Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ønsker du å skape større åpenhet, glede og trygghet i ansattgruppen? Da kan det være smart å starte de daglige eller ukentlige møtene med at en person forteller en historie om en god opplevelse på jobben.

Det kan være en historie om gruppens menneskelige eller faglige ressurser og kunnskaper. Det kan for eksempel være en historie om godt samarbeid eller en god måte å håndtere en kunde eller bruker på. Å starte møtet med å gi anerkjennelse vil gi energi både til møtet og til arbeidsdagen. 

Deltagere:

Hele personalet deltar med gode historier. Det kan være vanskelig å endre møtekulturen, derfor kan det i begynnelsen være smart å avtale på forhånd slik at en eller flere person tar med seg gode historier møtene. 

Forberedelse:

  • Sett punktet øverst på dagsorden.
  • Formuler et spørsmål som kan stimulere til en god historie. Det kan for eksempel være: Fortell om en gang du hadde en god opplevelse sammen med en kollega, kunde eller bruker – en opplevelse som betydde noe for arbeidsmiljøet ditt.

Gi historiefortelleren ca 3 min til å fortelle historien.

Formuler spørsmål som hjelper til å analysere historien. Det kan for eksempel være:

  • Hva var det spesielle med denne historien?
  • Hva forteller den om godt arbeidsmiljø?
  • Kan vi la oss inspirere av denne historien?

Sett av ca 5 min til erfaringsdelingen.

Varianter

Anerkjennelsesrunde

En annen mulighet er å starte møtet med en runde hvor alle kort forteller om en en situasjon hvor sidemannen har gjort en forskjell for ens eget arbeidsmiljø. En slik runde skjerper oppmerksomheten om alle de små tingene som bidrar til et godt arbeidsmiljø.

 Det er viktig at en forteller om konkrete situasjoner. For eksempel: ”på onsdag, da jeg hadde veldig mye å gjøre, var det fint at du, Helge, så at jeg hadde det travelt og hjalp med å få kopiert de papirene jeg skulle ha med meg. Det gjorde at jeg fikk mindre stress utover dagen.”

 Å jobbe med å gi anerkjennelse for konkrete situasjoner i stedet for ros utgjør en stor forskjell. I ros ligger en form godkjennelse og en tendens til at man vurderer den andre.

Historiefortellermøter

Noen arbeidsplasser avholder historiefortellermøter en gang i kvartalet for alle ansatte. Hvert møte varer i minst to timer. De ansatte blir delt opp i mindre grupper på tvers av avdelinger. I gruppene forteller de ansatte om gode opplevelser fra jobben.

Deretter graver gruppen litt dypere i historiene ved at de reflekterer over hva det var som gjorde at opplevelsen ble positiv og hva man kan gjøre i hverdagen for å utvikle en enda bedre arbeidsplass. På slutten av hvert møte forteller hver gruppe en utvalgt historie i plenum.

Kilde: lederweb.dk