Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Uklare forventninger og motstridende krav er viktige risikofaktorer i arbeidsmiljøet, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt. Her forklarer forsker Stein Knardahl hvorfor og gir klare råd til ledere.

– Vi forsker bredt på arbeidsinnhold og miljø. Rolleklarhet og  rollekonflikt popper opp overalt som betydelige risikofaktorer, forteller avdelingsdirektør Stein Knardahl ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Stami.

Dette er rollekonflikt

For å forklare begrepene starter Knardahl med et par eksempler: For noen år siden fikk lærere i ungdomsskolen beskjed om at undervisningen i hovedsak skulle foregå gjennom prosjektarbeid. Dette var et mål. Mange lærere fant raskt ut at elevene ikke ville komme gjennom pensum hvis de fulgte de nye retningslinjene. Men kravet til pensum var like ufravikelig som før. Dette satte lærerne i en rollekonflikt. Det ble feil uansett hva de valgte å gjøre.

Et annet eksempel er fra hjemmesykepleien. Der kan de ofte møte brukere som har akutte behov som ligger utenfor pleiernes oppgaver, men som ikke kan oversees. Eksempler er tomt kjøleskap, nødvendig gulvvask, og lignende. Å overse nødsituasjonen er etisk umulig. Å bruke tid på å avhjelpe nødssituasjonen vil gå ut over andre brukere som må vente. Uansett hva man velger å gjøre, blir det galt.

– Slike situasjoner handler ikke om å ha det travelt og ha mye å gjøre. Å ha mye å gjøre får sjelden negative følger for helsa, viser forskningen. Det som er problematisk, er de motstridende kravene, enten de kommer fra forventinger og krav som stilles fra ledelsen eller fra samvittigheten, sier Knardahl.

– Rollekonflikt er nok en av de mest «giftige» faktorene i arbeidsmiljøet. 

Stein Knardahl

Påvirker sykefraværet

Forskerne ved Stami har fulgt grupper av ansatte over tid. De finner at rollekonflikt i jobben gir stor risiko for mentale helseproblemer,  hodepine og nakkesmerter. Faktorene har en klar sammenheng med nedsatt arbeidsevne. Både uklare roller og rollekonflikter synes å øke risikoen for sykefravær.

– Det er overraskende at sammenhengen er så tydelig. Mange får problemer med helsa når de blir satt i denne type situasjoner. Dette er nok en av de mest «giftige» faktorene i arbeidsmiljøet, sier Knardahl. 

Men ikke alle reagere like sterkt på rollekonflikt i jobben.

– Nei, det finnes en undersøkelse av Britiske ansatte i direktorater og departementer. Den viser motsatt effekt på sykefraværet. Antakelig er forklaringen at mange interessante og utfordrende jobber innebærer motstridende krav og det å være med i ulike prosjekter. Den manglende effekten kan også ha sammenheng med at rollekonfliktene ikke er alvorlige og at ansatte med høy utdannelse har  forventninger om at jobben medfører slike utfordringer.

Stein Knardahl 02 - foto Eivind Kaasin
– Vi ser også samvariasjon mellom rollekonflikt og de som har tanker om å slutte eller er mindre fornøyde med jobben.

Å mestre motstridende krav

Teorien om at balansen mellom krav og kontroll i jobben har betydning for helse, sykefravær og frafall for abeidslivet er godt dokumentert.

– Rollekonflikt er noe helt annet enn dette. Det er en egen faktor og handler ikke om forholdet mellom krav og kontroll, men om konflikter mellom ulike krav, understreker Knardahl.

– Let opp rollekonfliktene og få dem på bordet! 

Stein Knardahl

Uklare roller skaper frustrasjon

Rollekonflikt oppstår når ansatte ikke kan gjøre viktige oppgaver uten at det går ut over andre nødvendige oppgaver. Mangel på rolleklarhet er noe annet. Det er situasjoner når ansatte ikke har fått tilstrekkelig informasjon om hvilke mål og oppgaver som skal prioriteres, hva som kreves og hva som er godt nok arbeid.

– Faktorenen handler ikke om forhold mellom personer, men om ulike krav til oppgaver som den enkelte kjenner ansvar for. Rolleklarhet og rollekonflikt er psykologiske og ikke sosiale faktorer, påpeker han.

Rollekonflikt og mangel på rolleklarhet kan foregå over tid og gi seg utslag i daglig frustrasjoner og irritasjoner. De kan også være en følge av en større hendelse som påvirker den ansatte spesielt sterkt.

