Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I Vennesla kommune gir jordmor råd til gravide ansatte og deres ledere. God tilrettelegging gjør det enklere å jobbe under graviditeten.

– Hvis sykmeldingen kommer tidlig i svangerskapet, tar det kanskje to år før kvinnene er tilbake i jobb. Da kan veien tilbake til arbeidslivet bli tung og også være uheldig for resten av arbeidskarrieren!

En engasjert Wenche Haaland tar imot oss på helsehuset i Vennesla. Nå har hun og jordmorkollega Jorunn Erikstein Nordvold fått kommunen til å gjennomføre trekantsamtaler som et ordinært tilbud gravide kommuneansatte og deres ledere.

– For fem år siden hadde vi et vellykket Gravid på jobben-prosjekt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen, forteller Haaland.

– Gjennom prosjektet klarte vi å holde gravide lenger i jobb. Da prosjektmidlene var brukt opp, stoppet også prosjektet. Nå er det godt å være i gang igjen, og at det ikke er et prosjekt, men en del av ordinær drift, sier hun.

Vennesla kommune_02 - Foto Eivind Kaasin

– Engstelse er et hinder vi ofte møter. Derfor handler det mye om å formidle kunnskap.

Wenche Haaland, jordmor

Støtter begge partene

Metoden de bruker, er enkel. En trekantsamtale mellom jordmor, den gravide og hennes leder er det som skal til. Det avgjørende er jordmors kompetanse og den gravide og arbeidsgivers innstilling til å få til gode løsninger. 

– Engstelse er et hinder vi ofte møter. Både den gravide og lederen kan være usikre på om enkelte arbeidsoppgaver kan være ugunstig for svangerskapet. Derfor handler mye om å formidle kunnskap, å planlegge og få til god tilrettelegging.

Haaland gir et eksempel fra en medarbeider i skolefritidsordningen (SFO).

– I SFO er medarbeiderne mye ute med elevene. Gravide får etter hvert behov for flere pauser, hyppigere måltider, flere toalettbesøk mm.

Som jordmor kom hun inn og foreslo å justere enkelte ting i arbeidssituasjonen.

– Gjennom trekantsamtalen kom vi frem til en god løsning. En av de gravide fortalte at dette hadde hun aldri turt å spørre arbeidsgiver om på egen hånd. Så liten kan forskjellen være mellom sykmelding og fortsatt mange trivelige dager på jobb.

Det er helsefremmende å jobbe

Nordvold peker på at det å være i jobb er godt, både sosialt og for den psykiske helsen.

– Tilretteleggingen gjør at de gravide føler seg sett og ivaretatt. Den positive smitteeffekten er stor. Kollegene ser hva som blir gjort og at det er normalt med store mager på jobb. Det er positivt både for arbeidsplassen og for den gravide.

Mange ganger kan det også dreie seg om å komme ut av en sykmelding.

– Noen er plaget av kvalme i starten av svangerskapet. Da blir de, med rette, sykmeldt.

Nordvold mener likevel at dette er et kritisk punkt for mange. Selv når kvalmen er over, kommer de seg ikke ut av sykmeldingen.

– Dette er noe vi vil unngå. Derfor har vi tatt problemstillingen opp med legene her. Vi opplever et positivt samarbeid med fastlegene på dette området, forteller hun.

Vennesla kommune_03 - Foto Eivind Kaasin

– Tilretteleggingen gjør at de gravide føler seg sett og ivaretatt. Den positive smitteeffekten er stor.

Jorunn Erikstein Nordvold, jordmor

Må ha arbeidsevne

Nordvold understreker at tilrettelegging er for gravide som er friske.

– Vi ønsker absolutt ikke noe stress og press her. Noen er syke, og de skal være sykmeldt. Dette handler om friske gravide.

Men så er det ikke helt enten eller, heller. Det er mye imellom det å være helt syk og helt frisk.

– Vi merker at det er ulike terskler for sykmelding. Vår erfaring er som også forskning viser, at kvinner med høyere utdanning og de med mer selvstendige arbeidsoppgaver og ansvar, står ofte lenger i jobb enn andre. Dessuten er det stor forskjell på å være 50 prosent eller 100 prosent sykmeldt. Man må tenke gradert også, sier Haaland og Norvold legger til:

– Noen ganger kan det til og med være greit med 90 prosent sykmelding. At kvinnen kommer innom jobben én dag i uka, kan bety mye for kontakten med kollegene og for å være oppdatert på det som skjer.

