Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Et system for positive avvik på jobben.

Vi skal lære av feil, men vi skal også lære av det som går bra. #Råbra er en metode som er tatt i bruk på flere avdelinger ved ulike sykehus i Norge, og som handler om å løfte frem det som fungerer og lære av det.

Hva er #Råbra, og hvorfor er det nyttig for din arbeidsplass?

#Råbra! er en metode for å bli oppmerksom på og løfte frem gode prestasjoner, handlinger eller løsninger. Målet er å lære og forbedre arbeidet slik at tjenester eller produkter blir bedre, og ikke minst at arbeidsgleden hos de ansatte øker. Og det er enkelt å få til! 

Slik fungerer #Råbra

1. Alle kan gi en #Råbra-tildeling til noen som gjør noe råbra på jobb 

Det er medarbeiderne selv som bestemmer om de synes noen fortjener en tildeling. Det finnes altså ingen forhåndsdefinisjon på hva som er råbra; det de ansatte selv opplever eller synes er råbra – det ER råbra. Det kan f.eks. være en ekstra positiv kollega, eller noen som løser en oppgave eller situasjon på en bra måte – eller noe helt annet. 

2. De ansatte sender inn sine positive tilbakemeldinger eller observasjoner som #Råbra-tildelinger

Denne tildelingen kan når som helst sendes på e-post eller på papir til egen #Råbra-prosjektgruppe på arbeidsplassen. I tildelingen svarer den ansatte som gir tildelingen på følgende spørsmål: 

 • Hvem gjorde noe #Råbra? 
 • Hva gikk #Råbra? – og hvorfor?   
 • Hva kan vi lære av dette?
 • Hvilke endringer kan bidra til at dette skjer oftere? 

Den som gir en #Råbra-tildeling kan velge om det skal skje anonymt eller ikke. Den som har gitt tildelingen får uansett en egen takk for å ha delt en positiv og konstruktiv tilbakemelding, f.eks. i form av et takkekort. Det er en vesentlig del av prosessen at medarbeidere får en takk for å både se og anerkjenne sine kollegaers gode arbeid. 

Den som mottar en #Råbra-tildeling, får en personlig gratulasjonsmelding fra prosjektgruppa, med innholdet i tildelingen, og evt. hvem som har sendt den. Det er opptil hver enkelt medarbeider å dele med sine kollegaer at man har fått en #Råbra-tildeling.

3. Tilbakemeldingene samles og presenteres for alle ansatte

En presentasjon av disse #Råbra-tildelingene blir sendt ut til alle ansatte, eller synliggjort på andre måter som prosjektgruppa har blitt enige om.  

4. Forslagene til forbedring blir vurdert og prøvd ut i organisasjonen

De positive tilbakemeldingene som har kommet inn, blir drøftet i et eget møte i prosjektgruppa, f.eks. annenhver måned. Gruppa blir enig om hvilke forslag som det bør jobbes videre med, f.eks. om det er prosedyrer eller rutiner som burde endres ut fra det man har lært fra de nye erfaringene. 


Hvordan kan dere få til dette på din arbeidsplass?  

Ledelse og ansatte må først bli enige om å forsøke dette. Ansvaret for å følge opp at #Råbra-metoden tas i bruk, bør ligge hos en egen prosjektgruppe. Denne kan f.eks. bestå av en gruppe ansatte, verneombudet og en leder. 

Dere må velge om de #Råbra-tildelingene som kommer inn, skal behandles i egne møter i prosjektgruppa, eller f.eks. at det settes av plass i andre fellesmøter for å behandle dem. 

Lag et system for å ta imot og organisere tilbakemeldingene 

 • Opprett en postkasse eller posthylle hvor ansatte kan levere #Råbra-tildelinger fysisk, og/eller en e-postkasse som de kan sendes til digitalt. 
 • Prosjektgruppa bør ha et regneark eller dokument der det føres oversikt over #Råbra-tildelingene som kommer inn; hva de gjelder og hva de førte til. 

Vis frem og drøft tildelingene 

Hovedmålsetningen med #Råbra er å samle inn og få synliggjort det gode arbeidet som gjøres, og utnytte dette inn mot kvalitetsforbedringsarbeid og arbeidsmiljø. Poenget med #Råbra-tildelingene er også å bevisstgjøre hverandre på å se det positive, og se hva andre kan lære av dette.  

Tildelingene må derfor også synliggjøres for andre ansatte. Sørg derfor for å minne om #Råbra-metodikken gjennom f.eks. plakater, på korktabler eller nyhetsbrev med eksempler på nye tildelinger.

Gevinsten kan komme i form av at hele arbeidsmiljøet blir mer positivt. Dette kan igjen føre til et tryggere arbeidsmiljø, fordi man tør spørre om man er usikker på noe, og derfor også gjør færre feil. 


Suksessfaktorer

 • Ledelse og ansatte er enige om å gjennomføre prosjektet.  
 • Det settes ned en prosjektgruppe som får ansvaret for gjennomføringen.
 • Det skapes entusiasme og blest om prosjektet i organisasjonen.
 • Tilbakemeldingene blir sendt ut til alle ansatte, og brukes for å forbedre arbeidet og tjenestene.
 • Tilbakemeldingene skjer på kryss og tvers organisasjonen.
 • Konseptet tas med på faste møtearenaer som allerede finnes.
 • Metoden jobbes med over tid og blir en del av driften. 


Slik har Ålesund sykehus lykkes med #Råbra-metoden
 

Eksempel på #Råbra-tildeling

Hvem var #Råbra: Sandra, covid-tester på Gjallarbru teststasjon. 
Hva gikk #Råbra, og hvorfor: Sandra skulle teste et barn under 10 år. Barnet var veldig skeptisk/redd, siden det aldri hadde tatt en PCR-test før. Sandra snakket barnet gjennom hva som skulle skje, utførte testen rolig og kyndig, og tok seg tid til å snakke med, berolige og rose barnet for å ha vært så flink etterpå.  

Hva kan vi lære av dette: En rolig forberedende samtale og støtte og ros underveis i testen kan gjøre at situasjonen oppleves som trygg, og forebygger at en skeptisk pasient blir redd(ere) og at testen igjen tar lengre tid.   

Hva skal til for at dette skjer oftere: Snakk med de voksne (og barna) om de har tatt en slik test før, se an situasjonen og de som skal testes, og vurder om man trenger å trygge noen i forkant av prøvetakingen. PS: Dette kan gjelde for voksne også :) 

Les mer