Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Denne oppgaven gjør det lettere å bli kjent og gir god trening i å lytte. Bruk den i oppstarten av et kurs, eller i et samarbeid med flere nye ansikter.

 

Hvordan:

1. Del gruppen opp i par. Parene skal intervjue hverandre med det mål å lære motparten bedre å kjenne. De skal ikke bare spørre hverandre om jobben de gjør, men også om familie, bakgrunn, hobbyer osv. Parene får 15 min til hvert intervju.

2. Samle gruppen og be deltakerne rapportere som om de var den personen de intervjuet. Det enkleste er om den som intervjuet stiller seg bak intervjuobjektet som sitter, og formidler i jeg-form det han/hun har fått frem av intervjuet.

3. Snakk så om hva de lærte av oppgaven ved å stille følgende spørsmål:

a. Hvor godt lyttet du?

b. Ville du lyttet bedre hvis du visste at du skulle rapportere etterpå?

c. Hvordan kjennes det å være den andre personen?

d. Hvor godt synes du intervjueren lyttet og reagerte på det du sa? Hva kunne han eller hun gjort annerledes?

e. Er du fornøyd med din rolle som intervjuobjekt? Hvordan kunne du bedre ha formidlet hvem du er?

Total tid: 1 – 2 timer

 

Husk å tenke på:

1. Det er viktig å ikke røpe trinn 2 på forhånd

2. Aktiviteten fungerer godt for å få mennesker til å bli kjent med hverandre i begynnelsen av et kurs og lignende. Øvelsen kan i så fall kortes ned til for eksempel 10 minutter pr intervju. Øvelsen kan også brukes på et kurs/en samling og hvor formålet med øvelsen er at folk som allerede kjenner hverandre litt skal bli enda bedre kjent med hverandre.

3. Brukes aktiviteten som åpning på et kurs eller lignende kan det være en idé å la parene spørre hvilke forventninger de har. Punktene skrives ned på for eksempel flippover og kan brukes til evaluering underveis eller ved sluttevalueringen.

Kilde: Ukjent

 

Les mer

idebanken

Førsteinntrykket - en icebreaker

En icebreaker kan gi kurset eller samlingen en god start. I stedet for en søvnig to-minutters introduksjon av alle deltakerne vil en god icebreaker bety energisk og positiv start.

idebanken

Personbingo - en icebreaker

Om dere skal ha seminar, samle avdelinger som ikke kjenner hverandre, eller bare skal holde en stor fest for de ansatte, så er det alltid fint å ha en icebreaker på lur.

idebanken

Navneleken - en icebreaker

På kurs og samlinger hvor deltagerne ikke er godt kjent med hverandre, er dette en fin øvelse for å hjelpe dem med å lære hverandres navn.