Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En dansk undersøkelse trekker frem fire faktorer som er viktig for et lavt sykefravær. Her er fellestrekkene og noen tips.

Et lavt sykefravær er noe alle i en virksomhet kan nyte godt av. Det kan gi utslag i jevnere arbeidsfordeling, bedre flyt og økt mulighet for faglig utvikling. Et høyt sykefravær påvirker hele virksomheten tilsvarende negativt både økonomisk og ressursmessig.

Hvordan få ned sykefraværet er derfor et spørsmål som opptar mange ledere. Å gi et klart og entydig svar på det spørsmålet er nærmest umulig, men i en undersøkelse i regionen Syddanmark har de funnet noen fellestrekk hos de virksomhetene som har lavt sykefravær.

I undersøkelsen har de intervjuet ti ledere som har et lavt sykefravær i sin enhet. Felles for lederne er at de enten har hatt et lavt sykefravær over tid, at de har klart å få en betydelig nedgang i sykefraværet eller har håndtert spesielle situasjoner og utfordringer knyttet til sykefravær.
  

De fire fellestrekkene

1. Mening

Lederne trekker frem meningen i og med arbeidet. De får medarbeiderne til å se seg som verdifulle bidragsytere til virksomhetens kjerneoppgave. De understreker arbeidets formål og betydning for samfunnet, understøtter det faglige fellesskapet på arbeidsplassen og gir medarbeidere utstrakt frihet og ansvar for hvordan de vil løse oppgavene.

 ”Hvis man ikke ser seg selv som del av noe større, er man jo bare en brikke som kan erstattes.”

Avdelingssykepleier Helle Lykke Nielsen


 ”Sterkere faglighet fører til bedre trivsel, som igjen gir lavere sykefravær.”

Funksjonsleder Hanne Kristiansen


”Når noen får en idé, skal de ikke vente på min tillatelse til å sette i gang. Den eneste betingelsen jeg setter er at ideen passer inn i visjonen vår.”

Sjefsøkonom Charlotte Ancker

  

2. Omsorg

Lederne viser omsorg for medarbeidernes trivsel og tar nødvendige hensyn til den enkelte. De bruker mye tid på personalledelse ved å tilrettelegge arbeidet og arbeidstid slik at alle medarbeidere trives. Lederne er lett tilgjengelige og viser omsorg for den enkelte – uten å krysse grensen til det private.

”Det er viktig å skape et fortrolig rom hvor medarbeidere trygt kan snakke med meg hvis de ikke trives. Det krever et godt samspill, og at jeg har antennene ute.”

Innkjøpssjef Annette Bjørn

   

3. Systematisk håndtering av sykefravær

Lederne har tett og tidlig kontakt med medarbeiderne og har faste rammer på sykefraværs- og trivselssamtaler. De følger nøye med på fraværstallene, følger raskt og konsekvent opp ved for høyt fravær og prøver systematisk å sikre sykemeldte tilknytning til arbeidsplassen.

”Tilknytning og tilhørighet er viktig. Jo mere den syke inngår i det relasjonelle på arbeidsplassen, desto lettere er det å komme tilbake i jobb.”

Avdelingsleder Jeanette Nørregaard

  

4. Tydelig ledelse

Lederne er tydelige på deres krav og snakker åpent om sykefravær og gir klart uttrykk for deres forventninger. De snakker om forskjellige grader av sykdom og arbeidsevne. De er tydelige på en omsorgsfull måte, og forventer tillit og samarbeidsvilje fra både sykemeldte og kolleger.

”Som ledere kan vi kombinere omsorg og konsekvens, hvis vi ser og forstår medarbeiderene. Fordi jeg kjenner mine medarbeidere og også er omsorgsfull, kan jeg også utfordre dem og sette grenser på en god måte.”

Avdelingssykepleier Helle Lykke Nielsen

   

Hvordan jobbe med disse områdene? Her er noen råd til deg som leder

De fire fellestrekkene er oppsummert i en modell som har fått navnet MOST – mening, omsorg, systematikk og tydelighet. Modellen er en oppsummering og fortolkning av hva de utvalgte lederne gjør. De ti ledere har selv drøftet og kommentert modellen og gått god for innholdet i den. 

Mening

 • Sørg for at formålet med virksomheten er klart og forstått
 • Få alle til å ta ansvar for kjerneoppgaven
 • Styrk det faglige fellesskapet og det gode samarbeidet

Omsorg

 • Ta hensyn til den enkeltes situasjon når du tilrettelegger arbeidet og arbeidstiden
 • Vær lett tilgjengelig for samtaler om trivsel og fravær
 • Jobb med de faktorene i arbeidsmiljøet som har betydning for trivsel og fravær

Systematikk

 • Vær oppmerksom på fraværets omfang og karakter
 • Bruk fraværssamtaler konsekvent, men fleksibelt
 • Gjør en særlig innsats for å få langtidssyke tilbake i jobb

Tydelighet

 • Vær åpen om dine holdninger til og prinsipper om fravær (lenke til verktøy)
 • Still krav som tar hensyn til både den sykemeldte og arbeidsplassen
 • Få tydelig frem at arbeidet skal bygge på tillit og samarbeid

> Ønsker du å lese hele oppsummeringen av undersøkelsen klikker du her.

   

Midtveis.jpg
   

Hva gjør norske virksomheter som har lykkes med et lavt sykefravær?

Er du nysgjerrig på hva norske virksomheter gjør for å lykkes? Les Idébankens erfaringer her

Kilde: Mere MOST – mindre fravær. Ny inspiration til ledere om sygefravær og trivsel.  Region Syddanmark, juni 2016

Les mer

idebanken

Slik kan dere lykkes med IA-arbeidet

– Altfor mange gir opp for tidlig! Å skape et inkluderende arbeidsliv krever utholdenhet og at det tilpasses virksomheten, sier professor Kjell Arne Røvik.

idebanken

Støtte fra leder reduserer angst og depresjon

Forhold på jobben kan gi angst og depresjon. Nesten tolv prosent av arbeidstakerne har plager som trolig trenger behandling. Risikoen er størst for de som opplever motstridende krav i arbeidet. Best beskyttet mot angst og depresjon er de som har støtte fra rettferdige ledere og har positive utfordringer i jobben, viser en studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).