Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ved ABC-bakken barnehage i Kristiansund har ledere og ansatte gjennomført en rekke rusforebyggende tiltak. For det har de fått Akan-prisen. Det kan andre bedrifter lære mye av.

– Dette handler ikke om avhold, men om hvordan vi skal forholde oss til alkohol, rus og spill når dette berører jobben, sier Sølvi Dahle, daglig leder ved barnehagen.

Er godt forberedt

Akan kompetansesenter deler årlig ut en pris til bedrifter som arbeider forebyggende mot rus og avhengighet. Det er dette forebyggende arbeidet ABC-barnehagen fikk prisen for. Barnehagen har aldri hatt problemer med rus og spill blant egne ansatte. Det var altså ingen prekær situasjon som fikk dem interessert i temaet.

– Nei, heldigvis ikke. Men nå har vi et helt annet utgangspunkt hvis det skulle dukke opp en personalsak knyttet til rus eller spillavhengighet. Men egentlig handler rusforebygging om mye mer, og om noe annet enn å følge opp kolleger med rusproblemer, understreker Dahle.

Gråsoner mellom jobb og fritid

Hun peker først på jobben som sosial arena utenfor arbeidstid. Eksempler på slike arenaer er jobbreiser, felles samlinger, deltakelse på konferanser eller det å treffe andre kolleger på by´n.

– Dette er gråsoner. På jobb er alkohol forbudt, men i fritiden kan folk gjøre hva de vil. Da er spørsmålet hvilke regler som er bra å ha når vi møtes etter ordinær arbeidstid. Arbeidet er slutt, men fritiden er likevel knyttet til arbeidsplassen, sier Dahle.

Nå har ansatte og ledere diskutert dilemmaer knyttet til dette og er enige om hva som er greit og hva som ikke er greit i gråsonene.

– Vi ønsker å være sammen og ha det hyggelig, men uten at alkoholen får den største oppmerksomheten. Det betyr også at de som planlegger samlinger og fester har en ramme å gå ut ifra, sier hun.

Unngår at omdømme svekkes

Arbeidsgledevirus
En viktig side ved det rusforebyggende arbeidet er hensynet til barnehagens rennommé.

– Å treffe foreldre til barna ute på byen kan påvirke omdømmet vårt. Om jeg gjør noe dumt vil alle si at det var Åse i barnehagen, sier Åse Kummervold som er verneombud.

 Hun peker på at omdømmet blant annet er viktig for søknadene til barnehagen, både når det gjelder barn og ansatte.

Hvordan de ansatte fremstår på sosiale medier spiller også inn 

– Alle får gå på fest i helga. Men de bør tenk igjennomhva de legger ut på nett, sier hun.

Arbeidsgledevirus
Barnehagen er en god og inkluderende arbeidsplass med mye arbeidsgledevirus.
 Lønningslunsj

Ved ABC-bakken barnehage har de ingen lønningspils, slik kollegagrupper i mange andre bedrifter har. I stedet har de lønningslunsj én gang i måneden.

– Selvfølgelig er det lov å drikke øl, eller hva som helst. Poenget er at det ikke er alkoholen vi vil samles rundt. I stedet er vi opptatt av at alle skal føle at de kan være med. Vi vil ha en inkluderende arbeidsplass. Det får vi ikke hvis det er alkoholen som først og fremst er i fokus, sier Dahle.

Sikkerhet for alle

I det daglige handler rus og alkoholbruk om sikkerhet, ikke minst for barna. Ingen vil ha voksne i bakrus eller i annen rus på jobb i en barnehage.

– Ingen får komme på jobb i bakrus eller når det lukter alkohol av dem. Det er ikke lov å være på jobb med over 0,2 i promille. Etter våre rutiner vil en som er uopplagt på jobb bli sendt hjem, sier Dahle og legger til:

– Vi har regler og rutiner for foreldre som kommer ruset til barnehagen. Da skulle det bare mangle at vi ikke hadde tilsvarende regler for oss som jobber her. Dette handler om troverdighet.

– Vi er nødt å snakke om det, holde det varmt

Sølvi Dahle

Fast punkt på agendaen

To ganger i året blir rutinene for det rusforebyggende arbeidet gjennomgått på personalmøtet.

– I min tidligere jobb hadde vi også alkoholforebyggende regler og rutiner, forteller Dahle og legger lakonisk til:

– Men de befant seg bare inne i en tykk perm. Forskjellen er at vi diskuterer verdiene, problemstillingene og rutiner på personalmøtene. Uten kjente regler og rutiner blir det vanskelig å takle en rus-situasjon. Vi er nødt å snakke om det, holde det varmt. Det burde kanskje flere bedrifter gjøre. Å lage en rus-policy som alle ansatte kjenner, vil være en god start.

 

Kjørereglene for rusmiddelbruk og pengespill i ABC-bakken barnehage

1. Sosiale arrangement utenfor arbeidstid skal være inkluderende for alle. Alkoholservering er aldri hovedaktivitet under våre arrangement. Når alkohol serveres, vil det alltid være et alkoholfritt alternativ.

2. I vår virksomhet har vi null-toleranse til ruspåvirkning på jobb. Dette gjelder alkohol, narkotika og medikamenter.

3. Vår holdning er at bruk av narkotika og andre illegale stoffer, også på fritid, er uakseptabelt blant våre ansatte.

4. Ansatte som må bruke medikamenter som kan ha innvirkning på arbeidssituasjonen, medikamenter som varseltrekant, oppfordres til å ta opp dette med nærmeste leder.

5. Online-spill og bruk av sosiale medier skal ikke påvirke utførelsen av ordinære arbeidsoppgaver i forhold til tidsbruk, trøtthet og uoppmerksomhet.

6. Lukt av alkohol anses som påvirkning og er uforenlig med å være på jobb.

7. Det er ikke akseptabelt å bruke rusmidler på fritiden slik at det påvirker arbeidssituasjonen negativt, for eksempel i form av fravær, at arbeidet ikke utføres tilfredsstillende, at kravet til sikkerhet og kvalitet ikke oppfylles og/eller at det går utover bedriftens omdømme.

8. Ved reise, kurs og andre arbeidsrelaterte anledninger, forventer vi måtehold da ansatte også i disse situasjoner er å betrakte som representanter for virksomheten.

9. Ved bekymring, mistanke eller brudd på kjørereglene, har daglig leder ansvar for å snakke med den det gjelder («Den nødvendige samtalen»).

10. Virksomheten vil strekke seg langt for å hjelpe ansatte som har rus-avhengighetsproblematikk. Vi følger Akans prinsipper for støttetiltak overfor ansatte med problemer.

 

Fakta

  • ABC-bakken er en privat foreldre-eid andelsbarnehage startet i 1991.
     
  • Barnehagen har mellom 18 og 20 ansatte fordelt på 16,5 årsverk.
     
  • Akan-arbeidet omfatter både bruk av alkohol, andre rusmidler, trekantmerkede medikamenter og spillavhengighet.
     
  • Akan kompetansesenter er eid av partene i norsk arbeidsliv; av arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og myndighetene.

 

 

Les mer

idebanken

Full alkokontroll hos tollerne

I Tollregion Oslo-Akershus serverer de fortsatt alkohol ved festlige anledninger. Men de har fått pris for sitt forebyggende arbeid mot rus og avhengighet.