Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Alkohol i jobbsammenheng kan bety økt risiko både for virksomheten og for medarbeiderne. Våg å snakke om det og bli enig om noen kjøreregler, er rådet fra Akan kompetansesenter.

Camilla Lynne Bakkeng i Akan kompetansesenter peker på at enighet om regler for alkoholbruk i jobben gir forutsigbarhet og trygghet både for ledere og ansatte.

– Bli enig om hva som er greit og hva som ikke er greit, sier hun.

Behov for rammer

Camilla stående-4381
Camilla Lynne Bakkeng, Akan kompetansesenter

I femti år har Akan gitt råd til norske bedrifter om hvordan de kan forebygge og håndtere uønsket bruk av alkohol og andre rusmidler. Evalueringer konkluderer med at det fortsatt er behov for senterets tjenester.

– En av tre synes det drikkes for mye. Hele tretti prosent av korttidsfraværet og femten prosent av langtidsfraværet er knyttet til alkoholbruk, forteller Bakkeng.

Uheldig alkoholbruk går ikke bare ut over enkeltpersoner. Bedriften kan også bli rammet.

– Uheldig alkoholbruk kan både bety produksjonstap og tap av omdømme, sier Bakkeng.

Gode verktøy

Akan kompetansesenter gir råd og veiledning via telefon og tilbyr kurs og bedriftsbesøk i hele Norge.

– De som ringer på veiledningstelefonen har som regel fått et akutt problem i fanget eller er bekymret for en medarbeider eller kollega, forteller Elisabeth Ege. Hun leder kompetansesenteret.

– De som etterspør kurs og bedriftsbesøk tenker mer forebygging, og ønsker å hindre at det oppstår slike problemer, sier hun.

God drikkekultur er inkluderende

Drikking i jobbsammenheng påvirker sykefraværet og verdier i bedriften. Å ha regler og normer for servering av alkohol er derfor en del av det å skape et inkluderende arbeidsliv.

– Dette handler om bedriftskultur. Spørsmålet er om bedriftskulturen er ivaretakende og helsefremmende eller ikke, sier Bakkeng.

 Vi får stadig flere henvendelser på veiledningstelefonen om spill.

Elisabeth Ege

Lederne er ofte de siste som oppdager rusproblemer blant medarbeiderne.

Mye handler derfor om å se sine kollegaer. I følge Bakkeng er terskelen fra bekymring til handling ofte altfor høy. Det vil Akan gjøre noe med.

– Ved å gjøre ledere trygge på hvordan de skal håndtere situasjonen, vil de gripe inn før problemet blir stort, sier hun.

Gjelder mest de som ikke har et alkoholproblem

Elisabeth stående-4391
Elisabeth Ege, Akan kompetansesenter

De som ikke har et alkoholproblem står for de største kostnadene knyttet til alkoholkonsum. Elisabeth Ege peker på at flere bør bli opptatt av problemstillingen rundt drikking og jobb.

– Det nytter ikke bare å peke på de få som er rus-avhengige. De fleste har jevnt over et moderat forbruk. Men i enkelte situasjoner er det nettopp i denne gruppen at drikking fører til unødvendig fravær eller andre tap for bedriften, sier hun.

Alkoholbruk handler både om helse, sikkerhet på arbeidsplassen, bedriftens økonomi og om omdømme. Temaet bør derfor være en naturlig del av HMS-arbeidet, mener Ege. Det bør også spillavhengighet være. Spillavhengighet er et relativt nytt fenomen som har blitt mer merkbart de siste årene.

- Vi får stadig flere henvendelser på veiledningstelefonen om spill. For enkeltpersoner er det et område som veldig raskt kan utvikle seg fra et ikke-problem til et problem med redusert arbeidsevne, store pengesummer og økonomiske misligheter. De bedriftene som setter alkoholbruk, rus- og spillproblematikk på dagsorden, vil oppnå store gevinster, lover Ege.

God læringskurve

Ege forteller ar hun har lært masse denne tiden hun har ledet Akan. Det er en kunnskap hun skulle ønsker flere ledere hadde.

– I tidligere jobb ga jeg gladelig ut vin som påskjønnelser i ulike sammenhenger. Det ville jeg ikke ha gjort i dag. Jeg ville vært tydelig på holdninger, på hva som er greit og hva som ikke er greit og heller funnet en annen egnet gave. Klare regler skaper større bevissthet om hvordan vi bør opptre. Men for å få på plass slike regler trenger vi mer åpenhet om alkohol- og spillvanene våre, sier hun.

 

Akan kompetansesenter

  • Akan kompetansesenter er en ideell organisasjon som eies av NHO, LO og staten. Virksomheten finansieres med statlige midler og egne kursinntekter.
  • Akan ble stiftet i 1963 og het da "Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani" (AKAN).
  • Akan tilbyr kurs og veiledning. De har også to databaserte verktøy: Dialogverksted og Balance. I Dialogverkstedet kan deltakerne diskutere virksomhetens alkoholkultur. I Balance kan hver enkelt få oversikt og en vurdering av egne alkoholvaner.

Les mer

idebanken

Full alkokontroll hos tollerne

I Tollregion Oslo-Akershus serverer de fortsatt alkohol ved festlige anledninger. Men de har fått pris for sitt forebyggende arbeid mot rus og avhengighet.