Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hvordan lykkes med å rekruttere og følge opp unge på arbeidsplassen? Her er noen nyttige tips.

Norske virksomheter har behov for arbeidskraft. Samtidig står en stor gruppe blant oss utenfor arbeidsmarkedet, selv om de ønsker seg inn. Inkluderingsdugnaden er å gi plass til flere av de som ikke tar del i norsk arbeidsliv.

Forskere i IRIS samfunnsforskning har intervjuet en rekke arbeidsplasser og funnet noen fellestrekk ved de virksomhetene som lykkes med å inkludere unge. Her er ti tips fra forskerne: 

1. Formaliser ansvar og roller

De dyktige virksomhetene har ansatte som har fått et spesielt ansvar for å jobbe med inkludering. I mindre bedrifter er dette gjerne ildsjeler med et spesielt engasjement.

2. Sett av tid og ressurser

Skal du få til inkludering, må dette gjøres ordentlig. Det krever at det settes av tid til opplæring, oppfølging og støtte. Det er en god investering.

3. Lag rutiner og prosedyrer

De dyktige virksomhetene har en plan for inkluderingsarbeidet. Det kan være rutiner for oppstartsamtaler og oppfølging. Det er ikke tilfeldig hvordan den unge blir fulgt opp.

4. Kjenn bedriften – ned til den minste oppgaven

Et godt utgangspunkt for vellykket inkludering er å ha innsikt i oppgavene helt ned på detaljnivå. Dermed er det enkelt se hvilke oppgaver som egner seg og hva de krever.

5. Lag kjeder av oppgaver, med økende krav

De dyktige dikter ikke oppgaver. De unge skal oppleve å være til nytte. Derfor må oppgavene være reelle. Lag også kjeder av oppgaver med økende krav. Det skaper trygghet og mestring.

6. Møt den unge der den er

Bli kjent med den som kommer inn. Få innblikk i både utfordringene og motivasjonen. Det er godt grunnlag for å tilrettelegge og finne gode løsninger.

7. Skap en kultur for inkludering

Legg til rette for at de ansatte tar et sosialt ansvar. Sett sammen team som fungerer både faglig og sosialt, der man støtter hverandre. Kanskje noen også kan være mentor? 

8. Vær åpen og skap tillit

Åpenhet bidrar til mindre spekulering. Fortell om hvem som kommer inn, hvorfor og hvordan det skal foregå. Skap takhøyde for at de ansatte kan gi tilbakemeldinger underveis.

9. Få med de ansatte

Skal du få eierskap til inkluderingsarbeidet, må du involvere. Gi informasjon tidlig og hold de ansatte oppdatert underveis.

10. Få til et godt samarbeid med NAV

Ta kontakt med NAV og bli kjent med hvordan dere kan samarbeide. Dersom NAV også gjør seg godt kjent med bedriften, er det et godt grunnlag for å få til gode jobbmatcher.

 

Rådene er basert på funnene i rapporten «Unge – ressurs eller risiko» og er utarbeidet av Idébanken – Inkluderende arbeidsliv.


SE FILM: Slik lykkes disse virksomhetene med inkludering

Les mer

idebanken

Inkludering i arbeidslivet løyser store samfunnsproblem

Norske verksemder har eit stort behov for arbeidskraft. Samtidig står ei stor gruppe blant oss utanfor arbeidsmarknaden, sjølv om dei ønskjer seg inn. Inkluderingsdugnaden skal gi plass til fleire av dei som ikkje tar del i norsk arbeidsliv. Det er viktig både for dei som står utanfor, for verksemdene og for samfunnet.