Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Store endringer på arbeidsplassen kan gi økt sykefravær. En ny analyse viser at dette sykefraværet kan halveres hvis ledelsen håndterer endringene på en god måte.

Den danske hovedorganisasjonen FTF har spurt 6000 danske arbeidstakere om hvordan de synes ledelsen håndterer endringer. I tillegg fikk de spørsmål om egen helse, stress og sykefravær.

Det viste seg å være halvparten så mye sykefravær hos de som opplevde at ledelsen håndterte endringene på en god måte.

Fem dager mindre

– Endringer skjer, men det har mye å si hvordan ledelsen håndterer endringene. Vi ser at det påvirker hvorvidt de ansatte kommer seg helskinnet gjennom prosessen, sier FTF-leder Bente Sorgenfrey i en sak på deres nettsider.

Mellom 55 og 80 prosent av de spurte hadde hatt en eller flere store endringer i virksomheten de siste to årene. Sammenslåing, flytting og oppsigelser er eksempler på de største endringene.

Analysen viser at de som opplevde at ledelsen håndterte endringer på en meget god måte hadde 5 årlige sykedager i gjennomsnitt. De som derimot opplevde at ledelsen håndterte endringene på en dårlig måte hadde dobbelt så mange, altså ti sykedager i året.

I tillegg til sykefraværet var det stor forskjell på stressnivået hos de ansatte. 7 prosent av de som var fornøyd med ledelsens håndtering av endringene, svarte at de var stresset på en negativ måte. Mens 21 prosent av de som opplevde meget dårlig håndtering av endringer, følte seg stresset. Ansatte i den siste kategorien ble også i større grad utbrent.

Mange ledere vet hva som skal til, men analysen fra FTF viste at det ofte var et gap mellom teori og praksis.

Informasjon og støtte

Det er ingen overraskelse at ledelse kan påvirke sykefravær. Og de fleste ledere vet nok mye om hva som er god ledelse når virksomheten skal inn i noe nytt. For eksempel at de ansatte trenger god informasjon, støtte og medvirkning.

Men mange av FTF-medlemmene syntes at informasjonen de fikk underveis i endringsforløpet var mangelfull. Og at de ikke hadde nok innflytelse på endringene og ikke hadde blitt trukket med i prosessen i stor nok grad. I tillegg mente mange at ledelsene burde håndtert problemer som dukket opp underveis i endringsprosessen bedre.

– Alle nye ledere med personalansvar burde få etterutdanning innen psykisk arbeidsmiljø, mener FTF-leder Bente Sorgenfrey.

– Her bør det være fokus på blant annet forebygging og kjennskap til risikofaktorer og positive faktorer som fremmer et godt, psykisk arbeidsmiljø, utdyper hun.

Får luftet spørsmålene

Idébankens omstillingshefte har mange tips til god ledelse i endringstider. Det er gratis og kan bestilles, lastes ned eller leses på nett.

– De ansatte har uansett spørsmål. Det er bedre at de får luftet dette enn at de går og grubler.

Egil Torgersen, daglig leder ved Rennesøy Trafikk.

I omstillingsheftet pekes det blant annet på viktigheten av å ta de ansatte med tidlig i prosessen. Rennesøy Trafikk er et eksempel på en bedrift som er gode på nettopp dette.

Daglig leder ved Rennesøy Trafikk, Egil Torgersen, forteller at de tar seg tid til å informere tidlig. Ofte før han har alle svarene:

 

Daglig leder Egil Foto Ida Korneliussen (1 of 1)
– De ansatte har uansett spørsmål. Det er bedre at de får luftet dette enn at de går og grubler, mener Egil Torgersen.

I tillegg får ledelsen med seg ønskene til de ansatte tidlig i alle prosesser slik at de ansatte kjenner at de er en del av helheten i virksomheten.

Du kan lese hele saken om Rennesøy Trafikk her:

Tilpasse endringen

– Det gjelder å anerkjenne mellomlederne og gi dem rom til å tilpasse endringen til de ansatte, oppfordrer forsker Vilde Hoff Bernstrøm ved Arbeidsforskningsinstituttet i denne videoen. 

Hoff Bernstrøm har vært med på en studie som viste at ledere som hadde sterk lojalitet til toppledelsen og var nøye med å gjennomføre beslutninger ovenfra, hadde større sykefravær i sin avdeling. Forsker Hoff Bernstrøm forklarer dette med at de som ikke er helt lojale i alt, skaffer seg noe større rom for å tilpasse og legge til rette i egen avdeling. Dermed kan de også bedre beskytte sine ansatte mot negative følger av en stor omorganisering.

Det skal sies at alle lederne i undersøkelsen var lojale i stor grad, men at noen var mer fleksible enn andre.

Idebanken har tidligere skrevet hva den britiske eksperten Sarah Lewis mener må til for å komme seg godt igjennom en omstilling. Hun minner oss blant annet på at jo mer stresset man blir, desto lettere er det å glemme å være kommunikativ, åpen og inkluderende. Man trekker seg gjerne tilbake og tenker at det er best å løse ting på egen hånd.

– Men det er jo nettopp da det er viktig å få folk med, sier Lewis.

Om analysen

  • Den danske hovedorganisasjonen FTF organiserer 450 000 personer innen både stat og kommune og i det private.
  • 6217 medlemmer i 21 FTF-organisasjoner svarte på spørsmål i en undersøkelse om psykisk arbeidsmiljø i 2014.
  • I november 2015 ble dataene fra den undersøkelsen brukt til å analysere sammenhengen mellom endringer, håndtering av endringer og medarbeidernes helse og trivsel.
  • Resultatene er oppsummert i notatet Forandringer – betydning af håndtering. 

Les mer