Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Overdriv ulempene og bli klar over forbedringspotensialet.

Hva?

Omvendt brainstorming er en metode som kan brukes til å få frem kritikk og forslag som det ikke alltid er plass til i en omstilling. 

Hvordan?

Deltakerne skal forholde seg ærlig og kritisk til forandringen ved å være med på et kreativt eksperiment i to faser:

  • Kritikkfasen: Alle får luftet bekymringer og worst case-scenarier for omstillingen. Kritikken kan ha bakgrunn i tidligere erfaringer, aktuelle problemer eller forventninger til fremtiden.

  • Forebyggingsfasen:  Alle komme med ideer til hvordan punktene fra kritikkfasen kan forebygges eller unngås.

Hvorfor?

Ideen med metoden er at kritikk skal gi verdifulle innspill til en god omstilling. Samtidig skaper det forståelse for at ikke alle er like glad for forandring, og at prosessen også kan ha eller få negative konsekvenser for trivselen.

Metoden gir kritiske synspunkter og erfaringer fritt spillerom, men sikrer samtidig at de behandles konstruktivt i neste omgang.

Når kan den brukes?

Omvendt brainstorming kan brukes underveis i omstillingen – gjerne relativt tidlig, da den har fokus på å forebygge negative konsekvenser for trivselen.

Tid:

Ca én til to timer, avhengig av antall deltagere. Metoden kan gjennomføres samlet i en gruppe opp til 10 deltakere. Er gruppen større bør den deles opp i mindre grupper.

  

Slik kan dere gjennomføre metoden

Presenter øvelsen og formålet med den. Forklar de to fasene slik at alle er innforstått med hva de inneholder.

Kritikkfasen

  • Alle kommer med ideer til hva som garantert vil gi dårlig psykisk arbeidsmiljø og lav trivsel under omstillingen.

  • Deltakerne skriver ned ideene på en post-its og plasser dem på en tavle, vegg eller whiteboard.

  • Prioriter ideene ved avstemming. Hver deltager får tre stemmer. Stemmene fordeles til ideene som de tror vil føre til et dårlig resultat.

  • Ideene som har fått flest stemmer (de «verste») plasseres for seg selv. Ikke ta med flere ideer enn dere har tid til å gjennomgå i neste fase.

Forebyggingsfasen

  • Diskuter de utvalgte ideene én for én. La alle komme med forslag til hvordan de negative scenariene kan unngås. Alle forslag skrives på post-its og settes opp under det aktuelle scenario på veggen.

Oppsummering

  • Bli enige om hvilke av forslagene dere skal omsette til konkrete handlinger. Lag en plan på hvordan dette skal jobbes med videre. 

 

Kilde: Arbejdsmiljøweb.dk

Les mer

idebanken

Omstilling kan gjere arbeidsplassen meir inkluderande

Omstilling skjer stadig oftare i norsk arbeidsliv, og vi veit at omstillingsprosessar kan støyte folk ut av arbeidslivet. I slike prosessar er det klokt å balansere omsynet til dei tilsette med verksemdas behov for utvikling. Slik sikrar ein at omstillingar gjer arbeidsplassen meir inkluderande, og ikkje omvendt.