ser vi den positive innstillingen og hvor god samarbeidsevnen egentlig er.

– Arbeidsplassen er noe langt mer enn å tjene penger til livets opphold. 

Lars Henning Finstad, Rektor

Får tillit og frihet

Det nikkes rundt bordet. De kjenner seg igjen i rektors beskrivelse. Mye handler om eierskap og å være opptatt av kjerneoppgaven ved skolen. 

– Skole er ikke rutinearbeid. Ingen dager er like og alle elevene har sine ryggsekker, også i billedlig betydning. Men det er våre elever. Slik tenker vi, sier teamleder for skole, Nina Tørholen.

Det handler også om hvilke muligheter lærerne har til å håndtere arbeidet.

– Vi har både tillit og frihet. Men vi har også klare krav på oss. For å oppfylle kravene er det rom for egne måter å gjøre jobben på, sier Ingunn Fjærvik som akkurat nå er i rollen som verneombud.

Hannestad skole - 05 - Foto Eivind Kaasin.jpg
At alle de ansatte på Hannestad skole tar et felles ansvar for arbeidsmiljøet mener teamleder Nina Tørholen er en styrke.

Stor gevinst i å holde seg i jobb

Alle lærerne er ledere. De leder barna og har trening i å håndtere ulike behov. Å være frontfigur i inntil seks timer om dagen kan være krevende. De må ta kjappe avgjørelser hele tiden. Lærere med lettere psykiske lidelser er mer sårbare i en slik situasjon.

– Du skal være tipptopp form i møte med barna, sier teamleder for SFO, Anne Hilde Warberg.

Ved å forskyve og fordele oppgaver klarer de ansatte å komme på jobb også når de sliter.

– Gevinsten ved å ta vare på folk i en vanskelig situasjon er stor, mener Finstad.

– Arbeidsplassen er noe langt mer enn å tjene penger til livets opphold. Man blir faktisk friskere av å være på jobb, men det krever tilpasninger etter helsetilstanden. Det er min oppgave å få til det, sier rektor Finstad.

– De ansatte kommer gjerne til meg og diskuterer muligheter før de går til legen med begrensningene sine. 

Lars Henning Finstad

Hannestad skole - 07 - Foto Eivind Kaasin.jpg
SAK, IKKE PERSON: I et godt arbeidsmiljø er det romslige tålegrenser. – Uenighet er sunt. Jeg har aktive medarbeidere her som ikke legger skjul på meningene sine. Men det går på sak og ikke på person, sier Lars Henning Finstad.

Tilrettelegger aktivt             

Som IA-virksomhet gjennomfører han derfor mange tilrettelegginger for ansatte som har behov for det, med god støtte og tilskudd fra NAV Arbeidslivssenter.

– Vi har et godt samarbeid med arbeidslivssenteret og jobber mye forebyggende. De ansatte kommer gjerne til meg og diskuterer muligheter før de går til legen med begrensningene sine, sier Finstad.

Han er tydelig på at det lønner seg.

– Det du investerer i de ansatte får du dobbelt igjen. 

Hannestad skole - 03 - Foto Eivind Kaasin.jpg
En lærers gode humør smitter over på elevene, mener teamleder for SFO, Anne Hilde Warberg.

Hva ville de tatt med seg videre?

Det finnes flere tegn på det gode arbeidsmiljøet ved skolen. For eksempel er det sjelden noen slutter på Hannestad skole.Så hva ville de tatt med seg fra skolen hvis de skulle byttet arbeidsplass og begynt på nytt et annet sted?

– Det første jeg tenker på er en god kartlegging av hvilke oppgaver folk tenner på, sier teamleder SFO, Anne Hilde Warberg.

– Å få rette mennesker på rett plass er avgjørende. Alle skal trives med oppgavene. Elevene merker godt om vi trives. Blide voksne som er positive, smitter. Det blir det en god sirkel ut av.

Nina Tørholen trekker frem det å ha en åpen dør for det meste.                           

– For meg er det viktig å ha rom for å ta opp ting, sier hun.

Hun trekker også frem det å skape positiv energi, latter og humor.

– Folk er tidlig på jobb her på skolen, lenge før de er nødt. Det sier mye. 

Noen suksessfaktorer for arbeidsmiljøet på Hannestad Skole

 • Faste HMS-møter. Gir oversikt og rom for løsninger.
 • Alle tar ansvar for felleskapet og felles utfordringer
 • Alle bidrar til å finne løsninger på stort og smått.
 • Åpen dør – rom for å ta opp ting
 • Oppfordrer til å gå til leder før lege
 • Søker ofte forebygging og tilretteleggingstilskudd.
 • Utvikler det faglige innholdet

Om Hannestad Skole

 • Holder til i Sarpsborg kommune
 • 300 elever og 40 ansatte
 • Fikk IA-prisen i Østfold i 2016
 • Fikk Sarpsborg Kommunes arbeidsmiljøpris i 2015

Les mer

idebanken

Arbeid kan gi bedre psykisk helse

Angst og depresjoner er blant de vanligste årsakene til sykefravær, og det som fører til flest tapte arbeidsår i Norge. Arbeidsplassens evne til å ta vare på og legge til rette for ansatte som har det vanskelig, vil påvirke i hvilken grad de klarer å stå i jobb i denne perioden. For mange med psykiske helseproblemer kan arbeid bidra til at de blir raskere friske.