Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Når IA og HMS er forstått og praktisert i hele organisasjon gir det resultater. Hos Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk er de nesten aldri borte fra jobb.

– For å lykkes med helse, miljø og sikkerhet (HMS) og inkluderende arbeidsliv (IA) må man slutte å snakke om dette som egne tema på siden av alt annet i virksomheten. Det er en del av driften, sier Kenneth Brandsås, konserndirektør for HMS og kvalitetssikring i Nord Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE)

– Når både ledelse og ansatte skjønner det, og lever etter det, da blir det gode resultater, mener Brandsås.

Sykefraværet synker

Og resultatene hos NTE er gode. Fra 2001 frem til i dag har sykefraværet gått ned fra 7 prosent til 3, 5 prosent. HMS-sjef NTE Energi Inger Beate Følstad har forklaring på nedgangen.   

– Folk trives godt her. De kommer på jobb selv om de ikke alltid er hundre prosent, forteller HMS-sjefen.  

– Dette er resultatet av et systematisk HMS-arbeid over tid. Det handler om tett oppfølging og opplæring av både ledere og ansatte.

 Selv om sykefraværet går ned, øker de trykket på HMS og IA.

– Det er ikke nok å holde trykket en liten stund og så si seg fornøyd. Vi må jobbe med det hver dag, for vi blir aldri ferdig, mener HR-rådgiver Trond Knudsen.

NTE - 04 - foto Eivind Kaasin

– Nå er engasjementet mye større og løsningene bedre. 

Konserndirektør for HMS og kvalitetssikring Kenneth Brandsås om ny organisering.

HMS overalt, alltid

Ambisjonen for arbeidsplassen er krystallklar. Alle skal komme friske og hele hjem fra jobb. Det krever at HMS alltid må være friskt i minnet hos de som jobber der.

På plakater, t-skjorter og i kalendere blir du oppfordret til å stoppe opp og tenke deg om før du setter i gang med oppgavene.

– Vi forsøker å unngå en ”skal bare”-holdning, for da oppstår det gjerne skader, forteller Følstad.

NTE - 05 - foto Eivind Kaasin

– Vi spiller en del på følelser i informasjonen om HMS, for å få frem alvoret. Det fungerer godt.

Inger Beate Følstad, HMS-sjef

Sørger for at alle forstår

Hver måned lager HMS-forum en kort presentasjon på 2-3 sider med et nytt HMS-tema. Lederne har ansvaret for at presentasjonen blir gjennomgått og forstått av sine ansatte.

– HMS er komplisert. Alle trenger ikke å kunne alt. Derfor trekker jeg ut det viktigste for vårt team. Og så tar vi det ned på et nivå som alle forstår og som vi kan bruke i hverdagen, forteller hovedverneombud Jan Morten Garnvik i NTE Energi.

I NTE har de heller aldri egne HMS-møter. I stedet har alle møter HMS på agendaen.

– HMS er på en måte ikke det store temaet lenger. Det er blitt en fast del av arbeidshverdagen, forteller Garnvik.

NTE - 11 - foto Eivind Kaasin

– Vi snakker ikke lenger om at HMS tar så mye tid. Det er blitt en del av arbeidshverdagen. 

Hovedverneombud Jan Morten Garnvik i NTE Energi

Fikk et løft med ny organisering

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk var lenge ett stort selskap med én IA-avtale. Så endret de organisering til et konsern med flere mindre underselskaper. Nå har hvert underselskap skrevet sin egen IA-avtale. 

– Med den nye organiseringen har flere fått et forhold til IA-avtalen og målene i den. Nå kan hvert enkelt selskap tilpasse IA-arbeidet til de utfordringene de har hos seg. Det har vært et løft, forteller Trond Knudsen, HR-rådgiver.

NTE - 10 - foto Eivind Kaasin

– Her er IA og HMS ikke bare et tema hos lederne, men hos alle ansatte.

IA-rådgiver Bjørg Aalbergsjø i NAV Arbeidslivssenter

Økt engasjement

Etter hvert ble også HMS-ressursene, tillitsvalgte, verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) flyttet fra konsernnivå til hvert enkelt underselskap.

