Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ledere som gir tillit får mer motiverte medarbeidere.

– Medarbeidere som er drevet av en indre motivasjon, som er glade i jobben og oppgavene, presterer bedre og enn de som er styrt av ytre faktorer. Men de indre motiverte trenger tillit for å blomstre.

Det sier Bård Kuvaas, en fremstående forsker ved handelshøyskolen BI. Han viser til omfattende forskning både i Norge og internasjonalt. Tillitsbasert ledelse, eller ledelse basert på forpliktelse, er mest lønnsomt. Det avgjørende er gode relasjoner og selvbestemmelse i jobben.

– Virksomheter der medarbeiderne får tillit, frihet og muligheter, har et stort konkurransefortrinn. For ansatte er det viktig med opplevelsen av ansvar og å ikke bli unødvendig kontrollert, sier Kuvaas.

Klar tillitsindeks

Vi møter Kuvaas på et frokostmøte på BI. Konsulentfirmaet Great Place to Work har laget en tillitsindeks for norsk arbeidsliv som de legger frem. De måler tillit ved å kartlegge grad av troverdighet, respekt og rettferdighet i den enkelte virksomhet. Også opplevd fellesskap og stolthet i jobben inngår i indeksen. Tillitsindeksen viser at fremgangsrike virksomheter skiller seg ut.

Mange virksomheter har mye å gå på når det gjelder å bygge tillit, ikke minst i det offentlige.

Kuvaas bekrefter at resultatene fra tillitsindeksen er i tråd med annen forskning på området.

– Det er ikke slik at sterk styring eller ytre motivasjon, i form av lønn og bonus eller frykt og skremsler, ikke virker. Det er bare det at medarbeidere med en indre motivasjon skårer jevnt over mye bedre på arbeidsprestasjoner, velvære og liknende, sier Kuvaas.

Fra kontroll til tillit

Verstinger blant bedriftene kan i en periode ha nytte av et strengt kontrollregime med skjemaer og detaljerte instrukser. Men slike virksomheter blir ifølge Kuvaas aldri bedre enn sånn midt på treet.

– De blir aldri blant de beste. For dét kreves det en helt annen involvering av de ansatte, sier han og legger til:

– Vi ønsker alle å lykkes. Ingen går på jobb for å gjøre en dårlig jobb. Lederoppgaven er å få flere til å oppleve at de lykkes. Men du kan ikke styre noen til å gi god service. Det må komme innenfra. Dette gjelder i alle typer bransjer, også der det er enkle eller rutinepregede oppgaver.

Kuvaas mener at detaljert målstyring er ut. Virksomhetene oppnår ikke det de ønsker med nitide kontrollsystemer. Det gjør de heller ikke ved å kjøre en autoritær lederstil.

– Det er den daglige involveringen som teller.

Bård Kuvaas

– Noen tenker kanskje at det er bra å skremme de ansatte litt, å gjøre de mer usikre i jobben? At de løper fortere da? Forskningen er klokkeklar. Dette gir både svakere prestasjoner, lavere produktivitet og ikke minst dårligere helse, advarer Kuvaas.

– Så hvis det er det man ønsker, er det bare å sette i gang, sier han lakonisk.

Inkludering er ikke nok i IA-arbeidet

Vi spør Kuvaas hva han tenker om IA (inkluderende arbeidsliv) og betydningen av tillit og indre motivasjon der.

– Sykefravær er vanskelig å få tak på. Det er så mange forhold som spiller inn, svarer han.

Makromålinger av sykefravær, slik som statistikk over sykefravær i landet og i fylker, har han mindre sans for.

– De forklarer veldig lite, sier han.

Kuvaas peker på at mye skjer på hver arbeidsplass. Hvordan hver enkelt opplever relasjonen til sin leder er helt avgjørende. Nesten alt går av seg selv når opplevelsen rundt oppgaven er positiv. Så griper han tak i ordet inkludering.

– Inkludering er ikke nok! sier han.

– Medarbeiderne må bli involvert. Det er noe annet. Og det er lederens viktigste oppgave. Lederne må kjenne sine medarbeidere og involvere dem i utfordringer på arbeidsplassen. Da kommer kompetansen til hver enkelt til sin rett, understreker han.

Tillit gir mye i pluss

Forskningen viser at involvering gir ansvarsfølelse, lojalitet og nærhet til oppgaver og kolleger.

– Det handler om å få medarbeiderne i gang. Det er godt både for nyansatte og de som kommer tilbake fra sykefravær eller permisjon. Det er den daglige involveringen som teller hvis en vil skape tillitsbaserte arbeidsplasser, sier han.

– Paradoksalt nok er det de som ikke er flinkest som trenger mest tillit. De flinkeste klarer seg i større grad selv. Det gjør det både vanskelig og lett for lederne, legger han til.

Kuvaas er skeptisk til virksomheter med mange deltidsansatte.

– Det vil være vanskelig å få til slike nære forbindelser mellom medarbeidere, kolleger og oppgaver når det er så mange som kommer og går, sier han.

Legg mer vekt på hvem du rekrutterer

Kuvaas peker på at feilrekruttering ofte er årsaken til problemer med sviktende motivasjon. Virksomheter som vil satse på tillitsbasert ledelse må legge vekt på hvem de ansetter, at de som jobber sammen går godt sammen. Dette gjelder også ledere.

– Det er lettere å rekruttere gode ledere enn å trene dem opp. Men gi lederne sjansen. Heller ikke de har godt av å være styrt av rigide systemer. Det ødelegger forholdet til medarbeiderne. Tillit går alle veier, sier Kuvaas.
 

Publisert: 24. oktober 2014. Sist oppdatert: 8. april 2021.

Les mer

idebanken

Mer tillit i aktive IA-bedrifter

IA-arbeid skaper tillit. Det hevder engasjerte ledere og tillitsvalgte i IA-bedrifter. De har tro på å lykkes sammen og de blir motivert av selve samarbeidet. IA-avtalen er rammen som skaper rom for den økte tilliten.

idebanken

Gruppearbeid stoppet sykefraværet på Coop-lager

Coop Heimdal har redusert sykefraværet til nesten en tredjedel. Virkemidlet er enkelt: De ansatte har gått sammen i mindre grupper. Der blir de enige om hvordan de vil ha det på arbeidsplassen. Lydhøre ledere tar imot forslagene og følger opp. Det blir det et godt arbeidsmiljø av.