Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Da kan dette nye lederutviklingsprogrammet være noe for dere.

Opplæringsprogrammet er utviklet via IA-bransjeprogrammet, som er en del av IA-avtalen 2019–2022. 

Målet med programmet er å gi ledere verktøyene til å bedre arbeidsmiljøet på sin arbeidsplass, forebygge sykefravær i bedriften og hindre frafall fra arbeidslivet blant de ansatte. 

Opplæringen passer for både nye og mer erfarne ledere, med og uten personalansvar. Lederne som deltar skal få en innføring i grunnleggende praktisk ledelse, økt forståelse for og trygghet i lederrollen, og kunnskap om hvordan jobbe med arbeidsmiljøet i sin bedrift. 

Se en kort presentasjon av programmet her:


 

Fra kollega til leder 

Opplæringen tar blant annet for seg problemstillinger som hvordan skape tillit, overgangen fra å være arbeidskollega til å bli leder, og hvordan man løser konflikter på arbeidsplassen.  

Innholdet bygger blant annet på erfaringer som tillitsvalgte, verneombud og ledere selv har hatt i sin arbeidshverdag.

Selve programmet er bygget opp av flere elementer: 

  • Digitale basismoduler i videoform. Videoene har eksempler og innhold som er relevant og gjenkjennelig på tvers av bransjer. Modulene varer i ca. 10–20 minutter hver. 

  • Gruppebaserte workshops med ca. 6–15 deltagere om relevante temaer innenfor ledelse, med fokus på erfaringsdeling, diskusjon og praktisk trening og refleksjon. Innholdet i samlingene vil henge sammen med det som er innholdet i de digitale basismodulene. Workshopene har en varighet på ca. 3 timer hver. 

  • For- og etterarbeid for deltagerne: inneholder blant annet læringspunkter og konkrete mål som lederne selv kan sette seg. Dette arbeidet vil også henge sammen med innholdet både i basismodulene og workshopene. 

De gruppebaserte workshopene kan holdes både digitalt og som fysiske samlinger. Virksomheter som har gjennomført programmet, har løftet fram at fysiske samlinger var ekstra nyttige.
 

Planlegging og gjennomføring 

Programmet er gratis og er tilgjengelig for alle som ønsker å benytte det. Alt av nødvendig materiale finner du på programmets nettside.  

Programmet forutsetter likevel at man arbeider i grupper, og at noen har rollen som kursveileder for gruppen.  

Den som skal lede deltagerne gjennom opplæringsprogrammet, må ha grunnleggende kompetanse innenfor prosessledelse, samt gjøre seg godt kjent med innholdet i programmet. 

Det er opp til bedriften eller bedriftene selv å planlegge gjennomføring av opplæringen. 

Lederutviklingsprogrammet passer både for store og små bedrifter. Mindre bedrifter som kanskje kun har én eller to ledere, kan samarbeide og gjennomføre programmet sammen.  

Det finnes også andre muligheter for å få bistand til organisering eller gjennomføring, avhengig av dine behov. 
 

Om basisprogrammet i ledelse

Det er de tre landsforeningen i NHO innenfor IA-bransjeprogram (Norsk industri, Bygg og anlegg, og NHO Mat og drikke) som har samarbeidet om utviklingen av dette lederkurset, som er myntet på førstelinje-ledere og mellomledere. 

Det faglige innholdet er laget av Moment organisasjon og ledelse, i samarbeid med landsforeningene, NAV Arbeidslivssentre, bedrifter og tillitsvalgte fra bransjene.

Les mer

idebanken

– Slipp til de ansatte

Ansatte som deler kunnskap, finner smarte løsninger, ifølge professor Marit Rismark på NTNU.

idebanken

Hva er god ledelse?

Hvordan skaper man egentlig tillit på arbeidsplassen? Og hva har nysgjerrighet og kjærlighet med ledelse å gjøre? Dette og mye mer får du svar på i denne episoden.