Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I Tollregion Oslo-Akershus serverer de fortsatt alkohol ved festlige anledninger. Men de har fått pris for sitt forebyggende arbeid mot rus og avhengighet.

Akan kompetansesenter hjelper arbeidslivet med risikofylt rusmiddelbruk og spillatferd. Nå har de gitt Akan-prisen til Tollregion Oslo-Akershus. Det kom overraskende på tollerne.

– Vi er veldig stolte over prisen. Det er hyggelig at noen ser noe av alt vi gjør og setter pris på det, sier administrasjonssjef Stina Smedsrud. 

Tydeligere regler

De siste årene har alkoholservering i jobbsammenheng vært et hett tema i Tollregionen. Alle har vært med og diskutert hvordan de vil ha det. Det har gitt klarere regler og bedre forståelse av dem. For eksempel har de bestemt at det ikke skal være konkurranser med alkohol. Alkohol skal heller ikke gis som premie eller annen påskjønnelse.

– I jobbsammenheng skal alle kunne delta. Da kan vi ikke ha tradisjoner som gjør det vanskelig for noen å være med. Det handler om å bry seg om hverandre og ta vare på hverandre, sier Smedsrud.

Nysgjerrig på eget miljø

Det hele startet for fire år siden. Da holdt en representant for Akan et foredrag for lederne. Temaet var rus og spillavhengighet i et samfunn som endres. Lederne bestemte seg for å finne ut hvordan det sto til på egen arbeidsplass.

– Vi hadde lenge hatt en Akan-kontakt som skulle følge opp medarbeidere med rusproblemer. Men det var lenge siden det var behov for slik oppfølging, forteller Smedsrud.

Kanskje nettopp av den grunn bestemte lederne seg for å sette temaet på dagsorden. De begynte med en intern utlysning av oppgaven som Akan-kontakt.

-Til vår store overraskelse fikk vi mange søknader. Vi satte to engasjerte og utadvendte personer på jobben. Det gjorde susen, forteller Smedsrud.

Gode møteplagere

De nye Akan-kontaktene besøkte alle tollregionens tjue kontorer. Etter hvert tok Anniken Giil og Linn Lersveen over oppgavene som Akan-kontakter. De har jevnlig dukket opp på personalmøter og ledermøter for å formidle budskapet.

– Responsen har vært svært positiv. I en undersøkelse vi hadde, svarte 94 prosent at rus- og spillavhengighet er et viktig tema å ta opp, forteller Giil.

Vanskelig tema

Virksomheten ønsket først og fremst å ufarliggjøre temaet alkoholservering og rus i jobbsammenheng.

–Spørsmål om rus og avhengighet kan virke både farlig, flaut og ubehagelig. Da er det aktuelt å spørre «Hva skal til for at du tør å ta kontakt med en kollega som kanskje har problemer?», sier Smedsrud.

– Forebyggende arbeid mot rus handler om å se hverandre som kolleger og mennesker.

Stina Smedsrud

Tidligere kunne oppfølging av medarbeidere med rusproblemer være så som så. Ofte var lederne de siste som fikk vite at noe var galt.

– Mange av lederne gruet seg nok for å ta opp temaet med medarbeideren. Dette handler jo også litt om privatlivet til den enkelte, forteller Lersveen.

To effektive metoder

Nå er situasjonen en annen. Lederne har fått trening i å ta samtaler og alle ansatte vet hva som gjelder. For å komme dit har ansatte og ledere brukt to verktøy fra Akan, Dialogverksted og Balance. Dialogverksted handler om holdninger og vaner. Med Balance kan den enkelte teste egne alkoholvaner.

– Dette er engasjerende verktøy. Å bruke Dialogverksted og Balance har gitt større bevissthet, kunnskap og nye holdninger, forteller Giil.

Nulltoleranse mot dop

Stina-4640
Stina Smedsrud
Tollvesenet er ingen avholdsorganisasjon, men de har nulltoleranse mot dop. Smedsrud forteller at denne problemstillingen blir tatt opp allerede i jobbintervjuet og i den første opplæringen:

– Hva vil du som toller gjøre hvis det viser seg at en kamerat bruker dop? Hva om du blir invitert på fest der noen bruker dop, hva gjør du da? Tråkker søkerne eller de ansatte feil, kan jobben ryke.

Også tollvesenets omdømme må de reflektere over.

– Er det ok at tollere samles på puben etter arbeidstid og gjør seg tydelig bemerket der? Jobben, arbeidsmiljøet og omdømmet vårt henger nøye sammen, sier Smedsrud.

Spill som setter arbeidet ut av spill

Det siste året har Tollregion Oslo- Akershus også hatt spill og spillavhengighet i fokus.

– Spillavhengighet er et ganske nytt fenomen som brer seg, forteller Lersveen.

Heller ikke på dette område var alle lederne helt oppdatert på situasjonen. Lersveen mener at dette kan ha sammenheng med at mange ledere tilhører en eldre aldersgruppe. Yngre folk vet bedre hvor utbredt spilling er og at noen bruker sene kvelds- og nattetimer til dette.

– Spillavhengighet kan lett gå ut over søvn og dermed arbeidsevnen. Minst like alvorlig er det når pengespill medfører stor gjeld. Slik som ved dop gir dette en økt risiko for å bli knyttet til personer som tollerne har i oppgave å stoppe. Interessen for temaet hos oss har nok også sammenheng med at det angår jobben så sterkt, hvor profesjonelle vi er, sier Lersveen.

Blir flinkere til å se hverandre

Oppmerksomhet på rus og større kompetanse blant lederne har gitt resultater. De ansatte er blitt flinkere til å si ifra. Derfor kommer det inn noen flere bekymringsmeldinger enn før. Samtidig har det forebyggende arbeidet gjort lederne bedre i stand til å ta utfordringene.

– Forebyggende arbeid mot rus handler om å se hverandre som kolleger og mennesker. Det har vi alle blitt flinkere til. På den måten har disse aktivitetene gitt oss mye positivt utover det å hindre rus og avhengighet, forteller Smedsrud.

Tollregion Oslo og Akershus

  • Tollregion Oslo-Akershus er en av seks tollregioner i landet.

  • De har rundt 600 ansatte fordelt på tjue kontorer.

  • Tollvesenets hovedoppgave er å motvirke ulovlig inn- og utførsel av varer. De skal også sørge for riktig deklarering, fastsettelse og rettidig innbetaling av toll og avgifter.