Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

De har hele sytti prosent lavere sykefravær. De har langt mindre turnover og høyere produktivitet. Mye skiller de hundre beste selskapene fra de hundre dårligste.

I tretti år har Great Place to Work undersøkt selskaper over hele verden, Norge medregnet. Tett samarbeid mellom ledere og medarbeidere er gjerne et godt tegn. Da er man sannsynligvis i nærheten av en god arbeidsplass.

I bedriftens lokaler rett bak slottet i Oslo møter Idébanken Grete Johansen og Jannik Krohn Falck for å høre mer om hva som kjennetegner de gode bedriftene.

Tillit og troverdighet er hovednøkler

Johansen og Krohn forteller om de beste bedriftene og det tette og gode samarbeidet som kjennetegner dem. Hemmeligheten er høy grad av tillit. Medarbeiderne er stolte over hverandre, hva de får til sammen. De opplever fellesskap. Kartlegginger av nesten seks tusen bedrifter i førtisju land viser det samme trekket. Det er et resultat som er verdt å ta på alvor.

– Det dreier seg egentlig om menneskesyn. Å ha ekte tro på menneskene i selskapet, at de kan gjøre en forskjell, sier Grete Johansen, og legger ekstra vekt på ordet ekte.

Den gode tonen

Johansen mener det handler mye om noe så banalt som god hverdagsledelse.  

– Du merker det med én gang du kommer inn i en slik bedrift, sier hun.

– Du merker det på måten du blir mottatt, på tonen mellom de som jobber der, på åpenheten, på vennligheten.

Lederne viser respekt og gjør det de sier. De oppfattes som troverdige og rettferdige. Så enkelt er det, sier hun med et entusiastisk smil.

Likt over landegrenser

Falck forteller at det er små forskjeller mellom landene. Forventningene til jobben, kolleger og ledere kan riktignok variere. Det er forskjeller mellom sør og nord og øst og vest. Likevel er essensen den samme: alle ønsker ordentlige og seriøse forhold med utviklingsmuligheter på jobben.

 Objektivt er det tydelige forskjeller mellom land, men når den enkeltes egen opplevelse og forventning blir tatt hensyn til, er det små forskjeller. Menneskers grunnleggende behov er veldig like, på tvers av land. Det handler om å bli sett, få muligheten til å bidra og takle utfordringer.

Johansen smetter inn:

– Alle ønsker en jobb som gir mening, sier hun.

– At en er med på noe som er større enn seg selv.

Hun legger vekt på at mye handler om identitet og kultur. I de beste bedriftene vet alle hvem de er. Det betyr at de er stolte og bevisste på hva de gjør og måten de gjør ting på. Det er lett å forstå at dette gir utslag både på bunnlinja og i et lavt fravær.

– Der folk er involvert og får tillit, føler de forpliktelse. Da gir de mer og vokser selv på det.

Gode arbeidsplasser i alle bransjer

Erfaringene er at alle jobber kan bli den beste. Falck forteller at i Tyskland er det en egen kåring blant sykehus. Noen av dem er blant de beste arbeidsplassene i Tyskland. I Norge er det flere bransjer som lykkes, men nye bransjer innen IT og media har stukket av med flere av arbeidsplassprisene.

Johansen mener at mye industriell tenkning fra fortiden fortsatt henger igjen i Norge. Den legger føringer på hvordan ledere og ansatte tradisjonelt skal omgås. De unge bransjene har et annet utgangspunkt. Ikke på grunn av arbeidsoppgavene, men fordi forholdet mellom ledere og medarbeidere har gått seg til på en annen måte.

– Tidligere så bedriftene de ansatte som en kostnad, deretter som en ressurs. Nå er de ansatte del av strategien i de gode selskapene. Dette gjør noe med hvordan folk oppfatter og respekterer hverandre på jobben.

Noe for alle

Great Place to Works erfaringer viser at det fortsatt handler mye om å bli sett.

 Bedriftene må se variasjonene mellom de ansatte og gi rom og tilrettelegge for disse variasjonene, sier Grete Johansen og understreker:

 Alle fortjener en god arbeidsplass og alle kan jobbe for å tilhøre en.

Great Place to Work

  • Great Place to Work samarbeider med 5800 organisasjoner med over 11 millioner medarbeidere over hele verden om å skape, studere og anerkjenne gode arbeidsplasser.
  • Great Place to Work lager hvert år nasjonale og regionale lister over de beste arbeidsplassene.
  • Finn.no, Miles og Iterate ble kåret til Norges beste arbeidsplasser i 2012. Undersøkelsen foregikk blant 40000 medarbeidere i 149 virksomheter.
  • I den europeiske undersøkelsen deltok 1,2 millioner medarbeidere i 1500 selskaper i 18 land.
  • Det norske selskapet Miles kom i fjor på andreplass i den europeiske kåringen. 11 norske arbeidsplasser var blant de 100 beste.
  • Selskapene konkurrerer i ulike klasser etter antall ansatte.
  • Great Place to Work samarbeider med alle type virksomheter og tilbyr arbeidsmiljøundersøkelser, kulturanalyse, rådgivningstjenester og ledertrening.