– Å bli tvunget til å gjøre oppgaver mot sin vilje og overbevisning er et eksempel på dette. Å få uklare beskjeder i en alvorlig situasjon, er et annet.

– Det  viktigste er at lederne hjelper ansatte til å prioritere oppgaver og gir dem god feedback.

Stein Knardahl 

Bedrifter bør kartlegge

Rolleklarhet og rollekonflikt er velkjent innen organisasjonspsykologien, men relativt nyoppdaget som risikofaktorer for helse. Derfor er få  bedrifter oppmerksomme på rollekonflikter og få har undersøkt dem. Knardahl har konkrete råd til bedrifter som vil bedre arbeidsforholdene for de ansatte.

– Let opp rollekonfliktene og få dem på bordet! sier han.

En måte å gjøre dette på, er å gjennomføre en spørreundersøkelse med de seks spørsmålene som  finnes i bunnen av denne artikkelen. Andre måter er at ledere oppfordrer ansatte til å rapportere om opplevelser av rollekonflikt. Slike undersøkelser kan også foregå i gruppemøter.

– Uansett bør undersøkelsen gjøres systematisk og på en slik måte at alle forstår at det gavner alle å fjerne rollekonflikter og rolleuklarhet.

Stein Knardahl 03 - foto Eivind Kaasin - ny
– Rollekonflikt kan også oppstå ved nedbemanning, når bedriften får nye eiere, nye verdier, eller ny politisk ledelse.

Hjelp til å prioritere

En kartlegging kan vise at bedriften har utfordringer med rolleklarhet og rollekonflikt. Men det kan også hende at ikke alle utfordringene kan fjernes. Det er for eksempel vanlig å kombinere ordinære oppgaver med prosjektoppgaver. Ofte medfører det at de ansatte får to og kanskje flere ledere, gjerne med motstridende mål og kanskje motstridende informasjon. Knardahl mener at lederens oppgave er å hjelpe de ansatte med å prioritere oppgaver. Det vil redusere mye av problemet.

– I norsk arbeidsliv er det mye snakk om det å bli sett, at ledere må se sine ansatte. Men dette kan bety nesten hva som helst. Det  viktigste er at lederne hjelper ansatte til å prioritere oppgaver og gir dem god feedback. Ledere må gi tydelig informasjon om hva som er godt nok og sette seg inn i eventuelle rollekonflikter som de ansatte blir utsatt for. Dette er den beste måten de kan hjelpe ansatte til å mestre en vanskelig jobb. 

TIPS OG RÅD: Seks spørsmål du bør stille om rollekonflikt

I spørreundersøkelsen QPS Nordic er det tatt med seks spørsmål om rolleklarhet og rollekonflikt. Disse kan være nyttige spørsmål å stille på arbeidsplassen, for å avdekke rollekonflikter. 

Rolleklarhet

  • Er det fastsatt klare mål for din jobb?
  • Vet du hva som er ditt ansvarsområde?
  • Vet du nøyaktig hva som forventes av deg i jobben?

Rollekonflikt

  • Må du gjøre ting du mener burde vært gjort annerledes?
  • Får du oppgaver uten tilstrekkelige hjelpemidler og ressurser til å fullføre dem?
  • Mottar du motstridende forespørsler fra to eller flere personer?

 

Les mer

idebanken

Støtte fra leder reduserer angst og depresjon

Forhold på jobben kan gi angst og depresjon. Nesten tolv prosent av arbeidstakerne har plager som trolig trenger behandling. Risikoen er størst for de som opplever motstridende krav i arbeidet. Best beskyttet mot angst og depresjon er de som har støtte fra rettferdige ledere og har positive utfordringer i jobben, viser en studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

idebanken

Omorganiseringer presser sykefraværet opp

Fusjoner og større endringer på arbeidsplassen gir økt sykefravær blant de ansatte. I overgangsfaser kan lederne påvirke fraværet gjennom måten de leder på. Det viser en ny undersøkelse ved norske sykehus.

idebanken

Suksessoppskrift: Liten avstand mellom ansatte og ledelse

Samarbeidet mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte er på et høyt nivå i norske bedrifter. Det gir effektiv produksjon, godt arbeidsmiljø og høy konkurranseevne. Nå blir denne samarbeidsformen utfordret. Det bekymrer Henrik Finsrud, forsker ved AFI.

idebanken

Kan holdninger endres?

Det er en vanlig oppfatning at ”gode og dårlige holdninger” bestemmer sykefravær. Før man mener noe om betydningen av holdninger, må man vite hva holdninger er, påpeker fagekspert.