Krevende fritid spiller inn

Jordmødrene har blikk for den totale belastningen rundt den gravide. Det som skjer i samlivet, det å ha flere barn eller en kalender full av fritidsaktiviteter, spiller også inn.

– Noen ganger kan det bare bikke over, sier Nordvold. 

Da må den gravide få hjelp til å begrense noe slik at jobben kan prioriteres.– Hvis partneren er flink til å ta ting hjemme, blir det også lettere for kvinnen å være på jobb. Slike ting kan bety mye, sier hun.

Vennesla kommune_04 - Foto Eivind Kaasin
Kort vei til kunnskapen

Gode arbeidsgivere

Begge jordmødrene forteller at arbeidsgivere, nesten uten unntak, er positivt innstilt.

 – De har gode holdninger og har gjerne positive forventninger til det det hele.

Dette er et godt utgangspunkt for å lykkes, mener Haaland.

Hun peker på at et godt arbeidsmiljø er avgjørende. De som trives på jobb, har også lyst å være der.

– Hvis det derimot er en vanskelig situasjon på arbeidsplassen, blir det tilsvarende vanskelig å finne gode løsninger.

Nok folk og god grunnbemanningen er ofte en forutsetning for å finne gode løsninger.

– Ekstra tilrettelegginger vil jo ofte belaste andre kolleger, iallfall til en viss grad. Derfor er det grenser for hva som er mulig å få til, spesielt når det er mange på en gang som trenger tilrettelegging, sier Nordvold.

Cato Lorentz - foto Eivind Kaasin

– Tett oppfølging og god dialog er uten tvil suksessfaktorene for å beholde gravide arbeidstakere lengst mulig i arbeid.

Cato Lorentz, IA-rådgiver

Tilrettelegging gull verdt

Cato Lorentz og Christina Ore er IA-rådgivere i Vest-Agder. De forteller at «Gravid i jobb» er et prioritert område hos dem.

– Tett oppfølging og god dialog er uten tvil suksessfaktorene for å beholde gravide arbeidstakere lengst mulig i arbeid. Målet må være å skape en inkluderende arbeidsplass hvor den gravide er trygg nok til å gå til sin leder før sin lege, sier Cato Lorentz.

Han forteller at mange ledere har deltatt på kurs hos arbeidslivssenteret om tilrettelegging for gravide. Målet er å nå ut med kunnskap om hvordan virksomhetene kan skape en god gravidepolitikk.

– Det handler i stor grad om å skape en kultur på arbeidsplassen som sier «vi vil ha deg her» og «du er viktig for oss». De aller fleste gravide ønsker å stå så lenge som mulig i jobb under graviditeten, og da er det viktig å legge til rette for det, forteller Cato Lorentz.

Christina Ore - web

–  Jordmødrene er gull verdt for å ivareta den gravide på arbeidsplassen.

Christina Ore, IA-rådgiver

Christina Ore innrømmer at mange virksomheter har mye å hente innen oppfølging av gravide.

– Det forbauser oss ofte at ikke flere arbeidsgivere har en plan for hvordan de skal følge opp gravide medarbeidere. Det at en ansatt blir gravid må ikke komme som en overraskelse, sier Christina Ore.

Hun berømmer den gode jobben mange jordmødre gjør for å ivareta den gravide på arbeidsplassen.

– Jordmødre er gull verdt i dette arbeidet. Vi på arbeidslivssenteret ønsker å støtte opp om dette, sier Ore.

Ore og Lorentz mener det er altfor mye på nettet og i andre medier som dytter de gravide i retning av sykmelding.

– «Nå må du tenke på det dyrebareste du bærer på, ta hensyn til deg selv og kos deg hjemme i ventetiden», er ofte budskapet. Kvinnene i dag har utdanning og kjenner verdien av å være i jobb. At de er i jobb også når de er gravide, kan få mye å si for resten av livet deres, forteller de.

Om oppfølging av de gravide i Vennesla kommune

  • Det er rundt 200 gravide i året i Vennesla kommune.
  • Det er 25–30 ansatt i kommunen hvert år som pr i dag får tilbud om trekantsamtaler.
  • Tilbudet startet i januar 2017.

Les mer

idebanken

God tilrettelegging holder gravide lenger i jobb

En rekke prosjekter viser at god tilrettelegging for gravide reduserer sykefraværet. Med små justeringer kan mange gravide kvinner fortsatt være i jobb. Det handler mye om å unngå unødvendige engstelser. Dette gjelder også lederne.