Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Les fagekspertenes råd.

Hvis en leder vet eller tror at en ansatt har psykiske vansker som angst eller depresjon bør lederen gjennomføre en samtale med personen. Mange ledere blir usikre på når og hvordan denne samtalen bør gjennomføres. Svaret på det får du lenger ned i denne saken.

Enkle grep kan bety svært mye

Den viktigste årsaken til å ta samtalen er å hjelpe den som har vansker. Enkle grep kan bety svært mye. I de aller fleste tilfeller vil den ansatte verdsette og ha godt av støtte, forståelse og tillit fra leder. Ofte er dette nok til å lette vanskene og forhindre sykefravær. Hvis den ansatte allerede er sykemeldt, vil en samtale kunne redusere sykemeldingsperioden. Å få signaler om at en er ønsket på jobben av leder og kolleger er viktig. Å være på jobb og ha kontakt med medarbeidere er i seg selv god medisin for de aller fleste med psykiske plager.

Hvis plagene påvirker arbeidet eller arbeidsmiljøet er det arbeidsgivers plikt å tilrettelegge hvis det er behov og mulighet for det. For å tilrettelegge riktig er det naturlig at leder får innsikt i hva den ansatte opplever som er vanskelig i arbeidet. 

Fagekspertens klare råd

Dessverre føler mange fremdeles nederlag og skam ved psykiske vansker. Å ta initiativ til en samtale selv kan derfor være vanskelig for enkelte. Til tross for dette setter de fleste pris på et velmenende initiativ fra leder, og de opplever ofte samtalen som forløsende for plagene og situasjonen på jobben.

Noen tips og råd til samtalen:

  • Fortell hvorfor dere har samtalen.
  • Samtalen skal handle om jobben og tilretteleggingsmuligheter.
  • Leder skal ikke ta terapeutrollen.
  • Bruk dine sosiale ferdigheter. Du kommer langt med å være et medmenneske.
  • Stille åpne spørsmål og vær forberedt på å lytte.
  • Husk at diagnosen ikke er tema, men vis omtanke og vær opptatt av hvordan medarbeideren har det.

Fagekspertens klare råd til ledere er derfor å gjennomføre en samtale så tidlig som mulig. Ta samtalen selv om du ikke har mye erfaring eller kunnskap om psykiske vansker. Gjør så godt du kan, gjør i hvert fall et forsøk. Ledere har travle dager, men hopp ikke over denne viktige samtalen. Tar du den, har du kommet på god vei!

Hva skal du si og hva skal du spørre om?

Ønsker du flere tips og råd til gjennomføring av samtaler med ansatte med lettere psykiske vansker? I Idébankens nye temahefte om psykiske vansker på arbeidsplassen vil du finne detaljerte beskrivelser og anbefalinger. I tillegg lærer du mer om psykiske vansker generelt, hvordan de påvirker jobben og hvordan det bør håndteres. Les eller bestill temaheftet helt gratis her.

 

Kilde: Temahefte, Psykiske vansker på arbeidsplassen. Av psykolog Torkil Berge og fagansvarlig i Idébanken Anne-Grete Martinussen

Les mer