Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Disse verktøyene hjelper dere på vei.

Et godt arbeidsmiljø kommer ikke av seg selv. Vi må investere tid og innsats, og det er noe hele arbeidsplassen må ta del i. Vi har derfor valgt ut tre ulike verktøy som kan være til nytte – En bra dag på jobb, Arbeidsmiljøhjelpen og Hvordan skape et bedre arbeidsmiljø.
  

Hvorfor bruke et arbeidsmiljøverktøy? 

Et slikt verktøy gjør det enkelt å komme i dialog om arbeidsmiljø. Det hjelper dere til å finne løsninger som kan gjøre arbeidsmiljøet bedre, og forebygge sykefravær som følge av jobben.
 

Hva er felles for verktøyene?  

Alle verktøyene tar utgangspunkt i forskning og tar for seg de vanligste utfordringene i arbeidsmiljøet. Verktøyene består av gruppeoppgaver, slik at dere sammen kan finne løsninger.

Gjennomføringen krever både forankring og forarbeid. Derfor anbefaler vi at ledere og ansatte sammen blir enige om å ta i bruk verktøyet, og at de som skal lede gjennomføringen blir trygge på fremgangsmåten.

Gjør dere kjent med verktøyene og velg det som passer best for dere.

 

En bra dag på jobb

Et verktøy skreddersydd for deres bransje 

En datamaskin med skjermbilde av den nettbaserte løsningen "En bra dag på jobb"

En bra dag på jobb gir et innblikk i hva arbeidsmiljø handler om og tar for seg de fem største arbeidsmiljøutfordringene i deres bransje. Verktøyet er lagt opp som følger: 

Forberedelse – forstå utfordringene 

Hver arbeidsmiljøutfordring blir presentert gjennom videoer med aktuelle situasjoner og kommentarer fra forskere. Alle skal se videoene før møtene, slik at alle er kjent med utfordringene. 

Fellesmøter med gruppearbeid 

Verktøyet legger opp til to møter der alle ansatte deler erfaringer og ideer. Hvert møte tar to timer. I  møtene skal dere notere på fysiske plansjer som dere må bestille i forkant. 

Statusmøte: Skape et felles bilde av situasjonen 
Her går deltakerne i mindre grupper og reflekterer om de kjenner seg igjen i utfordringene fra videoene, og deler erfaringer om hvordan situasjonen er på arbeidsplassen.   

Tiltaksmøte: Finne løsninger  
Her skal deltakerne komme med forslag til hva som kan bli bedre. Målet er å komme frem til løsninger som dere kan prøve ut i arbeidsmiljøet.

Utforme handlingsplan

Med utgangspunkt i forslagene fra gruppeoppgavene skal de som leder gjennomføringen lage en handlingsplan for hvordan dere skal følge opp tiltakene.  

Verktøyet er produsert av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og er også en del av Arbeidsmiljøportalen.

Sjekk om verktøyet er tilgjengelig for deres bransje på En bra dag på jobb. 

 

Arbeidsmiljøhjelpen 

Et bransjetilpasset og nettbasert verktøy  

En datamaskin med skjermbilde av den nettbaserte løsningen "Arbeidsmiljøhjelpen"

Arbeidsmiljøhjelpen bidrar til å finne hva som er bra i arbeidsmiljøet hos dere, og hva dere kan forbedre. 

Et nettbasert verktøy 

I dette verktøyet foregår alt på nettsiden, og dere legger inn svar og tiltak der underveis. Når dere har fullført alle stegene, laster dere ned handlingsplanen i det formatet dere ønsker.  

Gjennomføring i tre steg 

Arbeidsmiljøhjelpen inneholder både individuell refleksjon og oppgaver i plenum. Verktøyet er delt inn i tre hoveddeler.  

Steg 1: Finne det som fungerer
Her skal dere beskrive hva som fungerer bra i arbeidsmiljøet, og komme frem til hva dere ønsker å bevare. Oppgaven løses individuelt, og presenteres i plenum.  

Steg 2: Komme med forslag til forbedring 
Denne delen består av seks ulike temaer: arbeidstid, jobbe med mennesker, manuelt arbeid, omstilling, organisering av arbeidet og tids- og arbeidspress. Innen hvert tema skal dere ta stilling til ulike påstander fra deres bransje, og finne ut hva dere kan forbedre. Dere får både anbefalt tiltak og muligheten til å legge inn deres egne.  

Steg 3: Lage en handlingsplan 
Her skal dere sette tidsfrister og fordele ansvar for gjennomføringen av forslagene.  

Dere må selv tilpasse gjennomføringen av verktøyet slik at det passer arbeidshverdagen deres og hvor mye tid dere trenger. 

Arbeidsmiljøhjelpen er levert av Arbeidstilsynet og er en del av Arbeidsmiljøportalen.

Sjekk om verktøyet er tilgjengelig for deres bransje på Arbeidsmiljøhjelpen. 

 

Hvordan skape et bedre arbeidsmiljø 

Et arbeidsmiljøverktøy for alle 

En datamaskin med skjermbilde av den nettbaserte løsningen "Hvordan skape et god arbeidsmiljø"

Dette verktøyet tar for seg temaer som gjelder alle arbeidsplasser – organisering, engasjement, anerkjennelse, ledelse og forutsigbarhet.  Verktøyet hjelper dere til å komme raskt frem til løsninger.  

Kan brukes på nett og lastes ned 

Dere kan enten gjennomføre verktøyet på nett eller laste det ned som en Powerpointpresentasjon. Dere må selv tilpasse gjennomføringen slik at det passer arbeidshverdagen deres og hvor mye tid dere trenger.

Starter med et skråblikk  

Hver del starter med en kort video med utfordringer som de fleste kan kjenne seg igjen i. Videoen gir et skråblikk på temaet, og er en introduksjon til gruppeoppgavene.  

 

Finne forslag til forbedring 

Deltakerne går i mindre grupper, og svarer på en oppgave utformet som en ufullstendig setning. Et eksempel på en slik setning er «For at vi skal få en bedre organisert arbeidshverdag er det viktig at vi … » Deltakerne fullfører setningen med forslag til hva de ønsker skal bli bedre.  

Til slutt skal dere bli enige om hvordan dere vil følge opp forslagene. 

Verktøyet Hvordan skape et bedre arbeidsmiljø er levert av Idébanken. 

Les mer