Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nå kan alle med gyldig tilgang sjekke det legemeldte sykefraværet i sin virksomhet og se hva det koster.

IA-web er en statistikkportal utviklet av NAV. Den viser hvordan sykefraværet har vært i din virksomhet de siste årene. Portalen er åpen for alle virksomheter, siden den nye IA-avtalen nå gjelder for hele arbeidslivet.

Se utviklingen i legemeldt sykefravær

Statistikken viser utviklingen i sykefraværet de siste fem årene. Tallene blir oppdatert hvert kvartal og viser det legemeldte sykefraværet. Egenmeldinger er ikke en del av statistikken.

– Her får virksomhetene en oversikt over hvordan sykefraværet har utviklet seg over tid. Mange har egne systemer for dette, men dette er de offisielle tallene for din virksomhet.

Det sier Helge Hella. Han er seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsetaten og har vært med på å utvikle tjenesten.

Mulighet for å sammenligne

I portalen får du en oversikt over hvordan sykefraværet fordeler seg på kvartal, kjønn, alder, yrker, bruk av gradert sykmelding og antall sykefraværstilfeller.

– Dessuten kan du se sykefraværet i din virksomhet opp imot gjennomsnittet i din næring og sektor, og ikke minst det totale sykefraværet i Norge.

Ifølge Hella er dette noe av gullet i portalen.

– Du får både et bilde av situasjonen i din virksomhet, men også hvor dere står i forhold til andre.

– Kombinert med virksomhetens egen statistikk er dette et godt grunnlag for å jobbe videre med sykefravær og arbeidsmiljø, forteller Hella.

Helge-7_web

– Du får både et bilde av situasjonen i din virksomhet, men også hvor dere står i forhold til andre.

Viser hva sykefraværet koster

Ikke alle er klare over hva sykefraværet faktisk koster. Dette får du også oversikt over i portalen.

– Sykefraværet blir regnet om til antall tapte dagsverk. Virksomheten kan selve velge hvor mye et dagsverk utgjør hos seg. Til slutt kan du se hvor mye sykefraværet koster din virksomhet i året, sier Hella.

Tallgrunnlaget hentes fra rapporteringen via A-ordningen.

– Hvis antall ansatte ikke stemmer med virksomhetens egne tall, må riktige opplysninger meldes inn til A-ordningen, sier Hella. 

Ny funksjon viser hjelpen fra NAV Arbeidslivssenter

En nyutviklet funksjon gir også oversikt over hvilke tjenester og leveranser virksomheten har fått fra NAV Arbeidslivssenter.

– Det blir et «regnskap» over tjenestene. Dermed er det enkelt å se sammenhengen mellom assistansen fra NAV Arbeidslivssenter og utviklingen i det legemeldte fraværet.

Helge Hella

Må ha gyldig tilgang via Altinn

Portalen krever innlogging, og det er kun de i virksomheten som har gyldig tilgang som kan benytte seg av tjenesten. For å få tilgang må du ha rollen «Helse-, sosial- og velferdstjenester», eller tilgang via lokal rolle eller enkeltrettighet. Du finner mer informasjon om tilgang på portalens side hos Altinn.

› Klikk her for å gå til IA-web

Les mer

idebanken

Sykefravær krever tett oppfølging

IA-avtalen har gjort mange virksomheter gode på tilrettelegging og oppfølging av sykefravær. Kontakten med sykmeldte blir prioritert. Engasjerte ledere og godt samarbeid holder trykket oppe. Da kommer resultatene.