– Før var det flere saker vi ikke kjente oss igjen i, fordi det var langt unna vår hverdag. Da kunne det være vanskelig å finne gode løsninger, forteller HMS-direktør Brandsås om AMU-møtene på konsernnivå.

– Med AMU-møter i hvert enkelt selskap er man tettere på det som skjer i hverdagen. Det gjør at engasjementet nå er mye større og løsningene blir bedre, sier Brandsås.  

Samles i HMS-forum

For å sikre koordinering på overordnet nivå etablerte de et eget HMS-forum som møtes jevnlig. Der møtes HMS-sjefene og hovedverneombudene i de ulike selskapene.

– Der deler vi og drar nytte av erfaringer som blir gjort i hvert enkelt selskap. Vi lærer av hverandre, og utvikler oss videre. Det fungerer godt, mener HMS-sjef Følstad.  

NTE - 06 - foto Eivind Kaasin

– For 1 krone investert i HMS gir det 2, 20 tilbake.  Det er noe mange glemmer litt.

Gunn Elisabeth Guldahl, HMS-sjef i NTE Marked.

Opplæring av alle parter

Alle tillitsvalgte, verneombud, HMS-ansvarlige og  IA- kontakter har gjennomført IA-skolen i regi av NAV Arbeidslivssenter. Denne høsten skal alle ledere med personalansvar delta på en IA-fagdag (komprimert IA – skole). Slik skal de bli enda bedre på blant annet forebygging, tilrettelegging og sykefraværsoppfølging.

– Det har mye å si at lederne er godt kurset og det er en felles forståelse og oppfølging hos alle lederne, mener Viggo Lian, hovedverneombud i NTE Nett.

Også de ansatte kjenner godt til mulighetene blant annet for tilrettelegging.

– I hvert team har de en liste med alternative oppgaver som kan gjøres dersom en blir sjuk. Denne kan tas med til doktoren. Alle i teamet kjenner godt til denne lista, sier hovedverneombud Garnvik.

NTE - 07 - foto Eivind Kaasin

– Det er artig å se at vi får det til. Det motiverer. Men vi må holde trykket opp for at det skal fortsette å være bra. 

HR-rådgiver Trond Knudsen.

IA-avtalen gir ekstra trykk

IA-rådgiver Bjørg Aalbergsjø i NAV Arbeidslivssenter i Nord-Trøndelag er imponert over arbeidet som blir lagt ned i virksomheten.  

– Her er IA og HMS ikke bare et tema hos lederne, men hos alle ansatte. Og selv om sykefraværet er lavt, så fortsetter de å holde trykket oppe. Da er man inne på riktig spor, ifølge IA-rådgiveren.

HR-rådgiver Trond Knudsen mener IA-avtalen har bidratt positivt i virksomheten.

– HMS hadde vi jobbet med uansett, men IA-avtalen har bidratt til å sette et ekstra trykk i dette arbeidet. Vi har satt oss noen nye mål og fått økt oppmerksomhet på det området. 

Suksessfaktorer

 • Forankring av HMS og IA i hele organisasjonen.
 • HMS og IA er integrert i virksomhetsstyringen.
 • AMU, tillitsvalgte og verneombud er tett på det som skjer.  
 • Oppmerksomhet på HMS og IA gjennom informasjonskampanjer.
 • Felles opplæring av alle ledere, blant annet gjennom IA-skolen.

Om Nord-Trøndelag Energiverk

 • Etablert i 1929
 • Fylkeskommunalt foretak
 • Konsern fra 2008
 • Medlem av NHO/Energi Norge fra 2014
 • 700 ansatte, inkludert 50 lærlinger. Disse er fordelt på:
  • NTE Holding 69 ansatte, eier
  • NTE Energi, 110 ansatte, kraftproduksjon
  • NTE Nett, 223 ansatte, linjenettet
  • NTE Marked, 81 ansatte, kraftsalg, kundesenter, fiber
  • NTE Elektro installasjon, 217 ansatte, installasjon i privathus og bedrifter

Les mer